Oplan Bayanihan ni PNoy sa kamay ni PNP Chief Bacalzo, Binigo ng Bagong Hukbong Bayan

Apolinario Matienza
Eduardo Dagli Command
Mayo 25, 2011

Rebolusyonaryong pagpupugay ang ipinapaabot ng Eduardo Dagli Command sa matagumpay na pagbigo ng yunit ng Bagong Hukbong Bayan sa Batangas sa planong kontra-insurhensya ni PNP Chief Raul Bacalzo sa ilalim ng Oplan Bayanihan ng papet na pangulong Noynoy Aquino. Si Bacalzo ay taal na BatangeƱo na tubong Tuy, isang bayan sa unang distrito ng Batangas.

Mayo 24, 2011, nagbalik-probinsya ang pasistang si Bacalzo para sa isang pagpupulong hinggil sa kontra-insurhensya ng kasalukuyang rehimeng US-Aquino. Ang naturang pulong ay nakatakdang ganapin sa Calatagan, Unang Distrito, Batangas. Kaya naman ibinaba ng reaksyonaryong pwersa ng PNP, PPMG at AFP ang red alert sa naturang bayan. Muli, nadama ng mamamayan ang pasistang pananakot, dahil sa mataas na presensya doon ng mersinaryong hukbo.

Subalit, isang malaking insulto at dagok ang ginawang pagbigo ng laking-iskwad na yunit ng BHB sa isang tsekpoynt ng PPMG sa bayan ng Balayan, sa pamamagitan ng isang operasyong isparo. Nagresulta ang naturang operasyon sa pagkamatay ng dalawang tropa ng PPMG at pagkakasamsam ng dalawang ripleng M-16 at ammo pouch mula sa mga kaaway. Ang mga naturang tropa ng PPMG ay sina SPO3 Christopher Ilagan at PO1 de Leon.

Magugunitang salarin ang berdugong PPMG sa pagpaslang sa walong kasama sa BHB at isang masa sa isang reyd na ginanap sa Brgy. Haliging Kanluran, Lungsod ng Batangas, noong Oktubre 23, 2000. Ang PPMG din ang maysala sa pagsalbeyg sa dalawang organisador ng magbubukid na sina Jason Nieva at Danilo Kaisip sa Brgy. Kayrilaw, Nasugbu noong Disyembre 8, 1999. Pinatutunayan ng mga insedenteng ito na patuloy lamang sa pagpaparami ng utang na dugo sa hanay ng BHB, at maging sa hanay ng mga progresibong mamamayan ang pasistang PPMG.

Samantala, sa likod ng taktikang “pagwawagi sa puso at isipan ng mamamayan” (“winning the hearts and minds of the people”) ng Oplan Bayanihan ay patuloy naman ang pagdami ng kaso ng car jacking, ilegal na pasugalan at prostitusyon sa Batangas sa kabila ng presensya ng PPMG. Sa katunayan, naglipana ang mga putahan sa lugar mismo ng tsekpoynt ng dalawang pwersa ng PPMG na binigo ng mga kasama sa BHB.

Labingwalong pinagsanib na pwersa ng PPMG at PNP-Tuy ang nagsilbing reimporsment ng mga kaaway. Subalit nagawa pa ng mga kasama na sorpresahin ang mga ito gamit ang mobile patrol car ng PPMG na nagsilbing sasakyan pantakas (get-away vehicle). Isang labanan sa kalsada (street fighting) ang kagyat na naganap sa Lanatan, Batangas, kung saan napaatras ang mga kaaway na nagtamo ng dalawang patay at ila pang sugatan. Sangkot ang PNP-Tuy sa ginanap na pag-ambus ng 730th combat troop ng Philippine Air Force sa mga organisador ng magbubukid na sina Obet Garcia at Ricky Anda na ginanap sa Brgy. Luntal, Tuy noong Nobyembre 10, 2010. Ang mga nasamsam na baril mismo ang ginamit ng mga kasama sa labanan. Kapwa sa operasyong isparo at labanan sa kalsada ay walang natamong bala ang mga magigiting na mandirigma ng BHB.

Maliwanag pa sa sikat ng araw na sadyang inutil ang Oplan Bayanihan sa pagsugpo sa mga suliranin ng mga mamamayan, partikular sa Batangas kung saan taal mismo ni PNP Chief Bacalzo. Nagsisilbi lamang ang Oplan Bayanihan bilang bagong pangalan sa lipas na estratehiya ng nabubulok na rehimen ng mga panginoong maylupa at malalaking burgesya komprador na sunod-sunuran sa imperyalistang US na hibang na naglalayon na puksain ang palakas nang palakas na rebokusyonaryong pwersa ng lumalabang mamamayan, sa ilalim ng kasalukuyang US Counter Insurgency Guide. Kaya naman, hindi na rin nakapagtatakang sa kabila ng pitong batalyong pinagsanib na lakas ng AFP, PNP at CAFGU sa buong Batangas, ay patuloy na dumarami at lumalakas ang Bagong Hukbong Bayan sa ilalim ng Eduardo Dagli Command, at dahil na rin sa mainit na pagyakap dito ng mamamayang BatangeƱo. Ito na ang ikadalawampu’t dalawang matagumpay na taktikal na opensiba na nailunsad ng BHB sa Batangas mula Enero 2010.

Sunod-sunod pang taktikal na opensiba ang nilalayong ilunsad ng Eduardo Dagli Command, kasabay ng pagpapaigting ng gawaing masa at rebolusyong agraryo upang higit na biguin ang Oplan Bayanihan at ilan pang pakana ng pasistang rehimeng Aquino at bilang ambag sa pagkumpleto ng mga rekisitos upang maabot ng rebolusyonaryong kilusan ang estratehikong pagkapatas sa ating matagalang digmang bayan.