GPH is accountable for putting to risk the safety of NPA captives by launching full-scale military offensives

Rubi del Mundo
NDFP-Southern Mindanao
21 August 2011

Not only is Alex Padilla lost in a daydream, he also wants to obfuscate the revolutionary movement’s record of handling prisoners of war and those accused and held under its own legal and judicial system. In the process, he is endangering the lives of the GPH members because of military offensives in the region.

This was the contention of Rubi del Mundo, spokesperson for the National Democratic Front-Southern Mindanao, in reaction to the recent pronouncement of the GPH peace panel chief who called it a “blackmail” and “bad precedence” to negotiate for the release of the four PNP/BJMP personnel prisoners of war and arrested GPH Mayor Henry Dano and two military intelligence escorts.

“The GPH is engaged in treachery, where on one hand, it is on a murderous rampage, with its AFP scouring the countryside in various acts of reprisal and offensive military operations, using as dubious pretext the so-called rescue operation for the NPA captives, while on the other hand, it is foisting the issue as blackmail in the non-resumption of the peace negotiations with the NDFP,” del Mundo said.

The 75th, 28th, 67th, 66th Infantry Battalions and the 2nd Scout Ranger Battalion of the Philippine Army and PNP contingents are using “rescue operations” for GPH Mayor Dano and two escorts to cover up its fascist offensives against the peasant communities in the towns of Lingig, Boston, Monkayo, Cateel, Bagangga, Trento and Mangagoy. In the towns of Kitaotao, Kibawe, Arakan, Magpet and Makilala, the 8th, 57th and 61st Infantry Battalions are also engaged in offensive actions in search of the PNP/BJMP POWs.

Del Mundo scoffed at the AFP and the US-Aquino regime “for mercilessly endangering the lives of the prisoners of war and the three arrested while maliciously demanding for the unconditional release of the latter.”

“The GPH is accountable for putting to risk the safety and security of the NPA captives by ordering the full-scale military offensives, by refusing to acknowledge the Geneva Conventions-mandated protective status of the four PNP/BJMP personnel, and by ignoring the status of GPH Mayor Dano who enjoys his rights while under custodial investigation.”

The revolutionary movement has a long history of dealing with prisoners of war and those accused who were arrested for various crimes, a track record which “Mr. Padilla wants to gloss over in a veiled attempt to belittle the achievements of the people’s democratic government in upholding international humanitarian law and its own legal and judicial process,” del Mundo said.

Contrary to a news report stating otherwise, GPH Mayor Dano was able to call his wife on the evening of August 15. In respecting his legal rights as an accused, the NPA custodial force facilitated the communication between the couple, since GPH Mayor Dano was concerned that his wife -- who has a heart ailment -- would be unduly worried over his situation.

---------
Bisaya Version

Tulubagon sa GPH ang pagbutang sa peligro sa kaluwasan sa mga bihag-sa-gubat sa BHB tungod sa gilunsad nga larga-todong opensibang militar

Wala lang nagdamgo-og-buntag si Alex Padilla, apan buot usab niyang itago ang rekord sa rebolusyonaryong kalihokan kalabot sa maayong pagtratar sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa mga bihag-sa gubat ug sa mga akusado nga gipaubos sa kaugalingon niining ligal ug panghukuman nga sistema. Sa proseso, gibutang ni Padilla sa peligro ang kinabuhi sa mga tauhan sa GPH tungod sa mga opensibang militar sa rehiyon.

Kini ang barog ni Rubi del Mundo, tigpamaba sa National Democratic Front-Southern Mindanao, human sa bag-ohay nga gipasiatab sa GPH peace panel chief nga “blackmail” ug “dili maayong sundanan“ ang negosasyon alang sa pag-rilis sa upat ka personahe sa PNP/BJMP nga karon mga bihag-sa-gubat sa NPA ug sa mga gi-aresto nga sila GPH Mayor Henry Dano ug duha ka escort niini nga intelidyens sa militar.

Matud ni Del Mundo, sad-an sa pagpanglimbong ang GPH tungod pinaagi sa operisyong militar sa AFP sa kabukiran, nagalunsad kini og nagkadaiyang porma sa pagpanimalos ubos sa ginatawag niining operisyong riskyu alang sa mga bihag-sa-gubat sa NPA. Apan, sa laing bahin, ginatawag niini ang isyu isip blackmail aron dili madayon ang negosasyong pangkalinaw tali sa NDFP.

Ginagamit sa 75th, 28th, 67th, 66th Infantry Battalion ug 2nd Scout Ranger Battalion sa Philippine Army ug mga membro sa PNP ang “operisyong riskyu” aron tabonan ang ilang mga pasistang opensiba batok sa mga komunidad sa mga mag-uuma ug lumad sa Lingig, Boston, Monkayo, Cateel, Bagangga, Trento ug Mangagoy. Sa lungsod sa Kitaotao, Kibawe, Arakan, Magpet ug Makilala, naglunsad usab og mga opensibang aksyon ang 8th, 57th ug 61st Infantry Battalion aron kuno pangitaon ang upat ka mga bihag-sa-gubat.

Gimakmak ni Del Mundo ang AFP ug ang rehimeng US-Aquino tungod wala kini’y kaluoy sa pagbutang sa peligro sa kinabuhi sa mga bihag-sa-gubat ug sa tulo ka gi-aresto samtang malisyoso niining gidemanda ang pag-rilis sa pito nga walay kondisyon.

Gipunting ni Del Mundo nga responsable ang GPH sa pagbutang sa peligro sa kaluwasan ug seguridad sa mga bihag sa NPA pinaagi sa pagmando og larga-todong opensibang militar, sa pagdumili nga ilhon ang Geneva Conventions nga nag-mando og mapanalipdanong istatus (protective status) sa upat ka personahe sa PNP/BJMP, ug sa wala pagtagad sa istatus ni GPH Mayor Dano nga nakatagamtam sa iyang mga ligal nga katungod samtang ginapailalom sa imbestigasyon.

Sumala ni Del Mundo, taas na og kasaysayan ang rebolusyonaryong kalihokan kalabot sa tawhanon nga pagtratar sa mga bihag-sa-gubat ug sa mga akusado nga gi-aresto tungod sa nagkadaiyang mga sumbong, usa ka taas nga kasinatian nga buot tabonan ni Padilla pinaagi sa pagpaningkamot nga ipakamenos ang mga nakab-ot sa mga rebolusyonaryong pwersa sa pagsubay sa internasyonal nga makitawhanong balaod ug sa pagpatuman sa kaugalingon niining mga ligal ug hudisyal nga proseso.

Sukwahi sa nigawas nga balita, naistorya ni GPH Mayor Dano ang iyang asawa, Agosto 15 sa gabii. Sa pagrespeto sa iyang mga ligal nga katungod isip akusado, mihimo og paagi ang NPA custodial unit aron magka-istorya ang mag-asawa, ilabi pa nga naguol si GPH Mayor Dano sa kahimtang sa iyang asawa nga adunay sakit sa kasingkasing.