Detatsment ng PA-CAFGU, sinunog ng mamamayan!

Magno Udyaw
NPA Mountain Province (Leonardo Pacsi Command)
19 August 2011

Nabigla ang pwersa ng 77th IB at 54th IB ng PA na nakadestino sa munisipyo ng Sadanga, Mountain Province dahil sa biglang pagsunog ng mamamayan sa ditatsment ng Phil Army- CAFGU sa Sitio Opucan, Brgy. Poblacion, Sadanga, Mt. Province. Mahigit sampu ang mga tropa ng CAFGU na naka-destino doon kabilang ang cadremen nila na regular na tropa ng 77th IB at 54th IB.

Habang naka-misyon ang kalakhan ng mga CAFGU at cadreman nila sa kalagitnaan ng gabi noong Hulyo 22, 2011, pinasok ng ilang bilang ng mamamayan ang ditatsment at sinunog ito. Batay sa nakuhang mga impormasyon, sinunog nila ang ditatsment dahil sa pagkagalit sa mga abusong militar at paglalagay sa peligro sa seguridad ng mga mamamayan na idinudulot ng ditatsment nila sa bukana ng poblacion.

Maliban pa sa malinaw na mensahe na tinututulan ng mamamayan ang pagdiditatsment ng militar, ipinilit pa rin ng militar na magtayo sila ng bagong ditatsment. Sa ngayon, kasalukuyan ang pagtatayo ng malaking ditatsment upang mapagkasya ang dagdag na yunit ng 54th Eng'g Brigade bukod pa sa dating nakadestino mula sa 5th ID PA.

Isa ang Sadanga sa pinakanaghihikahos na munisipalidad hindi lamang sa lalawigan ng Mt. Province kundi sa buong rehiyon. Subalit, katulad ng iba pang bahagi ng rehiyong Kordillera, mayaman ang Sadanga sa mga natural na kayamanan kung kaya't ayaw tigilan ng mga malalaking kumpanya ng minahan at dam hangga't hindi nila makamkam ang mga yamang ito. Hindi nakapagtataka kung bakit isa ang Sadanga na binubuhusan ng reaksyunaryong estado ng malaking bilang ng mga tropang militar. Ang mga tropang ito ang taga-eskort ng ipapasok na malalaking kumpanya ng minahan at magtitiyak sa seguridad nila. Sa ngayon, nananatili ang konsentrasyon ng mga pwersa ng ng Bravo at Charlie Coy ng 54th IB PA at isang yunit ng 54th Eng'g Brigade at 77th IB sa Sadanga.

Kahitpaman ipinagbabawal ng mga tuntunin sa gera katulad ng Comprehensive Agreement on the Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) at mga Protocols ng Geneva Conventions, nagpapatuloy pa rin ang pagkakampo ng 54th IB PA na pinamumunuan ni Lt Sabas sa mga paaralan ng elementarya at hayskul sa Brgy. Belwang, Brgy. Saclit, Brgy. Sacasacan at Sitio Sangey at Tap-ag, Poblacion Sadanga. Ang mga lugar na ito ay pawang nasasaklaw ng Sadanga.

Nagkakapatong-patong naman ang aplikasyon ng mga kumpanya ng minahan sa lugar katulad ng mga sumusunod: Mt. Franz Mining Corp., Lepanto Consolidated Mining Company, Cordillera Exploration Co. Inc., Malibato Mining Company, Inc., Block 2 at Block 1-C at Atok Resources International. Gayundin ang Magma Energy Resources Inc., na mago-opereyt ng Mainit, Bontoc -- Sadanga Geothermal Project.

Maaalala na kahit sa nakaraan, tuloy-tuloy ang pagtutol ng mga mamamayan sa pananatili ng mga tropa ng militar sa mga sakop na barangay. Naipakita ito sa mga pagkilos masa na pagdedelegasyon at pakikipagdayalogo hanggang sa aktwal na pagbabaklas, paghahagis ng bato at sa mismong pagsunog sa ditatsment ng militar at gusali ng kumpanya ng minahan.

Karamihan sa mga tropa ng militar na naidestino ngayon sa Sadanga ay nailipat mula sa Mainit, Bontoc na kung saan pinalayas sila ng mamamayan ng Guinaang, Bontoc dahil sa pambubugbog nila nang walang anumang kadahilanan sa apat na estudyanteng kabataan ng Guinaang National High School.