NPA military actions in Central Panay are responses to the people’s demand for justice against the 61st IB’s long list of crimes

Jurie Guerrero
Jose Percival Estocada, Jr. Command, NPA-Central Panay
August 29, 2011

NPA units under the Jose Percival Estocada, Jr. Command in Central Panay launched three consecutive military actions from August 23 to August 28, 2011. These actions are the NPA’s firm response to the 61st IB’s very long list of violence and violation of human rights against the people.

Last August 28, 2011, sometime past ten in the morning, a platoon of Red fighters used a command detonated land mine to ambush the 6-man command group of Bravo Company, 61st IB, aboard a KM 450 military vehicle at the boundary of Bgy Switch and Bgy Bagong Barrio, Tapaz, Capiz. Wounded in the ambush were 1Lt Jose Dalida, CO of Bravo Coy, 2Lt Lisbon Brawner, and enlisted personnel—Pfc Arman Himorañon, Pfc Marlo Gahum and Cpl Reynante Vicente while Cpl Pedrajas was unhurt. Pfc Marlo Gahum died without reaching the hospital because it took more than two hours for the two Huey helicopters to evacuate the wounded. An additional casualty, Pfc Rolly Plano, was wounded when the reo carrying reinforcements turned turtle in Sitio Ambulong, Bgy Malitbog, Tapaz. Bravo Company is the most stubborn implementor of Oplan Bayanihan in Central Panay among the four companies under the 61st Infantry Battalion.

Meanwhile, two harassment actions were launched against two PDT (Peace and Development Team) units of the Charlie Company, 61st IB. The first harassment was fired on August 23, 2011, a little past ten in the morning, against the PDT unit staying at the elementary school building in the barrio center of Brgy Tacayan, Tapaz. The second harassment was implemented on August 28, 2011, past five in the afternoon, against the PDT unit which was also lodged in the elementary school building in the barrio center of Brgy Acuña in the same municipality. In these harassments, the NPA made sure no civilians were harmed.

For almost three months before these actions, from June to August, upland barrios in Tapaz have been disturbed without let up by military operations of 61st IB troops, who encountered an NPA squad in August 6, 2011 at the boundary of Bgy Lahug and Bgy Aglinab, Tapaz, Capiz. After the encounter, the 61st IB intensified its military operations to pursue this squad. In the midst of their hot pursuit operations, Major Gen. Emmanuel Bautista, commander of 3rd ID, arrogantly called on the NPA to surrender. Their hot pursuit operations culminated in the establishment of additional PDT units in the barrio centers of barangays Tacayan, Acuña, Nayawan, Lahug and Aglinab. These are in addition to the existing PDT units in the barrio centers of barangays Libertad, Wright, Roosevelt, San Miguel Ilaya, Katipunan and the PA-CAA detachments in Masaroy, Calinog and Abangay, Tapaz. This clearly shows the military’s utter disregard of the people’s legitimate petition against the military’s prolonged stay in the barrio centers. It has become clearer to the people that contrary to their pronouncements, the military’s intentions in staying at the barrio centers are not peace and development but war, not defense but the use of people as human shields.

The 61st IB’s already long list of crimes against the people in Negros is rapidly growing longer in Panay Island. Among its most recent violations are: 1) PDTs are stubbornly staying at the barrio centers of 11 barrios in Tapaz and Calinog despite the people’s strong protest; 2) psywar and threats against those who signed the petition and coercing them to admit that they are NPA supporters; 3) publicly accusing some persons that they are NPA members who supposedly had pictures holding guns or taking oaths; 4) persistent harassment of progressive organizations and their leaders, endangering the lives of these leaders by fabricating stories that their groups are front organizations of the CPP-NPA-NDF; 5) misinforming the people with fake programs of land distribution; and 6) giving protection to foreign corporations that bring in environmentally-destructive projects like mining and dams.

These consecutive successful actions of the NPA are surely appreciated by the people of Negros and Panay. Through these, victims of the 61st IB’s military violence will be given justice. Again, the people will prove that only through the long arms of revolutionary justice will their cries be answered.

