ANG BAYAN in Bisaya

ANG BAYAN, 21 October 2014

End US military presence and intervention in the Philippines


20141021en
Download PDF
The Communist Party of the Philippines is in solidarity with the Filipino people in strongly assailing the killing by an American soldier of a Filipina in Olongapo City on October 12.

The CPP and all revolutionary forces support the family and friends of the victim Jennifer Laude in the steps they have taken to obtain justice. The Filipino people fervently desire justice for Jennifer, for all other victims of crimes perpetrated by American soldiers and for the entire nation for the continuing…


Denounce docking of USS Washington

Communist Party of the Philippines
October 24, 2014

The Communist Party of the Philippines (CPP) denounces the arrival and docking of US aircraft carrier USS Washington at Manila Bay.

The USS Washington, which docked yesterday, is one of the biggest US warships and its arrival  constitutes a grave affront on Philippine territorial integrity. The unrestricted use by US military forces of Philippine territorial waters underscores the absence of genuine national freedom and the complicity of the Philippine puppet state in US military interventionism.

[VIDEO] Wakasan ang presensya at panghihimasok-militar ng US sa Pilipinas

ANG BAYAN
Oct 21, 2014Kaisa ang Partido Komunista ng Pilipinas sa mamamayang Pilipino sa mariing pagtuligsa sa brutal na pagpatay ng isang sundalong Amerikano sa isang Pilipina sa Olongapo City noong Oktubre 12.

Sinusuportahan ng PKP at lahat ng rebolusyonaryong pwersa ang pamilya at mga kaibigan ng biktimang si Jennifer Laude sa kanilang mga hakbangin upang matamo ang katarungan. Puspusan ang hangarin ng sambayanang Pilipino na makamit ang hustisya para kay Jennifer, para sa lahat ng tulad niyang biktima ng krimen ng mga sundalong Amerikano at para sa buong bayan sa nagpapatuloy na paglapastangan sa kanyang kalayaan.

More: http://www.philippinerevolution.net/publications/ang_bayan/20141021

Download PDF in Pilipino: http://www.philippinerevolution.net/publications/ang_bayan/archives/2014/original/20141021pi.pdf

Watch on youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=p0FJYYA4I6s&feature=youtu.be
http://youtu.be/p0FJYYA4I6s

Condemn "double insult" of US custody of Pemberton inside AFP HQ -- CPP

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
October 22, 2014

The Communist Party of the Philippines (CPP) today condemned the US government for the "double insult" in refusing to surrender custody of the US serviceman who is the prime suspect in the brutal murder last October 12 of Jennifer Laude in Olangapo City.  US Marine Pfc. Joseph Scott Pemberton was transferred yesterday from the USS Peleliu to a US military facility inside Camp Aguinaldo.

Pemberton is a crewman of the USS Peleliu which was has been docked at Subic Bay over the past several weeks. Witnesses point to him as the person with Laude less than an hour before her body was seen slumped on a motel room toilet bowl where she was apparently drowned. An autopsy conducted on Laude's body reveals the brutality of her murder. Laude suffered bruises and abrasions, had broken collar bones and a broken larynx and contusions from the head to the buttocks.

Wakasan ang Kultura ng Panunupil sa mga Katutubong Mangyan-Iraya, Kabataang Estudyante at Titser!

Rizalina "Ka Iza" Bonifacio
Kabataang Makabayan-Laguna
Oktubre 21, 2014

Sa okasyon ng Buwan ng Katutubong Mamamayan, mariing tinutuligsa ng Kabataang Makabayan (KM)-Laguna Chapter ang mga Tamayo, kabilang ang mga kontra-mamamayang tauhan nito, sa pagpapalayas sa mga katutubong Mangyan-Iraya sa kanilang lupang ninuno.

