Red salute to the New People's Army on its 41st founding anniversary

Jorge "Ka Oris" Madlos
National Democratic Front of the Philippines-Mindanao
March 29, 2010

We give the highest salute to the New People's Army on its 41st anniversary of its foundation on March 29, 1969 in the second district of Tarlac. In 1972, the NPA also established guerilla fronts in Mindanao and spread swiftly throughout the archipelago.

35 HPRs for the people's war

Macario Dilaab
Mt Alip Command, Front 72 Operational Command, NPA-Far South Mindanao Region
March 29, 2010

The Red fighters of F72 under the Mt.Alip Front Operational Command launched a tactical offensive on the Cafgu detachment of Brgy Luz Village, Mlang, North Cotabato on March 26, 2010. A total of thirty five (35) high powered rifles were seized from the enemy comprising of fifteen (15) M14 rifles, two (2) M16 rifles, seventeen (17) garand rifles and one carbine.

Nine Years of Arroyo's State Terrorism; the NPA stronger than ever

Simon Santiago
Regional Political Department, Merardo Arce Command, NPA-Southern Mindanao
March 29, 2010

As the Filipino masses and the whole revolutionary movement celebrate the 41st founding anniversary of the New People's Army, the Regional Political Department of the NPA in Southern Mindanao takes this occasion to congratulate the Red commanders and fighters, the masses and the whole revolutionary forces.

The Cordillera people will do their part to advance the people's war to a higher stage

Message of solidarity on the 41st anniversary of the New People's Army

Simon "Ka Filiw" Naogsan
Cordillera Peoples' Democratic Front
March 29, 2010

The Cordillera People's Democratic Front extends a revolutionary salute to all Red fighters and commanders on the commemoration of the of the New People's Army's 41st founding anniversary.

Since 1970, the national minorities of the Cordillera have been part of the national democratic revolution through a protracted people's war.

Seize the favorable revolutionary situation and advance to the next stage of the people's war!

Regional Committee
CPP-Ilocos Cordillera Region

A statement from the Executive Committee, Regional Party Committee-ICR

The entire Ilocos-Cordillera regional Party organization ardently salutes the New People's Army on its 41st founding anniversary. We join the rest of the revolutionary movement and the Filipino nation in celebrating the establishment of the genuine Filipino people's army, their sole armed force in achieving the victory of the two-stage Philippine revolution.

Advance from strategic defensive to strategic stalemateDownload the PDF here

Message to the New People's Army from the Central Committee, Communist Party of the Philippines, March 29, 2010

On the occasion of the 41st founding anniversary of the New People's Army (NPA), we salute the Red commanders and fighters and pay our highest respects to our revolutionary martyrs and heroes. We congratulate the rank and file for the victories won in the past year and urge them on to garner further victories in the revolutionary struggle for national liberation and democracy.

NPA raids 67th IB-AFP troops in what Capt. Esnani Mai brags as NPA-Free Baganga, Davao Oriental

Dyomabuk Kadyawan
Antonio Nerio Antao Command, NPA-Southern Mindanao
March 28, 2010

The ANAC-Front 15 Operations Command of the New People's Army salutes the gallant Red fighters for the successful raid against 67th IB-AFP troops under the command of Lt.Col. Henry Doyawin of the 1001st Brigade-10th ID-AFP.

NDF-NEMR salutes the Pulang Diwata Command - NPA

Maria Malaya
NDF - Northeastern Mindanao
March 29, 2010

Red greetings to all the Red Fighters and Red Commanders in the different guerrilla units of the Pulang Diwata Command-NPA in North-Eastern Mindanao Region. Today we celebrate the 41st anniversary of the founding of the NPA, the true soldiers of the people, in the entire country. Red salute to all of you.

Lubusang biguin ang huling hambalos ng rehimeng US-Arroyo sa Panay at maghanda para sa pagsulong sa abanteng antas ng digmang bayan

Concha Araneta
Regional Committee, CPP-Panay
Marso 29, 2010

Bumabati ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ng Panay sa ika-41 anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan.

Patuloy na lumalaki at lumalakas ngayon ang BHB sa walang katulad na pinakamainam na kalagayan sa bansa at sa Panay para sa pagtataas ng antas ng rebolusyon. Handa ang mga kadre at kasapi ng Partido, mga Pulang kumander at Pulang mandirigma, at ang buong rebolusyonaryong pwersa sa Panay sa pagpasan ng mas mabigat na mga responsibilidad at mga sakripisyo para maisulong ang abanteng antas ng digmang bayan.

Dugang Konsolidahon Ang Bagong Hukbong Bayan Kag Pataason Ang Inaway Banwa Pakadto Sa Halintang Sg Estratehikong Pagkapatas Sa Sulod Sg 5 Ka Tuig

Ka Aurea Silang
Regional Committee, CPP-Negros
March 29, 2010

Ginpaabot sg rehiyonal nga pamunoan sg Partido sg Negros ang mapulang pagsaludar sa mga Pulang kumander kag hangaway sa okasyon sg ika-41 nga anibersaryo sg pagtukod sg Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa Pilipinas.