Ang Bayan: Lumalabas ang pangil ng Oplan Bayanihan sa timog Mindoro

Ang Bayan
June 21, 2011

Lumalabas ang pangil ng Oplan Bayanihan sa timog Mindoro
Download PDF here

Sa unang mga buwan pa lamang ng pagsasakatuparan sa Mindoro, lumabas na ang pilit na tinatagong pangil ng Oplan Bayanihan.

Mula Enero 14 hanggang Hunyo 6, naglunsad ang mga batalyon ng Philippine Army (PA) sa ilalim ng 203rd Brigade (Bde) ng masaklaw at pursigidong mga operasyong militar sa mga bayan sa timog Mindoro. Mahahati ito sa tatlong bugso—noong Enero 14 hanggang Pebrero 7; Marso 14 hanggang Abril 7; at Mayo 1 hanggang unang linggo ng Hunyo. Magkatuwang ang dalawang batalyon ng 80th IB mula sa Occidental Mindoro at 4th IB mula sa Mindoro Oriental na naglunsad ng mga operasyong pangkombat sa mga interyor ng mga bayan ng Rizal, San Jose, Magsaysay sa Occidental Mindoro at sa mga bayan ng Roxas, Mansalay at Bulalacao sa Oriental Mindoro .

Masinsin, madalas at maramihan ang inilulunsad na mga operasyong pangkombat ng kaaway sa mga interyor na barangay laluna sa hangganan ng dalawang prubinsya.

Habang may mga laking kumpanyang tropang nag-ooperasyon, nagmamantini rin ang kaaway ng mga tactical command post (TCP) sa ilang mga barangay tulad ng Cambayang-Cabugao, San Isidro, Bulalacao at sa Pornaga, Magsaysay.

May ilang Peace and Development Teams (PDT) din na itinalaga sa ilang barangay na saklaw ng operasyon. Naglulunsad ang mga ito ng mga pakitang-taong gawain sa barangay para pagtakpan ang kabangisan ng kanilang mga operasyon at ang takot na idinudulot nito sa masa.

Isang insidente ng kawalang-hiyaang ginawa ng mga nag-ooperasyong tropa ng AFP ay ang ginawa nila sa isang lalaki na inabutan nilang naliligo sa bukal. Kinuhaan siya ng litrato at pinagposing ng mga sundalo na halos walang saplot.

Ang mga dati nilang gawi tulad ng pagnanakaw ng manok at hayop ng mga magsasaka at katutubong Mangyan, ang pagkuha sa pulot at iba pang produkto ng mga magsasaka at ang panunutok at pananakit sa mga taong nakakasalubong nila at pag-iinteroga rito ay ginagawa pa rin ng mga sundalo sa ilalim ng Oplan Bayanihan.

Tiyak na mabibigo ang Oplan Bayanihan kung ito na nga ang kanilang ipinangangalandakang tipo ng pagrespeto sa karapatang-tao at pagtataguyod ng kapayapaan. Kamumuhian ng mamamayan ang bagong kontra-rebolusyonaryong kampanyang militar ng rehimeng US-Aquino.

Download PDF here