Ang Bayan: Pagpapasiklab ng alitan sa Spratlys, disenyo ng US

Ang Bayan
June 21, 2011

Pagpapasiklab ng alitan sa Spratlys, disenyo ng US
Download PDF here

Tuluy-tuloy na hinahamon ng gubyernong Aquino at ng Armed Forces of the Philippines ang China kaugnay ng pinagtatalunang Spratly Islands. Ang pag-aastang ito ng gubyernong Aquino ay ginagawa alinsunod sa disenyo ng US. Nais ng US na magkaroon ng diplomatikong alitan at tensyong militar sa South China Sea upang magamit itong sangkalan sa paghingi ng Pilipinas ng "saklolo" sa militar ng US.

Sa kabila ng mga upisyal na pahayag ng MalacaƱang na gusto nitong ayusin ang alitan sa diplomatikong pamamaraan, patuloy ang pagpapalabas ng mga upisyal ng militar ng mapanghamong mga pahayag na hindi nakatutulong para magkaroon ng mapayapang resolusyon ang isyu. Ilang araw ang nakararaan, kinundena ng gubyernong Aquino ang China dahil sa "pagpasok" umano nito sa Spratlys matapos mapabalitang may nakita ang ilang mga mangingisdang Pilipino na istruktura ng gubyerno ng China sa isa sa pinagtatalunang mga isla.

Arogante at di diplomatiko ang mga pahayag ng gubyerno ng China na naggigiit ng solong soberanya sa Spratlys at lubusang nagbabalewala sa pag-angkin din ng iba pang mga bansa sa pinagtatalunang mga isla.

Matagal nang nagkukumahog ang US na magdeploy ng plotang nabal nito sa karagatan ng South China para malabanan nito ang paglakas ng pwersang militar ng China, depensahan ang internasyunal na karagatan para matiyak ang libreng pagdaloy ng mga produkto ng US sa rehiyon, piliting yumuko ang China sa US sa mga pang-ekonomyang usapin at payagan ang mga kumpanya ng US na dambungin ang mga rekursong langis at mineral sa naturang lugar.

Pinatutunayan ng rehimeng Aquino na ito ay magiging sunud-sunuran sa pandaigdigang estratehiya ng US sa rehiyon. Ipokrito nitong iginigiit ang soberanya ng bansa sa Spratly Islands samantalang hinahayaan nitong lantarang yurakan ng imperyalismong US ang soberanya ng Pilipinas.

Matingkad na halimbawa nito ang permanenteng pagbabase ng Joint Special Operations Task Force-Philippines (JSOTF-P), ang 700-kataong yunit sa ilalim ng US Pacific Command na may hedkwarters sa Camp Navarro sa Zamboanga City. Isa pang lantarang pagyurak sa soberanya ng Pilipinas ang Visiting Forces Agreement (VFA) na nagpapahintulot sa panghihimasok ng mga tropang militar ng US sa alinmang bahagi ng bansa.

Download PDF here