Ang Bayan: Pagmimina ng karbon sa Isabela, muling nagbabanta

Ang Bayan
June 21, 2011

Pagmimina ng karbon sa Isabela, muling nagbabanta
Download PDF here

Sa basbas ng rehimeng Aquino, kasalukuyang nililinlang ng Philippine National Oil Company-Exploration Company (PNOC-EC) ang mamamayan ng Central Isabela bilang paghahanda sa muling pagbabalik ng pagmimina ng karbon (coal) sa lugar.

Paulit-ulit na nabigo mula 2001 ang pagtatangka ng noo'y Cogentrix USA na magmina ng karbon dito dahil sa lakas ng pagkilos ng masa laban dito. Ngunit ngayon, bumabalik ang banta na lalong makamkam ang lupa ng mga magsasaka dahil sa planong ituloy ang proyekto. Kung noon ay saklaw lamang nito ang 64,000 ektarya ng lupa sa mga bayan ng Cauayan, Naguilian at Benito Soliven, ngayo'y sasaklawin na rin ang bayan ng Reina Mercedes.

Pawang panlilinlang sa masa ang sinasabi ng PNOC-EC na sa bagong teknolohiyang gagamitin ay maiibsan daw ang negatibong epekto ng operasyon ng mina at itatayong planta sa lupa, hangin, kalusugan at kabuhayan ng mamamayan.

Ngunit ang strip mining na pamamaraang gagawin sa pagmimina ay walang habas na maghahawan ng mga pananim at kakalkal sa pinakaibabaw na lupa (topsoil) para humukay ng karbon. Wala na raw dapat ipag-alala ang mga mamamayan, anang PNOC, dahil "ilang taon lamang ay maaari nang tamnang muli ang lupa."

Tuso ring ipinagmamalaki ng korporasyon na "hihiramin" lamang daw nito ang lupa at babayaran naman ang gagawing "pag-istorbo" sa lupa. Hindi raw bale at magkakaroon naman ng maayos na lilipatan ang maaapektuhan ng strip mining. Mayroon daw ditong tirahan at mga pasilidad para sa kuryente, tubig, eskwelahan, health center at iba pa. Ididisenyo raw ng korporasyon ang lupa bilang fishpond, bukid o anumang naisin ng mga magbubukid.

Ikinukubli ng PNOC-EC ang katotohanang maaagaw ang lupaing matagal nang pinagyaman at ikinabubuhay ng libu-libong pamilyang magsasaka sa Isabela dahil sa pagmimina ng karbon. Dahil sa proyektong ito, lalong ipinagkakait ang lupa mula sa mga magsasakang malaon nang nahihirapan dahil sa mataas na gastusin sa pagsasaka at iba't ibang programa ng reaksyunaryong gubyerno.

Taliwas sa sinasabi ng korporasyon, ibayong pagkawasak ng kalikasan ang idudulot ng pagmiminang ito. Sa strip mining, kinukuha ang karbon sa pinakamababaw na bahagi ng lupa. Ito ang pinakamaruming klase ng karbon. Ang strip mining ang pinakamaruming pamamaraan ng pagmimina.

Dahil ang layunin ng gubyerno at korporasyon sa pagmimina ay pagkamal ng dambuhalang tubo, hindi kailanman mamamayani ang anila'y "responsableng pagmimina" sa ating bansa. Patuloy na paliliitin ng mga kapitalista sa pagmimina ang kanilang gastos upang magkamal ng papalaking tubo. Ang pangangalaga sa kalikasan ay dagdag-gastos lamang para sa kanila. Sa katunayan, hindi na binalikan ng PNOC para ayusin ang pook sa Barangay Sta. Maria, Cauayan na siyang erya ng kanilang panimulang eksplorasyon. Nananatiling mabaho at marumi ang lupa at tubig sa naturang lugar.

Nagpopostura ring tumututol ang gubernador ng Isabela na si Faustino "Bodjie" Dy III sa pagmimina ng karbon. Ngunit batay sa Mining Revitalization Program ng rehimeng US-Aquino, inalisan ng karapatan ang mga lokal na gubyerno na tumutol sa eksplorasyon o anumang proyekto sa pagmimina. Maaari na ring baligtarin ng DENR at MGB ang mga deklarasyon o desisyon hinggil sa mga lupaing ninuno.


Download PDF here