The Truth Behind the North Cotabato Encounters

Macario Dilaab
Mt Alip Front Operations Command, Front 72 – FarSouth Mindanao Region
June 26, 2011

May we inform the public, especially our beloved mass activists and allies that there is not a single Red fighter of the New People’s Army who has been killed or wounded in the series of encounters in Brgy Malasila and Brgy. Luayon, Makilala, North Cotabato on June 15, 16 and 17. There were however at least a total of seven (7) bodies of AFP contingents brought to the army helicopter immediately after the encounters as seen and observed directly by our snipers who were positioned at a vantage point. Reliable reports have reached us that there were actually 16 casualties on the side of the AFP, mostly soldiers from the 57th IB, 40th IB and 39th IB after a misencounter among the operating troops. They were so confused and disorganized that they were firing on each other while a team of Red fighters observed from a safe distance.

Immediately after airlifting the AFP casualties, Lt Col Gaudencio Asto, 6th ID spokesperson announced that they had killed four members of the New People’s Army. These Red fighters were allegedly named Alexander Selano, Miguel Ocsio, a Commander Sammy and one other unidentified person. Truth to tell, these are the names of four villagers who happen to be living near the area and will be able to testify that they are neither NPAs nor are they dead or wounded. The 6th ID spokesperson should have had taken an effort to at least verify those names so as to make himself more credible. It is pathetic to make people believe that the AFP is winning the war by claims of having "killed so many NPAs". Lies will never win the hearts and minds of the people but will further isolate them.

After having bombed the villages of Makilala with tora-tora gunships, and forcing villagers to guide them and other human rights violations of the marauding AFP contingents, the people now fully understand what Oplan Bayanihan really is. The AFP’s talk of peace and development is nothing but empty rhetoric and the Philippine army are fascists who have not a single, genuine regard for the good and welfare of the community. They are merely mercenaries whose mandate is to defend the interests of the local and foreign ruling classes. They should be held accountable and brought to the Peoples’ Court for the crimes and human rights violations they have committed.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Bisaya Version

Ang Kamatuoran Luyo sa mga Engkwentro sa North Cotabato

Alang sa kasayuran sa tanan, ilabina sa among pinalanggang mga aktibistang masa ug alyado, walay bisag usa ka Pulang manggugubat nga namatay o nasamdan diha sa serye sa pagpangatake sa AFP sa Brgy. Malasila ug Luayon, Makilala, North Cotabato niadtong Hunyo 15, 16 ug 17. Hinuon adunay pito (7) ka mga Army nga gidayungan ug gisakay dayon sa helicopter pagkahuman sa engkwentro. Direkta kining nakita ug naobserbahan sa among mga snipers nga paborableng nakapwesto dapit sa nahitaboan. Apan subay sa nakalap namong mga kasaligang taho, 16 gyud ang kaswalti sa AFP nga kasagarang naggikan sa 40th IB, 57th IB ug 39th IB human nag-unay ang mga nag-operisyon nga tropa. Tungod sa kakulang sa koordinasyon, ang ilang nagpungasing mga bala paigon mismo sa nahimutangan sa ilang mga kaubanan, samtang ang usa ka tim sa mga NPA snipers nag-obserbar lang didto sa luwas nga lugar.

Human makuha sa helicopter ang mga lawas sa sundalo, nagpagawas gilayon og pamahayag ang 6th ID spokesperson Lt Col Prudencio Asto nga upat ka myembro sa NPA ang ilang napatay diha sa pag-atake. Matud pa niya ang nangamatay mao sila Alexander Selano, Miguel Ocsio, usa ka Kumader Sammy ug usa pa ka wala mailhi nga tawo.

Sa tinuod, kini nga mga pangalan iya sa mga mag-uuma nga nagpuyo sa dapit. Dili sila mga NPA ug wala sila namatay o nasamdan. Sila ang makasugilon kun giunsa sa militar pagpamomba ang ilang lugar ug ang grabeng kalisang nga ilang nabati tungod niini. Unta gitino una ni Lt Col Asto ang iyang mga datos aron katuohan ang iyang mga pamahayag. Angayng masayod si Lt Col Asto nga ang mga pagpamakak ug pagpangilad dili ug dili gyud makadani sa hunahuna ug kasingkasing sa katawhan kun dili samot hinoon kining makapahimulag kanila.

Human mabombahi sa tora-tora ang pipila ka mga barangay sa Makilala ug human gipugos ang mga lumulupyo nga mahimong “guide” sa mga sundalo, ug uban pang mga pagpanglapas sa tawhanong katungod, nakasabot na karon ang katawhan kun unsa gyud ang Oplan Bayanihan. Ang mga pamahayag sa AFP nga kuno sila alang sa kalinaw ug kalamboan usa lamang ka pagpaaron-ingnon. Sa tinuod lang, walay ginabitbit nga bisag unsang konsepto sa tinuod nga kalinaw ug kalamboan ang AFP, sanglit wala silay tinuod nga pagpakabana o pagmahal sa katawhan. Mga binayran silang sundalo ug nagtunhay aron panalipdan ang interes sa mga lokal ug langyawng naghari. Angay silang moatubang sa korte sa katawhan ug manubag sa ilang mga krimen ug pagpanglapas sa tawhanong katungod.