Militarization in the countryside, A bane and detested by the people

Maria Malaya
NDF - Northeastern Mindanao Region
September 19, 2011

Another lie was broadcasted in the airwaves of Caraga by the spokesperson of the 4ID PA in the morning of September 17, 2011. Col. Osias declared that an NPA member, a lumad-Mamanwa woman named Mrs. Bebet Kalinawan Enriquez was hit by an NPA CDX (command detonated explosives). Bebet is now in the army hospital in Cagayan de Oro City. The truth is that Bebet is a victim of indiscriminate firing by army troops under the 4ID during a massive military operation or militarization launched by the 4ID PA in Caraga region.

Last August 30, 2011 to September 13, a 15 day massive military operation was launched in Caraga under the command of the 4ID PA. Areas affected were the following:

· Agusan del Norte in the mountain barrios of the municipality of Cabadbaran, RTR, Santiago, Tubay, Kitcharao and Butuan City.
· Surigao del Norte in the mountain barangays of the municipality of Alegria, Gigaquit and Claver.

Another military operation of the 29th IB PA and 36th IB PA troops under the 401st Brigade was also launched in Surigao del Sur around this time. In the areas of the 401st Brigade, a series of military operations were launched, with only 8 days of respite followed by 7-15 days military operations in the mountain areas. Residents were only able to work in their farms during the 8 days of break from military presence.

It was during this massive military operation launched directly under the 4ID PA when the indiscriminate firing was carried out by members of the 30th IB PA against the civilian lumad-Mamanwa woman Bebet Kalinawan Enriquez last September 10 at around 3 o’clock in the afternoon in the mountain areas of Panaytayon, Brgy. Mahaba, Cabadbaran City, Agusan del Norte. The 4ID declared in the news that the NPA discharged explosives which allegedly hit Bebet. The exact opposite happened. Do the AFP doctor and Col. Osias not recognize bullet wounds from high caliber arms that it proclaimed the NPA’s CDX hit said civilian?

A separate actual incident happened last September 2, 2011 at around 4 o’clock in the afternoon where the army under the 4ID detonated a CDX (command detonated explosives) left by a group of the NPA of Front-16. This happened in the mountains of Sitio Zapanta, Bangayan, Kitcharao, Agusan del Norte.

Did Col. Osias base his statement from false reports of the soldiers that militarized the mountains during their military operations? Does the spokesperson really know the real actions of their troops in the mountains? Are the statements of the relatives of Bebet stating that they are civilians earning a living in the mountain areas since birth, not enough?

Recently it has been observed that military troops are in preparation and talks of attacks in NPA areas have been circulating.

This image of relentless attacks of the AFP through military operations of the mountains of the four provinces of Caraga is the portrait of militarization in the mountains. The people’s economic conditions are affected; economic activities of the farmers will stop for several days. This is a bane especially to the farmers as it sabotages their economy. More so they detest it for the human rights violations that will surely happen.

The militarization that Col. Osias mentioned in the airwaves is that of MARTIAL LAW during the time of president Marcos. That is why he said that there is no militarization.

The relentless military operation under the US-Aquino regime’s Oplan Bayanihan is the concrete picture of militarization of areas under the 4ID and the whole country.

----------------

Bisaya Version

MILITARISASYON SA KABUKIRAN
DANGAN UG GIKASILAGAN SA KATAWHAN!

Lain bakak na usab ang gitagawtaw sa tigpamaba sa 4ID PA niadtong buntag sa Septembre 17, 2011 sa kahanginan dinhi sa Caraga. Gipasiatab na usab ni Col. Osias nga membro sa BHB ug nga naigo sa CDX (command detonated explosives) sa BHB ang babaeng lumad-Mamanwa nga si Mrs. Bebet Kalinawan Enriquez. Kini si Bebet atua karon sa hospital sa army sa Cagayan de Oro City. Si Bebet sa biktima sa pataka nga pagpamusil sa mga tropa army ubos sa 4ID PA panahon sa dakung operasyon militar o militarisasyon nga gilunsad sa 4ID PA dinhi sa rehiyon sa Caraga.

