PNP hazing: Training ng brutalidad laban sa mamamayan

Fortunato Magtanggol
RCTU - Southern Tagalog
Agosto 5, 2011

Hindi maitatanggi ang mga kuha sa video ng hazing sa isang Special Counter-Insurgency Operation Unit Training ng Philippine National Police sa Camp Eldridge, Los BaƱos, Laguna na napasakamay ng Commission on Human Rights (CHR) nito lamang Agosto. Pangitang-pangita kung paanong tinotortyur at dinarahas ng mga upisyales ng PNP CALABARZON ang mga trainees at recruits nito.

Bago ito, naisiwalat din ang video ng tortyur at pagpapahirap naman ng mga upiyales ng Armed Forces of the Philippines sa mga trainees nito sa isang lugar sa Bicol noong Marso ng taong ito.

Ito ang kultura ng brutalidad at kahayupang matagal nang umiiral sa reaksyunaryong institusyon ng kapulisan at militar. Kung kaya naman, hindi nakapagtataka na karahasan, pamumwersa, at kawalang pagkilala sa karapatang pantao din ang ihinahasik ng mga ito sa mamamayan.

Ang pulisya at militar ang pangunahing instrumento ng estado at kapitalista sa mga surveillance, pagdukot, at pamamaslang ng mga lider-manggagawa, gayundin sa mararahas na pambubuwag sa mga pagkilos at welga ng manggagawa sa rehiyong Timog Katagalugan.

Sa pagsisiyasat ng RCTU-ST, ang PNP at Militar sa TK ang responsable sa pagpaslang sa 7 lider manggagawa sa panahon ni Gloria Arroyo, kabilang sa kanilang pinaslang si Diosdado Fortuna ang tagapangulo ng militanteng union ng manggagawa sa rehiyon-TK at 2 pang lider manggagawa sa panahon ni Aquino.

Bahagi ng Operation Plan Bayanihan ng rehimeng US-Aquino ang isinagawang Special Counter-Insurgency Operation Unit Training. Gagamitin ang mga training na tulad nito sa demonisasyon ng mga organisasyong masa tulad ng mga unyon at sa makahayup na pagsupil sa karapatan ng mamamayan.

Sa kanilang brutalidad at mersenaryong katangian, nahihiwalay na, naaagnas, at walang moral na batayang ipagtanggol pa ng pulisya at militar ang interes, kagalingan, at karapatan ng manggagawa at mamamayan. Ang tanging ginagawa nila ay protektahan ang mga magnanakaw na nasa posisyon ng kapangyarihan at supilin ang mamamayang lumalaban at naghahangad ng pagbabago.

Ang Bagong Hukbong Bayan lamang ang tunay at namumukod-tanging hukbo na magsusulong sa mga rebolusyonaryong adhikain ng manggagawa at mamamayan. Sa wasto at absolutong pamumuno ng Partido Komunista ng Pilipinas, nasa pusisyon ang Bagong Hukbong Bayan upang gapiin at wakasan ang paghahari ng reaksyunaryong uri sa lipunang Pilipino, lalo na ang mga instrumento nitong pulisya at militar.

Nananawagan ang RCTU-ST sa lahat ng mga magulang, gayundin sa lahat ng kabataang nagnanais pumasok sa pulisya at militar na magisip-isip na at umatras na kaagad, huwag nyong hayaan na maging bahagi kayo at kasangkapan ng institusyong ito na batbat ng korupsyon at katiwalian, talamak ng dugo sa paglabag sa karapatang pantao at kasangkapan ng mga ganid na pulitiko sa pagnanakaw at panloloko sa bayan. Ialay ninyo ang inyong mabubuting anak sa pagpapalaya ng bayan sa pamamagitan ng pagsapi sa Bagong Hukbong Bayan, ang hukbong nagsusulong ng interes ng magsasaka at tunay na hukbo ng mga mamamayan.