Dili madayon ang pagbuhi sa POW tungod sa pagdumili sa local “crisis” committee

Jorge "Ka Oris" Madlos
NDFP - Mindanao
Hulyo 22, 2014

Gikasubo namong ipahibalo ngadto sa mga pamilya sa 4 ka POW, Third Party Facilitators ug sa tibuok publiko nga natapos na ang gitakda nga oras, udto sa Hulyo 22, nga gipaabot sa NDFP-Mindanao nga magdeklara og ceasefire ang gobyerno alang sa luwas nga pagbuhi sa POW.  Nagkahulogan kini nga dili na madayon ang pagbuhi sa 4 ka POW.

Ang “crisis” committee naglangkob sa mga opisyales sa sibilyan nga kagamhanan, militar ug pulis.  Nagsugyot sila nga usa ka adlaw ra ang ceasefire o kaha ibilin na lang daw sa usa ka lugar ang mga POW ug biyaan sa BHB custodial force, ug pahibaloon lang daw ang Third Party Facilitator pinaagi sa cellphone kung asa ibutang aron didto sundoon kini sa mga hingtungdan. Usa kini ka iresponsable nga sugyot, dili maki-tawhanon ug walay pagpakabana sa mga POW ug ilang pamilya.

Intensify people’s war nationwide! [ANG BAYAN, 21 July 2014]

Video
Ang Bayan
July 22, 2014The New People’s Army (NPA) in Mindanao launched a series of resounding tactical offensives this July. According to initial reports, it launched six tactical offensives in three regions in a week (July 7-15), seizing 58 firearms of various caliber and inflicting at least 30 enemy casualties.

Simultaneously, Red fighters in Luzon, the Visayas and other parts of Mindanao were also able to launch big and small tactical offensives. The more frequent tactical offensives of the NPA demonstrate that it continues to possess the initiative in the battlefield. This is especially striking in Mindanao, which has been pummeled by more enemy battalions since January in the AFP’s effort to lay siege to a number of guerrilla fronts. By keeping the initiative, the NPA is continually able to enjoy the advantages of guerrilla warfare in maneuvering, launching small and big tactical offensives and mobilizing the armed masses.
NPA punishes the 73rd IB in Davao del Sur

Ka Efren Aksasato
Spokesperson, NDF-FSMR

July 20, 2014

The National Democratic Front – FarSouth Mindanao Region (NDF-FSMR) congratulates the Red fighters and commanders of the New People’s Army - Guerilla Front 75 for the tactical offensive launched  against the troops of 73rd IB, Philippine Army in July 16, 2014 in Sitio Kitolali, Brgy. Kelalag, Malita, Davao del Sur.

A command detonated bomb mounted by a NPA sapper team blasted off a KM450 military vehicle of the 73rd IB at noontime on the said date, killing three and seriously wounding two fascist soldiers of the AFP. One of the fatalities was identified as Lt. Gary Magburan.

An order to suspend all offensive operations of NPA units in Surigao del Norte and parts of Agusan del NorteMaria Malaya
NDFP-NEMR

July 21, 2014

In order to ensure the safety and security of the Prisoners of War (POW), Third Party Facilitators, the NPA custodial unit and all those who will attend the release of the 4 POWs , the NDFP-NEMR hereby orders all units of the New People’s Army whose area of responsibility covers mainland Surigao del Norte, including Surigao City and the municipalities of Kitcharao, Jabongga and  Santiago all of Agusan del Norte to suspend all offensive operations, which will commence noon (1200h) of July 22, 2014 until noon (1200h) of August 2, 2014.

However, this order can only be effective when there is a corresponding formal declaration and an actual suspension of offensive military operations on the part of the AFP-PNP-CAFGU in the abovementioned areas. Should the AFP-PNP-CAFGU fail to reciprocate, this will mean the continuity of counter-offensive and active-defense military actions of the NPA. In relation to this, all responsible units concerned with the security of the area must report immediately to their higher command any and all developments in the field in order to help enable the NDFP-NEMR to make correct and timely appraisals and directives based on the situation.  

Intensify people’s war nationwide!

Editorial
Ang Bayan
July 22, 2014
The New People’s Army (NPA) in Mindanao launched a series of resounding tactical offensives this July. According to initial reports, it launched six tactical offensives in three regions in a week (July 7-15), seizing 58 firearms of various caliber and inflicting at least 30 enemy casualties.

Simultaneously, Red fighters in Luzon, the Visayas and other parts of Mindanao were also able to launch big and small tactical offensives. The more frequent tactical offensives of the NPA demonstrate that it continues to possess the initiative in the battlefield. This is especially striking in Mindanao, which has been pummeled by more enemy battalions since January in the AFP’s effort to lay siege to a number of guerrilla fronts. By keeping the initiative, the NPA is continually able to enjoy the advantages of guerrilla warfare in maneuvering, launching small and big tactical offensives and mobilizing the armed masses.

ANG BAYAN, 21 July 2014


Paigtingin ang digmang bayan sa buong bansa!


