CPP denounces QC demolition as payment for Aquino debt to Ayala oligarchs

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
September 24, 2010

The Communist Party of the Philippines (CPP) denounced the harsh demolition of urban poor homes yesterday by the National Housing Authority (NHA) and the Philippine National Police (PNP) in Sitio San Roque, Barangay Bagong Pag-asa, Quezon City, calling it "bloody payment for Aquino's political debts to the big business oligarchs of Makati."

Malakas at Tinatangkilik ng Mamamayang Catandungan ang Rebolusyonaryong Kilusan sa Catanduanes!

Theresa Magtanggol
Nerissa San Juan Command, New People's Army-Catanduanes
Setyembre 24, 2010

Hinggil ito sa ipinamamarali ng militar na mahina o naubos na nila ang mga kasama sa isla ng Catanduanes. Narito ang listahan ng mga labanan na militar ang mismong lumusob sa mga kasama:

1.Feb 19 - Maysuram, Caramoran - 4 ang napatay at 3 nasugatan sa hanay ng militar habang 1 lamang ang namatay sa NPA.

2.Marso 15 - Buenavista, Caramoran - 10 ang napatay sa militar samantalang 1 lamang ang sa NPA.

3.Abril 12 - San Miguel, Payo - 3 ang napatay sa militar samantalang ilang daplis lamang sa mga kasama

4.Hulyo 12 - Makutal, Baras - walang napatay sa magkabilang panig kundi baboy.

5.Agosto 3 - Sicmil, Gigmoto - 4 ang patay sa militar at wala man lang ni isa sa kasama

6.Agosto 12 - Mabel, Bagamanok - 2 ang napatay sa militar habang wala sa kasama.

National Democratic Front -- Negros nagakondenar sa Phil Army, PNP kag CHR kaangot sg ila mga kabutigan bahin sa reyd sg BHB sa CAFGU Detachment, Brgy Bug-ang, Toboso

Frank Fernandez
National Democratic Front-Negros
September 23, 2010

Mabaskog nga ginakondenar sg National Democratic Front -- Negros ang mga mataas nga opisyal sg Phil. Army, Phil. National Police kag Commission on Human Rights (CHR) nga nagakolaborar sa paglunsar sg koordinado nga psywar offensives batok sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) paagi sa pagpalapnag sg mga lunsay kabutigan sa mass media bahin sa natabo nga reyd sg Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa CAFGU detachment sa brgy Bug-ang, Toboso, Negros Occidental sg Agosto 28, 2010.

Mobilize the people in their millions to advance the Philippine revolution!

Editorial
Ang Bayan
September 21, 2010

Download PDF here

Current conditions are exceedingly favorable to arouse, organize and mobilize the Filipino people in their millions to tread the path of militant struggle and revolutionary war. The key requirement for the further advance of people's war towards the stage of strategic stalemate in the next five years is the creation of an extensive mass movement nationwide.

5th ID out to sabotage peace talks

Simon "Ka Filiw" Naogsan
Cordillera Peoples' Democratic Front
September 19, 2010

The Cordillera People's Democratic Front (CPDF) takes exception to the press statement of 501st Bde spokesperson Capt. Adonis Banez that the AFP troops now rampaging in the Cordillera are deployed for peacekeeping purposes! The more the captain talks, the less sense he makes! What he peddles as localized peace talks are actually summary surrender procedures of the revolutionary forces. Capt. Banez does not comprehend what he is saying. Here are some points to consider. One, can the Provincial Peace and Order Council (PPOC), a creation of the GRP for its counter-insurgency campaign, be the proper forum for peace talks?

Pakilusin ang milyun-milyong mamamayan para isulong ang rebolusyong Pilipino!

Editoryal
Ang Bayan
September 21, 2010

Download PDF here

Napakapaborable ang mga umiiral na kundisyon para pukawin, organisahin at pakilusin ang milyun-milyong mamamayang Pilipino sa landas ng militanteng pakikibaka at rebolusyonaryong digma. Ang pagluluwal ng malawakang kilusang masa sa buong bansa ang susing rekisito para sa ibayong pagsusulong ng digmang bayan tungo sa yugto ng estratehikong pagkapatas sa susunod na limang taon.

