The 39th IB’s ‘Peace & Development’ Troops are Waging a Brutal War in Davao del Sur

Ka Edilberto Mahusay
Alex Ababa Command, F-71 - FarSouth Mindanao Region
May 23, 2011


‘Peace and Development’ Troops of the 39th IB – AFP who were conducting a vicious military operation in Brgy Pangaleon, Malita, Davao del Sur once again were repelled by snipers and the Yunit Milisya of the New People’s Army under the Alex Ababa Front Operations Command – F71 on 20 May 2011 at about eight in the morning. In this attrition operation, two government troopers were hit and had to be airlifted straight back to the 39th IB headquarters. No media has been invited to report the gory details of how ‘peace and development’ troops have conducted their terroristic activities and suffered casualties in the hands of the Red fighters and the peasant masses.


And while the 39th IB’s Lt Col. Oliver Artuz (who is a look alike of the infamous Gen Jovito Palparan) has been trying hard to convince the people of the Army’s changed image of “peace and development”, his men in the field seem to have a difficult time adjusting to this new façade. In the presence of the poor lumad farmers and settlers of Davao del Sur, the 39th IB’s true color comes out as an out and out fascist force terrorizing the people into submission, sowing intrigues among lumad clans and paving the way for mining and agribusiness activities of the comprador big bourgeoisie in tandem with large transnational companies.


Truth to tell, the AFP is neither for peace nor development but is a most vicious war machine designed to protect the interests of the imperialists and the local ruling elite. The masses know this very well. No amount of cosmetic operations and peace rhetorics will wipe out the long list of human rights violations and other atrocities of the 39th IB in Malita, and in many other areas of Davao del Sur such as the towns of Kiblawan, Magsaysay and Matanao with its rich, mineral and agricultural lands. The 39th IB has also been protecting the large-scale mining of Xstrata-SMI in the mountains of Kiblawan due to operate its open pit mine in the next few years – one of the most disastrous industries which will pollute our rivers and our seas and drive our people deeper into poverty.


No amount of coordination and mobilization of local government units and government agencies in the civil-military operations of Oplan Bayanihan will ever change the image of a brutal, corrupt AFP whose human rights violations and criminal atrocities have been duly imbedded in the collective memory of its victims


Oplan Bayanihan will never be able to force the people into turning their back against the NPA, the people’s true army. If the the AFP thinks it can wipe out the NPA in two or three years’ time, as Oplan Bantay Laya tried to do but failed, then the truth will have to be told all over again, through the people’s protracted war.------------------------------------------
Bisaya version

Bangis nga Gubat Gilunsad sa ‘Peace & Development’ Forces sa 39th IB sa Davao del Sur


Sa makausa pa, nababagan ang bangis nga operasyon militar sa ‘Peace and Development’ Forces sa 39th IB didto sa Brgy Pangaleon, Malita, Davao del Sur sa mga snayper sa New People’s Army ug Milisyang Bayan ilalom sa Alex Ababa Front Operations Command – F71 niadtong petsa 20 sa Mayo 2011 sa mga alas 8 sa buntag. Usa ang patay ug usa ang samaron nga myembro sa 39th IB Charlie Coy nga gidala sa helicopter human sa engkwentro. Walay taga midya nga giimbita sa militar aron moyagyag sa duguon nga gidangatan sa tropang ginganlag “peace and development teams” nga nagapanghasi ug nagapakaylap og kalisang sa katawhan.


Samtang ang commanding officer sa 39th IB’s nga si Lt Col. Oliver Artuz (nga kaanggid-anggid sa pasistang heneral Jovito Palparan) namugos sa katawhan nga ilhon nga nausab na kuno ang imahe sa AFP, gani “peace and development teams” na ang tawag kanila, dili sayon mag-ilis og postura ang iyang ginsakpan diha sa kabaryohan. Atubangan sa pobreng lumad nga mga mag-uuma sa Davao del Sur, dili ikalilong ang tinuod nga kinaiya sa mga pasistang sundalo nga hagbay rang nagapanghasi sa katawhan, nagapakaylap og mga intriga tali sa mga natibo ug nagahawan sa dalan aron hayan nga makasulod ang dinagkung pagmina, plantasyon ug uban pang neogsyo sa mga imperyalistang langyaw ug kasosyo nilang dagkung burgesya komprador. Nag-una dinhi mao ang mga katigayonan ni Eduardo Cojuangco, ang uyoan ni Pnoy, nga nagtinguhang mailog ang halapad nga kayutaan sa mga probinsya sa Davao del Sur ug Sarangani aron himoong minahan.


Sa pagkatinuod, ang AFP dili ug dili gyud para sa kalinaw o kalamboan. Usa kini ka bangis nga instrumentong iggugubat aron panalipdan ang interes sa mga imperyalista ug lokal nga nagharing hut-ong sama ni Cojuangco. Nasayod ang katawhan niini. Walay bisan unsang pangpahumot o pagpakaaron ingnon ang makatabon niini nga kamatuoran. Anaa ang hataas nga listahan sa mga pagyatak sa tawhanong katungod ug uban pang dautang binuhatan sa 39th IB sa Malita, Magsaysay ug Matanao ug sa nagkadaiyang dapit sa Davao del Sur. Partikular sa Kiblawan, naila ang 39th IB nga kusganong nanalipod sa dinagkung pagmina sa Xstrata-SMI nga mamahimong usa sa pinaka-makuyaw nga industriyang modaut sa kabukiran ug katubigan ug molansang sa katawhan ngadto sa mas grabeng kalisud ug kawad-on.


Wala say bisan unsang koordinasyon ug pagpalihok sa mga local government units ug ahensya sa gubyerno alang sa mga civil-military operations sa Oplan Bayanihan nga mobag-o sa dunot ug bangis nga imahe sa AFP. Ang ilang mga kriminal nga binuhatan ug mga pagyatak sa tawhanong katungod hugot nga nahipatik diha sa alimpatakan sa mga biktima nga nahiagom sa ilang kabangis.


Bisan unsa pay buhaton sa Oplan Bayanihan, dili ug dili mapugos ang katawhan sa pagtalikod sa NPA, ang tinuod nila nga kasundalohan. Kun mag-ingon ang AFP nga puohon niya ang NPA sulod sa duha o tulo ka tuig, sama sa gisulayan apan napakyas nga Oplan Bantay Laya, nan, masulayan pag usab ang kamatuoran diha sa nagpadayon ug nagkakusog nga malungtarong gubat sa katawhan.