_________________________________________________


New People’s Army
Jose Percival Estocada, Jr. Command
Central Panay
Press Statement
Agosto 29, 2011

Ang mga aksyon militar ng NPA sa Central Panay ay sagot sa isinisigaw na hustisya ng mamamayan laban sa mahabang listahan ng krimen ng 61st IB

Tatlong sunod-sunod na mga aksyon militar ang inilunsad ng mga yunit ng NPA sa ilalim ng Jose Percival Estocada, Jr. Command sa Central Panay mula noong Agosto 23, 2011 hanggang Agosto 28, 2011. Ang mga aksyong ito ang matatag na sagot ng NPA sa Central Panay sa masyado nang mahabang listahan ng mga karahasan at mga paglabag sa karapatang pantao ng 61st IB laban sa mamamayan.

Noong Agosto 28, 2011, pasado alas dies ng umaga, inambus ng isang platun ng Pulang mandirigma gamit ang command detonated land mine ang 6-ka-taong command group ng Bravo Company ng 61st IB na sakay sa isang KM 450 na sasakyang militar sa hangganan ng Bgy Switch at Bgy Bagong Barrio, Tapaz, Capiz. Nasugatan sa ambus sina 1Lt Jose Dalida, CO ng Bravo Company, 2Lt Lisbon Brawner, at ang mga enlisted personnel na sina Pfc Arman Himorañon, Pfc Marlo Gahum at si Cpl Reynante Vicente samantalang nag-iisang walang sugat si Cpl Pedrajas. Si Pfc Marlo Gahum ay namatay bago madala sa ospital dahil mahigit dalawang oras pa bago dumating ang 2 Huey helicopter na siyang nag-ebakweyt ng mga sugatan. Nadagdagan pa ang sugatan nang bumalentong ang isang reo na sinasakyan ng reinporsment sa Sityo Ambulong, Bgy Malitbog, Tapaz. Nasugatan si Pfc Rolly Plano. Ang Bravo Company ang pinakamasugid sa apat na kumpanya sa ilalim ng 61st IB sa pagpapatupad ng Oplan Bayanihan sa Central Panay.

Ang dalawang aksyong harasment naman ay inilunsad laban sa dalawang yunit ng PDT (Peace and Development Team) sa ilalim ng Charlie Company ng 61st IB. Ang unang harasment ay isiginawa noong Agosto 23, 2011, pasado alas diyes ng umaga, laban sa PDT yunit na naka-istasyon sa eskwelahan sa sentrong baryo ng Tacayan, Tapaz. Ang ikalawang harasment ay isinagawa noong Agosto 28, 2011, pasado alas singko ng hapon, laban sa PDT yunit na naka-istasyon din sa eskwelahan sa sentrong baryo ng Acuña sa bayan ding iyon. Sa nabanggit na mga harasment ay walang nasalantang mga sibilyan dahil sa mahigpit na pagtitiyak ng mga yunit ng NPA.

Bago ng nabanggit na mga aksyon, mula Hunyo hanggang Agosto 2011, halos tatlong buwan nang ginalugad ng naga-operasyong tropa ng 61st IB ang mga mabundok na baryo ng Tapaz hanggang sa na-engkwentro nila ang isang iskwad ng NPA noong Agosto 6, 2011 sa hangganan ng Bgy Lahug at Bgy Aglinab, Tapaz, Capiz. Pagkatapos ng engkwentro ay lalo pang pinaigting ng 61st IB ang kanyang mga operasyon para habulin at paalisin ang na-engkwentrong iskwad ng NPA. Sa gitna ng kanilang mga hot pursuit operations, mayabang na nagpanawagan si Major Gen. Emmanuel Bautista, kumander ng 3rd ID, na magsurender na ang mga NPA. Ang kanilang hot pursuit operations ay nagtapos sa pagpupwesto ng dagdag na mga yunit ng PDT sa mga sentro ng baryo sa Tacayan, Acuña, Nayawan, Lahug at Aglinab. Dagdag ito sa dati nang nakaposisyon na mga yunit ng PDT sa mga sentro ng baryo ng Libertad, Wright, Roosevelt, San Miguel Ilaya, Katipunan at sa mga detatsment ng PACafgu sa Masaroy, Calinog at Abangay, Tapaz. Maliwanag itong pagbabale-wala sa makatarungang petisyon ng mga mamamayan laban sa pagtigil ng militar sa mga sentro ng baryo. Lalo ring lumiliwanag sa mga mamamayan, kabaliktaran ng mga buladas ng 61st IB, na hindi kapayapaan at kaunlaran kundi digmaan at hindi pagtatanggol kundi paggamit sa mga mamamayan bilang kalasag ang tunay na layunin ng kanilang pagpupwesto sa mga sentro ng baryo.

