ANG MAKASAYSAYANG PAPEL AT MGA KONTRIBUSYON NG KABATAANG MAKABAYAN

Prof. Jose Maria Sison
Founding Chairman, Kabataang Makabayan
Nobyembre 30, 2014

Sanaysay ng pagdiriwang sa ika-50 Anibersaryo ng Pagtatatag ng KM


Matagumpay na mga taktikal na opensiba ng BHB-Masbate sa ilalim ng Jose Rapsing Command(JRC)

LUZ DEL MAR
Information Officer
BHB-Masbate

Sunod-sunod na mga taktikal na opensiba ang inilunsad sa lalawigan ng Masbate ng mga kasapi ng Jose Rapsing Command, JRC-BHB, Masbate laban sa 93rd DRC, 9th IB, PA, para-militar na grupo at mga masasamang elemento sa mga isla ng Burias at Ticao. Lahat ito ay nasa unang distrito ng Masbate.

Ang nasabing taktikal na opensiba ay nakapagsamsam  ng mahigit 22 iba’t-ibang uri ng baril, mga magasin ng bala, at mga kagamitang militar.

Kundenahin ang pananalasa ng 93rd DRC at 9th IBPA sa mga mamamayan sa isla ng Ticao, Masbate

Val Silang
NDF-Masbate
Nobyembre 25, 2014

Kinikundena ng  NDF-Masbate at ng mamamayang masbatenyo ang halos isang buwan na walang puknat na pananalasa ng mga sundalo ng 93rd Division Reconnaisance Company(DRC) at 9th IB,PA sa mga bulubunduking baryo sa isla ng Ticao, Masbate.

Ang tuloy-tuloy na okopasyon at operasyong militar ay nagresulta sa malawakang pagkatakot ng mga tao sa lugar at dislokasyon sa kanilang pang araw-araw na pagsasaka at iba pang hanapbuhay. Tumataas na rin ang bilang ng mga biktima ng paglabag sa karapatan pantao na mga militar ang may kagagawan sa ilalim ng pamumuno nila Col Alden Juan Masagca at Major Armando Benito ng Task Force Masbate.

Itigil ang pagpatay sa mga mamamahayag! Wakasan ang walang-pakundangan karahasan! Katarungan sa mga biktima ng Masaker sa Ampatuan!

NDFP National Executive Committee
Nobyembre 23, 2014

Translation: Stop killing journalists! End impunity now! Justice for the victims of the Ampatuan Massacre!


Kaisa ng buong bansa at ng internasyunal na komunidad ang National Democratic Front of the Philippines sa paggunita sa ika-5 anibersaryo ng Masaker sa Ampatuan, kung saan 58 katao, kabilang ang 32 mamamahayag, ang brutal na pinatay sa prubinsya ng Maguindanao.

Ipinapahayag ng NDFP ang ganap na suporta nito sa lokal at internasyunal na organisasyon ng midya na nananawagan ng pagwawakas sa kulturang ng impunity o kawalang-pakundanagan na nagpapalakas sa loob ng mga nasa kapangyarihan na gumawa ng karahasan na sintindi at singgarapal gaya ng masaker sa Ampatuan.

Justice for the victims of the Ampatuan Massacre!

Stop killing journalists! End impunity now!
NDFP National Executive Committee
23 November 2014

The National Democratic Front of the Philippines joins the nation and the international community in commemorating the 5th anniversary of the Ampatuan massacre, in which 58 people, 32 of them journalists, were brutally murdered in Maguindanao province.

The NDFP expresses its full support to local and international media organizations who have been calling for an end to the prevailing culture of impunity, which they say only emboldens those in power to commit atrocities as gruesome and brazen as the Ampatuan massacre.

AFP suffers platoon-size casualties in 14-day clashes with NPA

Cesar Renerio
NDFP - North Central Mindanao Region
November 20, 2014

Translation: Usa ka platun ang kaswalti sa AFP sa mga panagsangka sa mga tropa sa NPA sulod sa katorse ka adlaw

The 4th ID has been launching massive and simultaneous military operations in the guerrilla fronts of North Central Mindanao Region since the second week of November using as pretext the operations to rescue Prisoners of War Pfc. Marnel Cinches and Pfc. Jerrel Yorong who have remained in NPA hands since August 22.

