Mga Balita sa ibang bansa: Taktikal na opensiba, tugon ng PLGA sa Operation Green Hunt

Ang Bayan
Blitang Internasyunal
June 21, 2011

Taktikal na opensiba, tugon ng PLGA sa Operation Green Hunt

Download PDF here

Sunud-sunod ang paglulunsad ng mga taktikal na opensiba ng People's Liberation Guerrilla Army (PLGA) sa ilalim ng Communist Party of India (Maoist) sa estado ng Dandakaranya mula Abril hanggang Mayo nitong taon. Ang mga opensibang ito ay sagot sa laganap na paglabag ng mga armadong galamay ng reaksyunaryong gubyerno sa karapatang-tao ng mamamayan sa rehiyon.

Hunyo 9. Inambus ng PLGA ang isang tim ng mga pulis na papunta sa kampo ng Chhattisgarh Armed Force (CAF) sa distrito ng Nayanpur. Pitong pulis ang napatay at dalawang matataas na kalibreng armas ang nasamsam. Ang kampo ng CAF ay itinayo bilang bahagi ng pangalawang yugto ng Operation Green Hunt, ang malawakan at mabangis na operasyong counterinsurgency ng gubyernong Indian laban sa mga Maoista. Noong araw ding iyon ay pinasabugan naman ng mga gerilya ang isang MPV (mine-proof vehicle) ng pulisya.Sampung pulis ang napatay.

Mayo 23. Inambus ng mga gerilya ang isang grupo ng mga pulis sa Odisha. Siyam na pulis ang napatay, kabilang ang isang mataas na upisyal.

Mayo 19. Naglunsad ng ambus ang PLGA sa Nargonda sa distrito ng Gadchiroli kung saan napatay si Chinna Venta, pusakal na kumander ng isang grupong paramilitar na pinatatakbo ng reaksyunaryong militar. Lahat halos ng mga pamilya sa Gadchiroli ang naging biktima na ng terorismo at pang-aabuso ng grupo ni Chinna Venta.

Mayo 17. Pitong elemento ng Central Police Reserve Force (CPRF) ang napatay at isa ang nasugatan nang pasabugan ng mga gerilya ang kanilang sasakyan.

---------------------------

Daan-libong Greek, nagprotesta

Umabot sa kalahating milyong mamamayan ng Greece ang naglunsad ng kilos-protesta sa sentro ng Athens, kabisera ng Greece, noong Hunyo 5 para igiit ang pagpapatalsik sa nakaupong rehimen at pagpapawalambisa sa mga patakaran sa ekonomya na ipinataw ng "troika." Ang "troika" ay pumapatungkol sa pinagsanib na awtoridad ng International Monetary Fund, European Union at European Central Bank.

Mariing tinututulan ng mga Greek ang binalangkas na kasunduang isasapribado ang mga pampublikong ari-arian ng bansa kapalit ng bagong pautang mula sa troika. Tinututulan din nila ang pagpapataw ng bagong mga buwis at pagbabawas ng badyet para sa mga serbisyong panlipunan. Ang pagtitipon ang pinakamalaki sa loob ng nakaraang 20 taon.

----------------------------

Protestang anti-nukleyar sa Japan, lumalakas

Libu-libong Japanese ang nagprotesta noong Hunyo 10 para tuligsain ang kainutilan ng kanilang gubyerno sa harap ng krisis nukleyar. Iginiit din nila na ihinto na ang paggamit ng atomic power para lumikha ng enerhiya.

Tatlong buwan na ang nakalilipas matapos maganap ang tsunami at lindol sa Fukushima, Japan na nagresulta sa pinakamalalang sakunang nukleyar nitong nakaraang 25 taon. Umabot sa 23,000 katao ang namatay sa magkasunod na sakuna. Nasira rin sa mga sakuna ang plantang nukleyar sa Fukushima at kumalat ang radiation bunga nito.

Nagmartsa ang mga manggagawa, estudyante at iba pang sektor sa mga pangunahing syudad ng Japan dala-dala ang mga banderang naglalaman ng mga panawagang "No Nukes" at "No more Fukushima." Isang rali ang inilunsad sa harap ng hedkwarters ng TEPCO (Tokyo Electric Power Corporation), ang opereytor ng plantang nukleyar sa Fukushima. Binatikos ng mga raliyista ang pagtanggi ng gubyerno at ng kumpanya na isapubliko ang lawak at lala ng nuclear radiation. Tatlong reactor ng planta ng Daiichi-Fukushima na nakatayo sa hilagang silangang bahagi ng Japan ang nasira nang matamaan ito ng malakas na tsunami at lindol noong Marso. Dahil dito, 80,000 residente na nakatira sa paligid ng planta ang sapilitang pinalikas dahil sa taas ng radiation.

Dahil sa lawak at diin ng mga anti-nukleyar na protesta, napilitan ang gubyerno na itigil ang operasyon ng plantang nukleyar sa Hamaoka noong Mayo. Itinigil din nito ang operasyon ng 19 sa 54 na plantang tumatakbo bago pa maganap ang sakuna.

Mula nang pumutok ang krisis sa Japan, muli ring lumaganap ang mga anti-nukleyar na protesta sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa Germany, umabot sa 200,000 ang nagprotesta noong Mayo para igiit ang pagtigil na ng gubyernong Merkel sa programang nukleyar ng bansa. Dahil dito, napilitan si Merkel na ideklarang hanggang 2024 na lamang ang paggana ng mga plantang nukleyar sa bansa. Malakas din ang mga kilos-protesta sa Switzerland, UK, Austria, Spain at iba pa. Itinutulak ng mga ito ang European Commission na magpulong para repasuhin ang programang nukleyar sa mga bansang saklaw nito.

Download PDF here