Oplan Bayanihan: Tagpi-tagping maskara-ngiting pasista ng AFP/PNP sa Central Negros!

Kâ JB Regalado
Leonardo Panaligan Command - New People’s Army-Central Negros
June 13, 2011

“Ipinakita ng mamamayan ng Central Negros ang tunay na anyo ng Oplan Bayanihan sa loob ng apat na buwan (February – June 2011)”.

Mula pa noong December 2010 hanggang pumasok ang 2011, ginamit ng AFP/PNP ang Triad Operations – Unified Combat Military Operations and Civil Military Operations ng AFP, halos lahat ng bayan sa Central Negros lalo na sa mga boundaries ng Negros Occidental at Oriental ang nakaranas nito sa halos isang buwan.

Pagkatapos ng triad operations pumasok ang CPDT nitong February 25, 2011 na walang pinagkaiba ang taktika at estratehiya sa RSOT, rampant ang HRVs, forced censusing, surveying, psy-ops/psywar – intriga, surrender sa mamamayan o magsasaka na mga NPA – 6 na barangay sa Central Negros ang mayroong CPDT kahit na dikit na dikit ang mga detachment ditto. Ang CPDT naroon kung saan may malaking economic interest ang big comprador bourgeois – panginoong may lupa sa Central Negros – upang bigyan daan ang Kasla Energy Phils upang magtanim ng kasla ditto at target na tayuan ng Geothermal Plant, Eco-Tourism Project at Mining Site.

Ngunit lumabas ang tunay na anyo ng CPDT ng 11th IB PA – binansagang Killer Battalion, at 47th IB ng naglunsad ng public hearing/dialogue ang isang bayan sa Central Negros, nagwagayway ang lagpas pitong daang (700) mga mamamayan ang humarap sa kanila, napahiya ang kaaway hindi hinarap ang masa at isang bahag ang buntot na umalis sa lugar.

Sa isa pang bayan sa Central Negros, sa Barangay Tanikala hinarap ng masa sa isang public hearing/dialogue ang section size na 11th IB PA at ang kanilang CMO Officer na pinipwersang gumawa ng resolution upang ma-legalize ang kanilang “stay-in” sa lugar ngunit bigo ang kaaway at naging dahilan na hindi natapos ang public hearing/dialogue nang nag walkout sa harap ng masa ang CMO Officer dahil sa kabiguan nito.

Sa isa pang karatig na barangay ang Barangay Hinay niharap ng mamamayan ang CPDT na nag conduct ng combat operations sa lugar dahil sa maraming HRVs, pinablotter ito sa barangay at pinagbawalan na pumasok sa lugar ang kaaway. Ang ginawa ng kaaway ay isa-isang pinatawag ang mga mamamayan sa baryo sa isang psy-ops sa loob ng detachment. Pumunta ang masa at mismo ang CO ng detachment nag-alburoto sag alit dahil hindi natinag ang masa sa kanilang psywar at walang ginawa ang CO detachment at ang CMO Officer kundi pauwiin na lang ang mga masa.

Sa ganitong paraan ng AFP/PNP mas lalong binigkis ang pagkakaisa ng mamamayan sa Central Negros na panindigan ang kanilang pantaong karapatan!

Isang malaking hamon sa mamamayan ng Central Negros na lubos punitin ang tagpi-tagping mascara – ngiting pasista ng AFP upang lubos ipakita ang berdugong anyo nito sa ilalim ng Oplan Bayanihan sa isla.