Sa miaging Agosto 30, 2011 ngadto sa Septembre 13, nahitabo ang 15 ka adlaw nga dakung operasyon militar nga ubos sa mando sa 4ID PA dinhi sa Caraga. Ang mga eryang apektado mao ang mosunod:

· Sa Agusan del Norte ang mga bukirong kabaryohan sa mga lungsod sa Cabadbaran, RTR, Santiago, Tubay, Kitcharao ug Butuan City.
· Sa Surigao del norte ang mga bukirong barangay sa mga lungsod sa Alegria, Gigaquit ug Claver.

Dunay laing hugna sa operasyon militar sa mga tropa sa 29th IBPA ug 36th IBPA ubos 401st Brigade sa Surigao del Sur, dungan niini nga panahon. Sa erya sa 401st Brigade sagunson ang mga operasyon-militar, walo (8) lang adlaw ang lat-ang mo-arangkada na usab mga militar sa kabukiran sa ilang laing hugna sa operasyon militar nga malungtad sa pito (7) ngadto sa kinse (15) ka adlaw. Ang walo ka adlaw nga walay presensya sa army sa kabukiran, mao lang usab ang higayon nga makapanguma ang mga mag-uuma sa erya.

Niining dakung operasyon militar nga direkta ubos sa 4ID PA nahitabo ang pataka nga pagpamusil sa army nga sakop sa 30th IBPA sa usa ka sibilyang babaeng lumad-Mamanwa nga ginganlan og Bebet Kalinawan Enriquez niadtong Septembre 10 sa may alas tres sa hapon didto sa bukid sa Panaytayon sakop sa barangay Mahaba, Cabadbaran City, Agusan del Norte. Apan ang gibalita sa taga 4ID PA, nga NPA ang nagpabuto og explosives busa naigo ang giingon sa army nga Bebet. Dakung sukwahi kini sa tinuod nga hitabo. Dili ba diay makaila ang mga doktor sa AFP ug si Col. Osias unsa ang samad sa mga bala sa tag-as kalibreng armas nga nakapamahayag man kini nga CDX sa NPA ang naka-igo sa maong sibilyan.

Ang laing tinuod nga hitabo, niadtong Septembre 2, 2011 sa may alas 4:00 sa hapon gipabuto sa mga army ubos sa 4ID PA ang usa ka CDX (command detonated explosives) nga nabiyaan sa usa ka grupo sa BHB-Front-16. Nahitabo kini didto sa bukid sa sityo Zapanta, Bangayan, Kitcharao, Agusan del Norte.

Unsa kaha ang gibasehan sa mga pamahayag ni Col. Osias, ang mga dili ba tinuod nga report sa mga sundalo nga nagmilitarisa sa kabukiran, pinaagi sa ilang mga operasyon militar? Nahibalo ba kaha ang maong tigpamaba sa tinuod nga mga binuhatan sa ilang mga tropa sa kabukiran? Dili pa ba igo ang pamahayag sa mga kadugo ni Bebet nga mga sibilyan lamang sila nga diha na nga nanginabuhi sa kabukiran sukad sa ilang pagkatawo ning kalibutan?

Karon bag-o namatikdan nga laing pagpangamdam na usab sa mga tropa sa mga militar nga naghugon-hugon nga mo-atake na usab sa mga erya sa BHB.

Kining hulagway sa mga kabukiran sa upat ka probinsya sa Caraga nga matag-karon-ug-unya giatake sa AFP pinaagi sa mga operasyon militar, hulagway sa militarisasyon sa kabukiran. Tungod niini apektado og daku ang ekonomiya sa kabukiran, dunay daghang mga adlaw nga mahunong ang ekonomikanhong kalihukan sa mga mag-uuma. Usa kini ka dakung dangan ilabina sa mga mag-uuma kay nakasabotahe sa ilang ekonomiya. Labaw pang gikasilagan nila kini tungod sa daghang paglapas sa tawhanong katungod ang nahitabo.

Ang giingon ni Col. Osias sa kahanginan nga militarisasyon, sama na sa BALAOD MILITAR sa panahon sa kanhi nga Presidenteng Marcos. Busa moingon siya nga walay militarisasyon.

Subsob nga mga operasyon militar ubos sa Oplan Bayanihan sa rehimeng US-Aquino mao ang kongkretong hulagway sa militarisasyon sa erya sa 4ID PA ug sa tibuok nasud.