Base sa ulat ngKalatas, opisyal na pahayagan ng rebolusyonaryong mamamayan sa Timog Katagalugan, agresibong kinakamkam ng mga Tamayo ang malalawak na lupain sa sityo ng Buktot at Lawaan sa Barangay Lumangbayan, Abra de Ilog, Occidental Mindoro. Simula taong 2005 hanggang sa kasalukuyan, patuloy nang nakararanas ang mga katutubo ng pananakot, pagbabanta at panlilinlang para paalisin sila sa lupang kanilang sinasaka at tinitirikan ng kanilang mga bahay. (Para sa buong ulat, basahin ang Abril-Hunyo 2014 isyu ng Kalatas.)

Masingki nga militarisasyon kag tudo-larga nga development aggression sa Central Negros ginpakigbatuan! Taktikal nga opensiba sang bag-ong hukbo sang banwa nagmadinalag-on!

Ka JB Regalado
Leonardo Panaligan Command-BHB Central Negros
October 15, 2014

Sa tunga sang masingki nga military operation sang AFP kag tudo-larga nga development aggression sa Central Negros madinalag-on nga nakatigayon ang BHB idalum sang LPC-BHB sang mga taktikal nga opensiba sa porma sang harassments, warning-dis- arming kag nyutralisasyon. Natigayon ang tatlo ka harassments sa mga detachments sang 12th IBPA sa Negros Oriental kag Occidental nga nagresulta sang kamatayon sang masobra 4 ka AFP. Madinalag-on man nga nakadis-arma ang BHB sa duha ka malain nga elemento sa baryo nga nakakumpiska sang 2 ka short arms, mga bala kag lohistika-militar. Nanyutralisa man sang BHB ang kapin 9 ka katapuan sang CAFGU kag mga kriminal sa sakop sang larangan kabangdanan sang ila pag-untat sa kontra-rebolusyon kag kontra-sosyal nga mga hilikuton kag nanumpa nga magpaidalum sa polisiya kag patakaran sang rebolusyonaryong kahublagan.


Wakasan ang presensya at panghihimasok-militar ng US sa Pilipinas


20141021pi
Download PDF here
Kaisa ang Partido Komunista ng Pilipinas sa mamamayang Pilipino sa mariing pagtuligsa sa brutal na pagpatay ng isang sundalong Amerikano sa isang Pilipina sa Olongapo City noong Oktubre 12.

Sinusuportahan ng PKP at lahat ng rebolusyonaryong pwersa ang pamilya at mga kaibigan ng biktimang si Jennifer Laude sa kanilang mga hakbangin upang matamo ang katarungan. Puspusan ang hangarin ng sambayanang Pilipino na makamit ang hustisya para kay Jennifer, para sa lahat ng tulad niyang biktima ng…

Katarungan para kay Jennifer Laude at iba pang biktima ng karahasang militar!

KA LORENA ROSAL
Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Laguna
Oktubre 19, 2014

Ang Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (MAKIBAKA)-Laguna ay taos-pusong nakikiramay sa pamilya’t mga kaibigan ni Jeffrey “Jennifer” Laude, at taas-kamaong nagpupugay sa kanilang katapangan – kabilang ang mga testigo at iba pang gumagalang at nagmamahal sa mga “may piniling kasarian” – para ipaglaban ang katarungan sa pagkamatay nito.

Tanging sa isang malaya at makatarungang lipunang hinubog ng rebolusyonaryong pagbabago mapapawi ang karahasan tulad ng dinanas nina Jennifer, “Nicole” at iba pang kababaihan at mamamayang naging biktima ng terorismo ng estado at Imperyalismong Kano (United States).

Leyte Landing equals Philippine recolonization, not liberation

Communist Party of the Philippines
October 20, 2014

Today marks the 70th anniversary of the so-called Leyte Landing, when US armed forces led by Gen. Douglas MacArthur landed on Palo Beach, Leyte, and declared "I have returned... Our forces stand again on Philippine soil."

Apologists of US imperialism deceitfully describe the armed reinvasion of the Philippines by the US armed forces as "liberation" of the country from the Japanese colonizers. In truth, the arrival of US forces in Leyte was anything but liberation. The reinvasion of the Philippines in 1944 and the succeeding defeat and withdrawal of Japanese forces was part of the overall plan of the US imperialists to reestablish colonial power and eventually prepare the ground for semicolonial rule.