Ang dati nang mahabang listahan ng mga krimen ng 61st IB laban sa mga mamamayan ng Negros ay mabilis na dinuduggtungan dito sa sa Isla ng Panay. Kabilang sa pinakahuling mga karahasan nito ay ang: 1) patuloy na pagpupusisyon ng mga yunit ng PDT sa mga sentro ng 11 baryo ng Tapaz at Calinog sa kabila ng malakas na reklamo ng mga mamamayan; 2) pag-psywar at pagbabanta sa mga nagpirma sa petisyon at pilit na pagpapaamin na supporter sila ng NPA; 3) pagpapalaganap ng mga gawa-gawang kwento na kasapi ng NPA ang ilang mamamayan dahil sa nakuha raw na litratong nagdadala sila ng armas ukon sumusumpa; 4) patuloy na harasment ng mga progresibong organisasyon at mga lideres nito at paglagay sa balag ng alanganin ng kanilang buhay sa pamamagitan ng paglulubid ng kwento na ang mga ito raw ay front organizations ng CPP-NPA-NDF; 5) panlilinlang sa mamamayan sa pamamagitan ng pekeng programa sa pamamahagi ng lupa; at 6) pagbigay ng proteksyon sa mga dayuhang kumpanya na magpapasok ng nakasisira ng kalikasan na mga proyektong pagmimina at dam.

Sa pagsasagawa ng NPA ng sunod-sunod na matagumpay na mga aksyon, tiyak na nasisiyahan ang mga mamamayan ng Negros at Panay. Sa pamamagitan nito mabibigyan ng hustisya ang mga biktima ng mga karahasang militar ng 61st IB. Muling mapapatunayan ng mamamayan na sa pamamagitan lang ng mahabang kamay ng rebolusyonaryong hustisya mabibigyan ng kaganapan ang kanilang isinisigaw na mga kahilingan.

Jurie Guerrero
Tagapagsalita

___________________________________________

New People’s Army
Jose Percival Estocada, Jr. Command
Central Panay
Press Statement
Agosto 29, 2011

Mga aksyon militar sang NPA sa Central Panay sabat sa ginasinggit nga hustisya sang pumuluyo batuk sa malaba nga listahan sang krimen sang 61st IB

Tatlo ka sunod-sunod nga mga aksyon militar ang ginlunsar sang mga yunit sang NPA sa idalom sang Jose Percival Estocada, Jr. Command sa Central Panay halin sang Agosto 23, 2011 tubtob Agosto 28, 2011. Ang mga aksyon nga ini ang mabaskog nga sabat sang NPA sa Central Panay sa tuman na ka laba nga listahan sang mga kalakasan kag mga paglapas sang tawhanon nga kinamatarung sang 61st IB batuk sa pumuluyo.

Sang Agosto 28, 2011, pasado alas dies sang aga gin-ambus sang isa ka platun sang Pulang hangaway gamit ang command detonated land mine ang 6-ka-tawo nga command group sang Bravo Company sang 61st IB nga sakay sa isa ka KM 450 nga salakyan militar sa lindero sang Bgy Switch kag Bgy Bagong Barrio, Tapaz, Capiz. Napilasan sa ambus sanday 1Lt Jose Dalida, CO sang Bravo Coy, 2Lt Lisbon Brawner, kag ang mga enlisted personnel nga sanday Pfc Arman Himorañon, Pfc Marlo Gahum kag si Cpl Reynante Vicente samtang solo nga wala mapilasan si Cpl Pedrajas. Si Pfc Marlo Gahum ang napatay nga wala makaabot sa ospital bangud malapit sa masobra duha ka oras antes mag-abot ang 2 ka Huey helicopter nga amo ang nag-ebakweyt sang mga pilason. Nadugangan pa ang pilason sang nagbalintong ang isa ka reo nga ginasakyan sang reinporsment sa Sityo Ambulong, Bgy Malitbog, Tapaz. Napilasan si Pfc Rolly Plano. Ang Bravo Company amo ang pinakamasupog sa apat ka kumpanya sa idalom sang 61st IB sa pagpatuman sang Oplan Bayanihan sa Central Panay.

