Ang Bayan: Milisyang Bayan, lumaban sa 27th IB sa Davao del Sur

Ang Bayan
June 21, 2011

Milisyang Bayan, lumaban sa 27th IB sa Davao del Sur
Download PDF here

Pinuri ng Valentin Palamine Regional Operations Command ng BHB sa Far South Mindanao Region (FSMR) ang magiting na pakikipaglaban ng isang yunit ng Milisyang Bayan sa mga sundalo ng 27th IB noong Hunyo 6 sa Barangay Malawanit, Magsaysay, Davao del Sur. Nagtamo rito ang militar ng anim na kaswalti—dalawang patay at apat na sugatan. Isang myembro naman ng Milisyang Bayan ang nagbuwis ng buhay—si Antonio "Dondon" Camag, Jr., isang 22-taong gulang na mandirigmang B'laan.

Nangyari ang labanan habang ipinagtatanggol ng mga B'laan ang kanilang lupaing ninuno na kinakamkam ng malalaking kumpanya ng minahan tulad ng Xstrata-SMI at Alberto Mining Corp. (AMC). Ginagamit ng dalawang kumpanyang ito na pwersang pandepensa ang 27th IB.

Ang AMC na may operasyong sumasaklaw sa 8,000 ektarya ay bahagi ng Lucio Tan Conglomerates. Isa rin itong dummy ng Xstrata-SMI na nag-oopereyt sa FTAA ng dating Western Mining Corp. Saklaw ng FTAA na ito ang 99,000 ektaryang lugar na mayaman sa ginto sa hangganan ng South Cotabato, Sultan Kudarat, Saranggani at Davao del Sur.

Ayon kay Ka Dencio Madrigal, tagapagsalita ng Valentin Palamine Command ng FSMR, patuloy na lalabanan ng mamamayan ang mga higanteng kumpanyang multinasyunal at mga tauhan nito. Libong mga Dondon ang babangon at mag-aarmas para ipagtanggol ang kanilang lupa at labanan ang mga nanghihimasok at mang-aagaw sa kanilang ginto at iba pang kayamanan.

Download PDF here