Rebolusyonaryong kampanya sa Central Negros

Kâ JB Regalado
Leonardo Panaligan Command, New People’s Army - Central Negros
June 12 – 13, 2011

Naglunsad ng synchronize – coordinated Oplan Harassment sa apat (4) na detachment ng 11th IB PA ang Leonardo Panaligan Command – NPA Central Negros, 3 detachment sa isang bayan sa Negros Oriental at 1 detachment sa Negros Occidental nitong alas 12:00AM ng June 13, 2011.

Sinabayan ng Oplan Checkpoint sa mga national roads at highways ng ibang yunit ng NPA sa ilalim ng LPC-CN sa sakop ng Negros Oriental at iba pang bayan sa Central Negros.

Nitong June 12 alas 10:00PM hanggang 1:00AM ng June 13, 2011 naglunsad din ng Oplan Pintal/Dikit ang Kabataang Makabayan – Central Negros sa mga sentrong lungsod ng Central Negros.

Nitong June 12, 2011 ng 6:00 – 6:30 PM ang Pambansang Katipunan ng Magbubukid (PKM) – Central Negros naglunsad ng Oplan Noise Barrage at bonfire sa bawat baryo sa bayan ng Central Negros.

Simbolo ito upang walang humpay na ipagpatuloy ng mamamayan ang Demokratikong Rebolusyong Bayan sa mas mataas na lebel upang kamtin ang tunay na social justice, genuine land reform at tunay na kalayaan at upang pakyasin ang Oplan Bayanihan sa Negros!

MABUHAY ANG CPP-NPA-NDF SA NEGROS!

Signed: