Counter-attacks of the Pulang Diwata Command-NPA against the military operations of the AFP

Maria Malaya
NDF - Northeastern Mindanao Region
September 19, 2011

After the recent massive military operations of the 4ID slowed down, NPA units in NEMR reported the following military actions that have been launched:

1. August 31, 2011 in the mountains of Bangayan, Kitcharao, Agusan del Norte – Two harassment-sniping actions resulted to the wounding of an undetermined number on the side of the enemy. No NPA was wounded.

2. September 2, 2011 at around 8 o’clock in the morning in the mountains of Mahaba, Zapanta, Bangayan, Kitcharao – a group of NPAs from Front-16 ambushed the 42nd DRC PA. The number of wounded from the enemy was undetermined while no member of the NPA was wounded. Caught by surprise, the comrades (believing that the military will not pass by), fired upon the army who suddenly appeared where they were positioned. The Red Fighters left behind belongings, including the buried CDX that they failed to discharge. The army discharged said CDX at around 4 o’clock in the afternoon.

On the same day at around 10:30- 11:20 in the morning, an airstrike of two MG-520s was launched for almost an hour after they were ambushed by the NPA at around 8 o’clock in the morning. The mountain areas where the military thought the NPA retreated was the target of the airstrikes. After the airstrike, two military helicopters delivered boxes of ammunitions and food in the same area.

3. September 2, 2011 at around 3 o’clock in the afternoon in Sitio Kamalig, Puting Bato, Cabadbaran Agusan del Norte – the enemy was hit by an NPA team. According to the initial report of NPA comrades from Front-21, a Red Fighter heroically sacrificed his life and five high caliber arms were confiscated by the enemy that time.

4. September 3, 2011 at around 6:16 in the morning at Sitio Umaw, Camam-onan, Gigaquit, Agusan del Norte- a group of army troops said to be from the SRC PA (Scout Ranger Company Phil. Army) was harassed-sniped and hit by a guerilla unit from Front-16. Two were wounded from the army while there was no NPA casualty.

5. September 4, 2011 at around 10 o’clock in the morning in the mountains of Mahaba, Zapanta, Bangayan, Kitcharao – the NPA of Front 16 harassed-sniped an army column (group). The position of the NPA was weak so they were only able to fire so they can withdraw.

At around 11 o’clock in the morning two MG-520s launched an airstrike with bombing lasting for about 30 minutes. In the two airstrikes no NPA forces were hit. No farmer was also hit by the said bombing because they did not go to their farms since the massive military operations started last August 30, 2011.

6. September 4, 2011 at around 1 o’clock in the afternoon in Km.23, Sitio Magkahunaw, Janipaan, San Agustin, Surigao del Sur – a member of the NPA Front-19 sniped a soldier of the 29th IBPA under Lt. Orcullo resulting to the death of the army. After this happened, the two platoons of the 29th IB PA who were launching military operation in NPA areas, retreated.

7. September 5, 2011 at around 3 o’clock in the afternoon in Sitio Zapanta, Bangayan, Kitcharao, Agusan del Norte- Red Fighters from Front-16 crawled to the sitio center already left by residents and harassed-sniped the soldiers staying in the houses, a soldier was wounded.

8. September 7, 2011 at around 9:29 in the evening in the barangay center of Camam-onan Gigaquit, Surigao del Norte – Red fighters crawled towards soldiers who were drinking alcohol wounding four of the troops launching military operations in said mountains.

In the 15 day attack by the 4ID PA of NPA areas, guerilla forces from the NPA-Pulang Diwata Command in NEMR courageously launched counter-attacks. During these counter-attacks two comrades heroically offered their valuable lives. TO THEM WE GIVE OUR RED SALUTE AND TRIBUTE!

-------------
Bisaya Version

Kontra-atake sa Pulang Diwata Command-BHB sa operasyon militar sa AFP

Human milurang ang dakung operasyon militar ubos sa 4ID PA kini ang mga nareport nga mga panghitabo og aksyong militar nga nalunsad sa mga yunit gerilya sa BHB dinhi sa NEMR.

1. Agosto 31, 2011 bukid sa Bangayan, Kitcharao, Agusan del Norte – Duha ka haras-isnayp ang nahitabo, wala matino pila ang samdon sa kaaway nga nag-operasyon militar. Walay samdon sa BHB.

2. Septembre 2, 2011 sa may alas 8:00 sa buntag sa bukid sa Mahaba, Zapanta, Bangayan, Kitcharao – naambus sa usa ka grupo sa BHB Front-16 ang 42nd DRC PA. Wala matino pila ang samdon sa kaaway ug walay samdon sa BHB. Tungod kay nakalitan ang mga kauban sa hitabo, (sa ilang pagtuo nga dili na moagi ang mga militar), giuna nila ang pagpamusil sa mga army nga kalit mitunga sa ilang posisyon. Nabilin ang ubang kagamitan panggerilya, apil ang gilubong/giatang nga CDX wala na nila napabuto. Kini ang gipabuto sa army sa may alas 4:00 sa hapon.

Sa mao ra nga adlaw sa may alas 10:30 ngadto sa 11:20 sa buntag, hapit usa ka oras nga airstrike sa duha ka MG-520 human kini naambus sa alas 8:00 sa buntag. Ang mga bukid nga gidudahan sa militar nga didto nag-atras ang BHB ang gitarget sa pamomba gikan sa kahanginan. Human dayon sa airstrike, naghatod og kinahon nga bala og pagkaon ang duha ka military helicopter sa mao gihapong lugar.

3. Septembre 2, 2011 sa may alas 3:00 sa hapon sa sityo Kamalig, Puting Bato, Cabadbaran, Agusan del Norte – naigo sa kaaway ang usa ka tim sa BHB. Sa pasiunang report anaa ang mga kaubang membro sa BHB Front-21 sa sapa, nakalas ang kinabuhi sa usa ka Pulang Manggugubat ug nakuha ang lima ka tag-as nga armas sa maong hitabo.

4. Septembre 3, 2011 sa may alas 6:16 sa buntag sa Sityo Umaw, Camam-onan, Gigaquit, Agusan del Norte- naigo sa harass-isnayp sa usa ka grupo sa gerilyang yunit sa Front-16 ang usa grupo sa army nga matod sa mga baryohanon sakop sa SRC PA (Scout Ranger Company Phil. Army). Dunay duha ang samdon sa army sa maong hitabo ug wala sa bahin sa BHB.

5. Septembre 4, 2011 sa may 10:00 sa buntag sa bukid sa Mahaba, Zapanta, Bangayan, Kitcharao – giharass-isnayp sa BHB Front-16 ang usa ka kolum (grupo) sa army. Dili maayo ang posisyon sa pagmamusil sa mga gerilyang BHB, busa igo ra kini nakapabuto alang sa pag-atras.

Sa pagka-alas 11:00 sa buntag miatake na usab ang duha ka MG-520 sa iyang airstrike, mokabat sa 30 minutos ang pagpamomba. Sa duha ka hugna sa airstrike walay mga pwersa sa BHB nga napagan. Wala usab mga mag-uuma nga nadisgrasya sa maong pamomba kay wala na sila moadto sa ilang umahan sa bukid sukad pa sa pagsugod sa dakung operasyon militar niadtong Agosto 30, 2011.

6. Septembre 4, 2011 sa may ala-una sa hapon sa Km.23, Sityo Magkahunaw, Janipaan, San Agustin, Surigao del Sur – gi-snayp sa mga membro sa BHB Front-19 ang tropa sa 29th IBPA ubos ni Lt. Orcullo, resulta napatay ang usa ka army. Human niini nga hitabo miatras ang duha ka platoon sa 29th IBPA nga naglunsad sa operasyon militar sulod sa erya sa BHB.

7. Septembre 5, 2011 sa may alas 3:00 sa hapon sa Sityo Zapanta, Bangayan, Kitcharao, Agusan del Norte- gikamang sa mga Pulang Manggugubat ubos sa Front -16 ang sentro sa sityo nga wala nay mga mag-uuma ug gipondohan sa mga sundalo, usa ka army ang samdon sa maong haras-isnayp.

8. Septembre 7, 2011 sa may alas 9:29 sa gabii sa sentro sa barangay Camam-onan, Gigaquit, Surigao del Norte – gikamang sa mga Pulang Manggugubat ang mga sundalong nag-inom ug dunay upat ang samdon sa mga tropang naglunsad sa operasyong militar sa maong mga kabukiran.

Sa 15 ka adlaw nga pagpangatake sa 4ID PA sa erya sa BHB, maisogong kontra-atake ang nalunsad sa mga pwersang gerilya ubos sa BHB-Pulang Diwata Command-NEMR. Niini nga kontra-atake dunay duha ka kauban nga mabayanihong nihalad sa ilang mga bililhong kinabuhi.

MAPULANG PAGSALUDO UG PAGPASIDUNGOG ALANG KANILA!