20140721pi Isang serye ng matataginting na taktikal na opensiba ang inilunsad ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa Mindanao nitong Hulyo. Ayon sa mga panimulang ulat, naisagawa ang anim na taktikal na opensiba sa tatlong rehiyon sa loob ng isang linggo (Hulyo 7-15) kung saan nakasamsam ang BHB ng 55 iba’t ibang kalibreng armas. Di bababa sa 30 ang kaswalti ng kaaway.

Kaalinsabay nito, nakapaglunsad din ng malalaki’t maliliit na taktikal na opensiba ang BHB sa Luzon, Visayas at iba pang bahagi ng Mindanao….More

If the security situation permits, NPA will release 4 PNP Prisoners of War on July 25

Jorge "Ka Oris" Madlos
NDFP-Mindanao
20 July 2014

For the information of the 3rd party facilitators, the “Crisis Committee” of the provincial government of Surigao del Norte, the family and relatives of the prisoners of war, the AFP and the PNP, and the general public, the National Democratic Front of the Philippines – Mindanao (NDFP-Mindanao), in coordination with NDFP-North East Mindanao Region (NDFP-NEMR) and the NPA custodial force, has decided to release the four (4) PNP personnel who were captured by the NPA as Prisoners of War in the Alegria raid on July 10, namely:

Usa ka rebolusyonaryong pagtimbaya sa tanang miduyog sa pagpahiluna kang Ka Cyrus!

Ka Maria Malaya
NDFP-NEMR
July 20, 2014

“Ang tanang tawo mamatay gayud, apan magkalahi ang kamahinungdanon sa kamatayon. Bisan kun ang kamatayon modangat sa tanang tawo, mahimo nga mas gaan kay sa balahibo o mas bug-at pa kaysa Bukid Diwata. Ang mamatay alang sa mga pasista ug madaugdaugon mas gaan pa kay sa balahibo. Ang  mamatay alang sa katawhan, ang iyang kamatayon mas bug-at pa kaysa sa Bukid Diwata.”

Dungganon ug bayanihon ang kamatayon sa atong mga Rebolusyonaryong martir tungod kay walay pagduhaduha nga gihalad nila ang ilang kinabuhi aron sumpuon ang mga madaug-daugon, mapahimuslanon ug bangis nga mga hut-ong ug pundok sa atong katilingban ug malingkawas ang halapad nga katawhan gikan sa ilang pasistang paghari.

Ibasura ang hungkag na CARP/ER at isulong ang rebolusyong agraryo

Patnubay De Guia
NDFP Southern Tagalog Chapter
July 30, 2014

Walang ginawang mabuti ang CARP at CARPER sa buhay ng magbubukid. Pinanatili at pinalala lamang nito ang kawalan ng lupa sa hanay ng masang magsasaka. Sa Timog Katagalugan, tinatayang mayroong 1,391,000 magsasaka at 973,700 dito ang walang sariling lupa. Ibig sabihin nito, nananatiling pito sa bawat sampung magsasaka ang walang sariling lupang binubungkal. Laganap ang mga kaso ng pangangamkam ng lupa sa rehiyon. Ginagamit ng mga panginoong maylupa ang butas sa mga probisyon sa CARP/ER upang linlangin ang masang magsasaka at kamkamin ang mga produktibong lupain. Sa rehiyon, tinatayang may 394, 884 ektaryang lupain ang nasasangkot sa iba’t ibang kaso ng pangangamkam ng lupa sa siyam (9) na lalawigan. Sumasaklaw ito sa 76 na bayan at 168 na barangay. Pagmamay-ari ng 67 panginoong maylupa at 49 _real estate_ at _development corporation_ na karamiha’y pag-aari din ng malalaking panginoong maylupa at burgesya-kumprador.

Labanan ang EDCA at ibagsak ang rehimeng US-BS Aquino

Patnubay De Guia
NDFP Southern Tagalog Chapter
July 14, 2014

Sa layuning mapanatili ang dominasyon sa buong daigdig, nagkukumahog ang imperyalismong US sa ibayong pagpapalakas ng paghahari sa Asya-Pasipiko sa pamamagitan ng papalaking panghihimasok sa mga usaping diplomatiko at panloob na usaping pambansa ng mga bansang ASEAN kabilang ang Pilipinas. Malugod na ibinukas ng papet na rehimeng BS Aquino ang pagpihit ng mga pwersang pandigma ng US sa rehiyong Asya-Pasipiko.

Bago pa man ipinatupad ang Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA), ang pinakabagong kasunduang militar sa pagitan ng US at Pilipinas, malayang nakakalabas-pasok na ang mga tropang Amerikano sa bansa sa pamamagitan ng mga nauna nang hindi pantay na kasunduan tulad ng Mutual Defense Treaty (MDT), Visiting Forces Agreement (VFA) at Military Logistics Support Agreement (MLSA). Ginagarantiyahan ng mga tratadong ito ang malayang paggamit ng mga pwersang militar ng US sa mga daungan, paliparan at iba pang pasilidad-militar sa bansa. Halimbawa, sa tabing ng VFA, pinalalawig ng US ang presensya ng kanyang armadong pwersa sa Pilipinas sa pamamagitan ng _joint military exercises_ at iskema ng _rotational tour of duty_.