While awaiting the final agreement between the NDF-NCMR and Gov. Zubiri's Local Crisis Management Committee regarding the date and place of the two prisoners' release, eleven gunbattles between operating AFP troops and NPA units under the Eastern Misamis Oriental-North Eastern Bukidnon Subregional Command erupted in Minalwang, Claveria, Misamis Oriental from November 15 to November 19. Already failing to rescue the two soldiers, the AFP suffered even more casualties and caused the dislocation of the local populace, resulting in the evacuatin of 67 families comprising 251 individuals from sub-villages within Minalwang. On November 17, another NPA unit harassed AFP troops in Alipuaton, Salay and by November 20, another harassment operation was launched by the NPA on AFP troops in Bantaawan, Gingoog City. Troops of the 12th and 10th Scout Ranger Company of the 4th Scout Ranger Battalion, the 58th IB, 8th IB and DRC are currently conducting operations in this subregion.

ANG BAYAN, 21 November 2014

Youth, join the people’s war!20141121en
Download PDF
The entire Filipino nation will be commemorating the 50th anniversary of the Kabataang Makabayan (KM) on November 30. The entire nation, especially the mass of workers and peasants hail the huge role KM has played in the last 50 years in advancing the people’s democratic revolution and the important role it will be playing in the future.


Let us honor all the youth who have offered their lives in advancing the national-democratic movement in the various fields of struggle, especially in the…

{VIDEO] Youth, join the people's war!

Ang Bayan
21 November 2014
(with subtitles in English)The entire Filipino nation will be commemorating the 50th anniversary of the Kabataang Makabayan (KM) on November 30. The entire nation, especially the mass of workers and peasants hail the huge role KM has played in the last 50 years in advancing the people's democratic revolution and the important role it will be playing in the future.

Watch on youtube:
http://youtu.be/YyhC1yTZA1I
https://www.youtube.com/watch?v=YyhC1yTZA1I

Youth, join the people's war!

Ang Bayan
21 November 2014


Download PDF in Pilipino

The entire Filipino nation will be commemorating the 50th anniversary of the Kabataang Makabayan (KM) on November 30. The entire nation, especially the mass of workers and peasants hail the huge role KM has played in the last 50 years in advancing the people's democratic revolution and the important role it will be playing in the future.

Let us honor all the youth who have offered their lives to advancing the national-democratic movement in the various fields of struggle, especially in the arena of armed struggle. Let us salute the youth who comprise the biggest proportion of Red fighters nationwide. They tread the path of armed revolution for national and social liberation that was first laid by the young sons and daughters of the people under Andres Bonifacio's leadership.

Kabataan, lumahok sa digmang bayan!

Editoryal
Ang Bayan
Nobyembre 21, 2014


Download PDF Here


Gugunitain ng buong sambayanang Pilipino ang ika-50 anibersaryo ng Kabataang Makabayan (KM) sa Nobyembre 30. Kinikilala ng buong sambayanan, laluna ng masang manggagawa at magsasaka, ang malaking papel ng KM nitong nagdaang 50 taon sa pagsusulong ng demokratikong rebolusyon ng bayan at ang mahalagang papel na gagampanan pa nito sa hinaharap.

Parangalan natin ang lahat ng mga kabataang nag-alay ng kanilang buhay sa pagsusulong ng pambansa-demokratikong kilusan sa iba’t ibang larangan ng pakikibaka, laluna sa larangan ng armadong pakikibaka. Bigyang-pugay natin ang mga kabataang bumubuo ng pinakamalaking hanay ng mga Pulang mandirigma sa buong bansa. Binabagtas nila ang landas ng armadong rebolusyon para sa pambansa at panlipunang paglaya na unang hinawan ng mga kabataang anak ng bayan na pinangunahan ni Andres Bonifacio.