Ang duha ka harasment aksyon naman ang ginlunsar batuk sa duha kag yunit sang PDT (Peace and Development Team) sa idalom sang Charlie Company sang 61st IB. Ang una nga harasment gintigayon sang Agosto 23, 2011, pasado alas dies sang aga, batuk sa PDT yunit nga nagatener sa eskwelahan sa sentrong baryo sang Tacayan, Tapaz. Ang ikaduha nga harasment ginpatuman sang Agosto 28, 2011, pasado alas singko sang hapon, batuk sa PDT yunit nga nagatener man sa eskwelahan sa sentrong baryo sang Acuña sang amo man nga banwa. Sa nasambit nga mga harasment wala sang naulamid nga mga sibilyan bangud sang hugot nga pagpaseguro sang mga yunit sang NPA.

Antes ang nasambit nga mga aksyon, malapit sa tatlo ka bulan halin sang Hunyo tubtob Agosto 2011, nga ginlabugay sang naga-operasyon nga tropa sang 61st IB ang mga nabukid nga kabaryuhanan sang Tapaz tubtob nga natabo nga na-engkwentro sini ang isa kag iskwad sang NPA sadtong Agosto 6, 2011 sa lindero sang Bgy Lahug kag Bgy Aglinab, Tapaz, Capiz. Pagkatapos sang engkwentro labi nga ginpasingki sang 61st IB ang iya mga operasyon para lagson kag tabugon ang na-engkwentro nga iskwad sang NPA. Sa katung-anan sang ila mga hot pursuit operations, pahambog nga nagpanawagan si Major Gen. Emmanuel Bautista, kumander sang 3rd ID, nga magsurender na ang mga NPA. Ang ila hot pursuit operations nagtapos sa pagpwesto sang dugang nga mga yunit sang PDT sa mga sentro sang baryo sa mga kabaryuhanan sang Tacayan, Acuña, Nayawan, Lahug kag Aglinab. Dugang ini sa daan na nga nagaposisyon nga mga yunit sang PDT sa mga sentro sang baryo sang Libertad, Wright, Roosevelt, San Miguel Ilaya, Katipunan kag sa mga detatsment sang PA-Cafgu sa Masaroy, Calinog kag Abangay, Tapaz. Maathag ini nga pagbale-wala sa matarung nga petisyon sang mga pumuluyo batuk sa ila pagtener sa mga sentro sang baryo. Labi man nga nagaathag sa mga pumuluyo, baliskad sa ila mga ginawakal, nga indi kalinungan kag kauswagan kundi gyera kag indi pagpangapin kundi paggamit nga taming sa mga pumuluyo ang matuod nga katuyuan sang ila pagpwesto sa mga sentro sang baryo.

Ang daan na nga malaba nga listahan sang mga krimen sang 61st IB batuk sa mga pumuluyo sang Negros ang madasig nga ginasugpunan diri sa sa Isla sang Panay. Maisip sa pinakalab-as nga mga kalakasan sini amo ang: 1) padayon nga pagtener sang mga yunit sang PDT sa mga sentro sang 11 ka baryo sang Tapaz kag Calinog sa pihak sang mabaskog nga pagpamatuk sang mga pumuluyo; 2) pag-psywar kag pagpamahog sa mga nagpirma sa petisyon kag pilit nga paakuon nga supporter sila sang NPA; 3) pagpatu-pato nga katapu sang NPA ang pila ka pumuluyo bangud sang kuno mga retrato nga naga-uyat sila sang armas ukon nagasumpa; 4) padayon nga harasment sang mga progresibo nga organisasyon kag mga lideres nila kag pagbutang sa katalagman sang ila mga kabuhi paagi sa paglubid sang istorya nga ang mga ini front organizations sang CPP-NPA-NDF; 5) pagpaniplang sa pumuluyo paagi sa peke nga programa sa pagpanagtag sang duta; kag 6) paghatag proteksyon sa mga dumuluong nga kumpanya nga magadala sang makahalalit nga proyekto sa sa pagmina kag dam.

Sa pagtigayon sang NPA sang sunod-sunod nga madinalag-on nga mga aksyon, pat-ud nga nagakalipay ang mga pumuluyo sang Negros kag Panay. Paagi sini mahatagan sang hustisya ang mga biktima sang mga kalakasan militar sang 61st IB. Sa liwat mapamatud-an sang pumuluyo nga paagi lang sa malaba nga kamot sang rebolusyonaryong hustisya mahatagan sang katumanan ang ila ginasinggitan nga mga demanda.

Jurie Guerrero
Tagapamaba