Aksyong Pamamarusa sa mga Pusakal na Elemento ng Sindikato, Isinagawa ng BHB

Ka Diego Magtanggol
Norben Gruta Command - NPA-West Camarines Sur
September 4, 2011

Serye ng pamamarusa ang isinagawa ng Bagong Hukbong Bayan sa ilalim ng Norben Gruta Command laban sa mga pusakal na elemento ng sindikato na nag-oopereyt sa unang distrito ng Camarines Sur at nakabase sa Ragay , Camarines Sur. Umaga noong Agosto 8, 2011, pinarusahan si Daniel Ebora, taga GRS Ragay Camaines Sur at noong Agosto 25, 2011 nireyd ng isang iskwad ng BHB ang safehouse ng sindikato sa GRS, Ragay Camarines at dito napatay si Killie Perez na taga Port Johnson , Ragay Camarines Sur . Ang mga nabanggit ay pawang mga myembro ng sindikatong kriminal. Kaugnay nito nauna nang pinarusahan noong Hulyo 31 , 2011 si Narciso Moron, residente ng Mabini, Del Gallego Camarines sa kasong pag-iimpormer at sangkot din sa mga sindikatong aktibidad.

Matagal nang inirereklamo at isinusuka ng mamamayan ng Ragay at mga karatig bayan sa Unang Distrito ng Camarines Sur ang grupo ng sindikatong kinasasangkutan ng mga nabanggit na pusakal. Mahaba ang listahan ng mga kaso ng ganid at kriminal na grupong ito gaya ng mga sumusunod: kasong pagnanakaw ng mga sari-saring gamit at mga alagang hayop ng masa, panghoholdap sa mga residente at sa mga nagbabyaheng trak at pampasaherong bus sa kahabaan ng Quirino Haywey, pag-carnap ng sasakyan, pagtutulak ng droga , pagpatay, pamimilit sa mga maliliit na negosyante at ordinaryong sibilyan na magbigay ng halagang P120,000.00 gamit ang pangalan ng NPA. Matinding pananakot ang isinasagawa sa mga biktima na kung hindi raw magbibigay ay papatayin o imamasaker ang kanilang pamilya. Marami na ang napilitang magbigay dahil sa takot.

Hindi lingid sa rebolusyonaryong kilusan na may kinalaman ang reakyunaryong militar at pulis sa pamamayagpag ng sindikato. Batid ng taumbayan na ang mga base ng sindikato ay di kalayuan sa mga kampo at istasyon ng pulis. Madalas ding makita ang mga myembro nito na labas- pasok sa mga kampo ng militar. Hindi nakapagtataka na kahit nasa tungki lang ng kanilang ilong ay hindi masawata ang pananalasa ng grupong sindikato . Malinaw na pinoproteksyunan nila ang mga ito upang epektibong magamit sa kontra-insurhensya. Bahagi ng kampanya ng reaksyunaryong AFP sa ilalim ng Oplan Bayanihan na siraan at ihiwalay ang rebolusyonaryong kilusan sa taumbayan upang bigyang katuwiran ang marahas na pagsupil sa armadong paglaban. Ang paglitaw ng mga sindikatong pumepeste sa taumbayan na nagpapanggap na NPA ay nagsisilbi sa kanilang kampanyang panlilinlang laban sa rebolusyonaryong kilusan.

Nanawagan ang rebolusyonaryong kilusan sa mamamayan na lalu pang magpursige sa pakikipagtulungan para tuluyan nang masugpo at masawata ang pamamayagpag ng grupong sindikato. Sa gitna ng sobrang paghihikahos ng taumbayan sa ilalim ng rehimeng US-Aquino ay dagdag pahirap sa masa ang presensya ng mga sindikatong magnanakaw at kriminal.

Mamamayan magkaisa , sugpuin ang mga sindikatong kriminal!
Ilantad at labanan ang Oplan Bayanihan ng reaksyunaryong gubyerno at AFP!