Nagpapatuloy na paglabag sa karapatang-tao ng 2nd IB, bumibiktima sa paparaming bilang ng mamamayang Albayano

FLORANTE OROBIA
Santos Binamera Command, BHB-Albay
Setyembre 17, 2011

Nitong Setyembre 13, tatlong magsasakang sibilyan ang panibagong biktima ng nagpapatuloy na mabangis na operasyong militar ng 2nd IB sa Brgy. Matanglad, Pioduran, Albay. Ang SIT (Special Intel Team) ng 2nd IB na nag-ooperasyon sa barangay na ito ay nagsisilbing security force ng Community Peace and Development Team (CPDT) o dating RSOT na nagpapatuloy sa 11 baranggay ng Guinobatan, Albay na nagtala na ng napakaraming bilang ng mga biktima ng paglabag sa karapatang-tao mula noong buwan ng Hulyo.

Ang mga residente ng Matanglad na sina Edwin Palmones, (40 taong gulang) ay pinukpok sa ulo, pinitik ang ilong at pinalakad nang nakasuot lamang ng underwear; samantalang si Severino Convocar Jr. (70 taong gulang) ay tinortyor sa pamamagitan ng pagtutok ng kutsilyo sa leeg habang ipinapatong ang ulo niya sa tapat ng isang planggana na may laman ng dahon ng tanglad (lemon grass) na para bang manok na iihawin; Si Federico Olaguer (60 taong gulang), residente ng Sukip, Matanglad ay tinutukan naman ng itak sa leeg. Habang ginagawa ito ng mga militar ay iniinteroga sila at pinipilit umaming "NPA supporters".

Ang tatlong biktima ay nasalubong lamang ng SIT ng 2nd IB matapos ang dalawang beses na engkwentro nila sa isang yunit ng Bagong Hukbong Bayan noong Setyembre 13. Ang operasyon ng SIT ay nagpapapanggap silang yunit ng BHB upang makapaglinlang at makakuha ng impormasyon ukol sa kilos ng BHB. Nagsusuot ng ordinaryong damit (plain clothes), nakikipag-usap sa sibilyan, nagpapakilala silang yunit ng BHB at nagsasagawa ng pang-aabuso sa sibilyan, tulad ng ginawa nila sa tatlong biktima upang ibintang ito sa BHB, na madaling ginawa ng sinungaling na si Major Narzan Obuyes.

Matatandaang marami nang biktima ang nagreklamo laban sa pang-aabuso ng 2nd IB. Lantad na sa mamamayan ang mga kasinungalingan ng 2nd IB na walang ginawa kundi pagtakpan ang kanilang krimen laban sa mamamayang Albayanong matagal na nilang inaabuso.

Hindi minsan man malilinlang ng panloloko at pagpapanggap ng SIT (Special Intel Team) ng 2nd IB ang mamamayang Albayano. Ang mamamayan ang tunay na nakakikilala na ang Bagong Hukbong Bayan ang kanilang tunay na hukbo sa matagal nang paglilingkod at pakikipaglaban nito para sa kanilang kapakanan at demokratikong interes. Kilala nila ang magalang na pananalita, maingat na pagkilos at disiplinang bakal ng BHB. Kilala rin nila ang mga taga-labag ng kanilang karapatan, taga-abuso, taga-bugbog, mamamatay-tao at mananakot na reaksyunaryong AFP-PNP-CAA, de-uniporme man sila o hindi.

Pinupugay ng SBC ang matapang na pakikipaglaban ng mamamayang Albayano laban sa pasistang operasyong CPDT ng 2nd IB, PA sa ilalim ng Oplan Bayanihan.

Mabuhay ang Sambayanang Pilipino at Albayano!