US Counter-Insurgency Guide 2009: Gabay sa imperyalistang interbensyon at agresyon at kontra-rebolusyonaryong digma

Ang Bayan
KT/KS -- PKP
September 20, 2010 special issue

Download PDF here

Ang US COIN Guide ay inilabas ng gubyernong US noong Enero 2009. Inilalahad nito ang umiiral na upisyal na doktrina ng imperyalismong US sa paglaban sa rebolusyonaryong armadong pakikibaka sa mga bayang kolonyal at malakolonyal.

Produkto ito diumano ng paglalagom ng kanilang nakaraang 40 taong karanasan sa pagpapatupad ng "counter-insurgency" sa iba't ibang panig ng mundo at pinagtulung-tulungang buuin ng siyam na ahensya at/o upisina ng gubyernong US sa pangunguna ng Bureau of Political-Military Affairs, Department of State.

Kasaysayan ng armadong panghihimasok ng US sa Pilipinas

Ang Bayan
September 20, 2010 special issue

Download PDF here

Malawakan at matindi ang armadong panghihimasok ng US sa Pilipinas nang sakupin nito ang bansa noong 1899. Ibinuhos at tuwirang isinabak ang mga pwersang militar ng US sa mga operasyong kontragerilya laban sa mga rebolusyonaryong pwersang lumalaban sa dayuhang pananakop. Isa ito sa naging pinakamabangis sa kasaysayan ng mga gerang pananakop ng US.

Ang US COIN at ang rehimeng US-Aquino

Ang Bayan
September 20, 2010 special issue

Download PDF here

Umaasa ang imperyalismong US na sa pamamagitan ng bagong papet na gubyerno ni Benigno Aquino III ay maisusulong ang COIN nito sa Pilipinas, mapahuhupa ang galit ng mamamayan at magugupo ang kanilang pakikibaka para sa pambansang paglaya at mas maitataguyod ang interes nito sa pulitika, militar, ekonomya, diplomasya at iba pang larangan.

Noynoy Aquino's 'undeclared Martial Law' would aggravate human rights violations

Jorge "Ka Oris" Madlos
National Democratic Front of the Philippines-Mindanao
September 21, 2010

Today, September the 21st, the National Democratic Front of the Philippines -- Mindanao (NDFP-Mindanao) joins the Filipino people in recollecting the tens of thousands of victims of grave human rights abuses upon the declaration of Martial Law. It was the Dictator Marcos's virulent edict that plunged the nation into the darkest period of its history -- 14 years of brutality when the people's national democratic aspiration was single-handedly snuffed out through unrivalled and widespread repression.

On The Commemoration Of September 21

Prof. Jose Ma. Sison
NDFP - Chief Political Consultant
September 21, 2010

Ferdinand Marcos himself designated September 21, 1972 as the date for Presidential Proclamation 1081, declaring martial law. In previous days, he had set in motion the imposition of fascist dictatorship on the people, including the mobilization of his armed minions, the murder of a whistle blower in his own intelligence agency, the fake ambush on his defense secretary and the mass arrest of his opponents and critics.

Militarization is inimical to the ancestral land rights of the Cordillera people

Simon "Ka Filiw" Naogsan
Cordillera Peoples' Democratic Front
September 18, 2010

Fifth (5th) Infantry Division Commander MGen. Rommel Gomez, is distorting the issues of ancestral domain and heritage and is debasing these for counter-insurgency operations and psy-war.

MGen. Gomez' call for fresh local AFP recruits, and the denial of food, shelter, and protection to the NPA, all cleverly packaged with the issue of protecting the people's rights to ancestral lands, disguises the military's role in intensifying the national oppression of the indigenous people in the Cordillera. Portraying the military as the people's partner in achieving peace and development is a vile psywar ploy.