Taktikal na opensiba: sagot ng Bagong Hukbong Bayan sa paninibasib ng Oplan Bayanihan ng rehimeng US-Aquino sa mga Albayanos

Florante Orobia
Santos Binamera Command, BHB-Albay
Agosto 8, 2011

Sunod-sunod na taktikal na opensiba at pagpaparusa ang inilunsad ng BHB-SBC Albay laban sa tropa ng AFP at CAFGU sa probinsya. Ito ay bahagi ng pagpapatupad ng aktibong depensa ng Bagong Hukbong Bayan sa mga teritoryo nito laban sa paninibasib ng “mabangis na lobong” Oplan Bayanihan ng rehimeng Aquino. Pagtugon din ito sa kahilingin ng mga Albayanos na mabigyan ng katarungan ang mga paglabag sa kanilang karapatangtao at maparusahan ang mga berdugong militar at cafgu na patuloy sa panghahalimaw sa kanila.

Agosto 7, bandang ala 1:30 ng hapon. Pinarusahan ng isang tim ng yunit gerilya si Salvador “Adong” Caῆeso, 23 taong gulang at residente ng Catumag, Guinobatan Albay. Si Salvador ay sinampahan ng kaso sa Hukumang Bayan at napatunayang aktibong ahenteng impormer ng Bravo Coy 22nd “Cadre” IB-PA na nakabase sa Bonga, Ligao City. Masigasig si Salvador sa gawaing paniktik laban sa Rebolusyonaryong Kilusan at pagtaguyod sa mga sakyada ng militar sa kanilang lugar. Dagdag pang kaso ay ang attempted rape sa isang babae sa nasabing lugar noong 2009 (sinadyang hindi banggitin ang pagkakakilanlan ng biktima para sa kanyang seguridad).

Agosto 8, bandang alas 8:30 ng umaga. Tinambangan ng isang tim ng yunit gerilya si Pfc. Leo Salcedo, 23 anyos nakatira sa Lourdez Village San Jose, Pili CamSur, sa boundary ng barangay Inarado at Alobo sakop ng bayan ng Daraga. Narekober kay Salcedo ang isang calibre 45 (Norinco Serial # 9066691) at 1 magasin w/9 live ammo. Si Pfc. Salcedo ay mula sa Charlie Coy ng 83rd IB-PA na ngayon ay nakapakat sa Charlie Coy ng 2nd IB-PA na nakabase sa San Ramon, Daraga Albay. Ang nasabing tropa ay nagsisilbi ring security ng itinatayong airport sa Alobo Daraga dahil sa nakabase nilang pwersa sa nasabing baryo kung saan kasabay si Pfc. Salcedo.

Si Pfc. Salcedo ay lehetimong target ng operasyong militar ng BHB dahil aktibo itong elemento ng Philipine Army. Naging regular na gawain ng Charlie Coy 2nd IB-PA na kinapapalooban ni Pfc. Salcedo ang masigasig na pananakot at panghaharas sa mga residenteng tumututol sa pagtatayo ng airport. Matatandaang malakas ang pagtutol ng mamamayan sa pagtatayo ng nasabing airport dahil sa malawakang dislokasyon at pagkawala ng kanilang mga sakahan na pangunahing pinagkukunan ng ikinabubuhay. Walang nagawa ang mga kawawang magsasaka sa pambabraso ng Sunweast Corp. ang kumpanyang nakakuha ng kontrata sa pagtatayo ng airport gamit ang tropa ng militar at SCAA.

Ilan pang mga taktikal na opensiba ng BHB sa Albay ngayong unang linggo ng Agosto;

- Agosto 1, alas 5 ng hapon. Pinutukan (haras) ng isang tim ng yunit gerilya ang tropa ng 2nd IB-PA na naglulunsad ng Community Peace and Development Operation o mas kilala bilang SOT sa barangay Bololo, Guinobatan Albay. Nagrereklamo ang taumbaryo sa presensya ng militar dahil sa mga paglabag sa karapatang-tao tulad ng sapilitang pagpapatawag sa kanila para imbistigahan, pagparatang na poste ng NPA at pagpapatayo ng BDS sentry na papadyutihan sa kanila at pagbabase nito sa barangay hall ng nasabing baryo.

- Agosto 6, alas 10 ng gabi. Pinutukan ng isang tim ng yunit gerilya ang tropa ng 22nd IB-PA na nagsisilbing pwersang panseguridad ng isang kumpanya sa pagmimina na nag-oopereyt sa Nagas, Oas Albay.

- Agosto 7, alas 4 ng hapon. Naglunsad ng operasyong snipe ang isang tim ng yunit gerilya sa tropa ng 2nd IB-PA sa barangay Malobago, Guinobatan. Ang tropa ng militar ay bahagi ng CPDT/SOT tulad ng mga nasa baryo ng Bololo, Malipo, Doῆa Mercedez, Sinungtan, Batbat, Cabalaon, Ongo, Pood, Balite at Palanas lahat sakop ng bayan ng Guinobatan , Albay.

- Agosto 7, alas 11 ng gabi. Pinutukan ng isang tim ng yunit gerilya ang PA-Cafgu detatsment sa Francia, Ligao City sa ilalim ng Bravo Coy 22nd Cadre IB-PA. Matagal na itong inirereklamo ng taumbaryo sa paligid ng kampo dahil sa paglaganap ng nakawan ng mga alagang hayop at pagpapaputok ng baril tuwing nalalasing ang mga militar.

Magpapatuloy ang BHB-SBC Albay sa tungkuling maglunsad ng mga Taktikal na Opensiba upang ipagtanggol ang mga natamong tagumpay ng Demokratikong Gubyernong Bayan. Mulat at Determinado ang Rebolusyonaryong Kilusan sa paglaban sa anumang tipo ng mapanlinlang at mapanupil na kampanyang Militar tulad ng Oplan Bayanihan dahil tinatamasa nito ang malawak na suporta ng mamamayang Albayanos. Walang dudang mabibigo natin ang Oplan Bayanihan ng rehimeng US-Aquino tulad ng nakaraang Oplan Bantay Laya ni GMA, dahil sa magkaparehong mukha ng dalawang OPLAN at iisang among imperyalista na nagdesinyo ng USCOIN GUIDE 2009.

Mabuhay ang Mamamayang Albayanos !
Biguin ang Oplan Bayanihan ng rehimeng US-Aquino !
Paigtingin ang Digmang Bayan !