AFP, Aquino regime slammed by MRLO for "All-out Justice" Campaign

Jihad Al-Qursi
Moro Resistance and Liberation Organization
October 27, 2011
[ Listen to Audio clip ]

Assalamu Alaikum Warahmatullahi taala wa Barakatuhu.

The Moro Resistance and Liberation Organization, an allied organization under the National Democratic Front fighting for the right to self-determination of the Moro nation, condemns in the strongest possible terms, the reactionary Armed Forces of the Philippines and holds the Aquino regime culpable for the human rights abuses committed against the people of Basilan and Zamboanga Sibugay Province.

The capture of the AFP of a supposed MILF territory in Payao, Zamboanga Sibugay province is only the latest in a series of a campaign of suppression launched by the Aquino government to force the MILF into total capitulation. This unjust “all out justice” campaign’s ultimate goal is to render the MILF as an inconsequential revolutionary and to obliterate the legitimate struggle of the Bangsamoro.

It is clear as day, considering the recent events over the last few months, that while the MILF has shown genuine sincerity to see the peace talks through completion, the Aquino regime blatantly disrespects the Moro people’s right to self-determination. Last week showed a scripted public disinformation campaign geared at demonizing MILF guerrillas as bloodthirsty rebels while humanizing the fascist troops of the AFP, eventually agitating the public and justifying an all-out military offensive in Zamboanga Sibugay. The three-day air and ground assaults in Ipil, Naga, Kabasalan, Alicia, Payao, and Mabuhay in Zamboanga Sibugay and five barangays in Al-Barka, Basilan has left tens of thousands of civilians displaced and a host of other human rights atrocities.

The offensive in Basilan last week showed the arrogance of the AFP through its 4th Scout Rangers in raiding a Moro guerrilla territory that is governed with policies and has legitimate right to defend itself in the event of enemy encroachment. The AFP has issued a report to the effect that the military incursion in Basilan was not approved by the Western Mindanao Command and the AFP hierarchy. Therefore, on the question of who is to blame for the death of the 19 soldiers, fingers should be pointed not at the MILF but at the AFP.

The fascist, brutal approach last week, was superseded by the deceptive fake peace ploy by the Aquino regime in the last few months. In August, Noynoy Aquino had the temerity to project himself as a keen peacemaker by meeting with MILF chairperson Al Haj Murad in a public appearance in Japan. And while attempting to be in the good graces of the Bangsamoro, his regime attempts to wrest full control in the ARMM by insisting its right to appoint its own cronies in the ARMM leadership.

The reactionary government is providing the conditions to legitimize a full-blown military offensive, to proceed with their goal of total plunder in the ancestral domain of the Bangsamoro and to stifle resistance of the Moro people. By failing to address the legitimate demands of the MILF and the Bangsamoro people, the Aquino regime imposes fascism and state terrorism in Moro areas while attempting to coopt MILF leaders.

The government is already incapacitated to bring about economic and political emancipation of the Moro people. It is in fact making Bangsamoro armed resistance and revolution as the only viable solution to bring about an end in Moro oppression and to produce real peace and genuine justice. #

Long live the Bangsamoro!
Long live the Filipino people!
Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar!


(Sgd) JIHAD AL-QURSI
Spokesperson


--------------------

Pilipino version

AFP AT KAMPANYANG “TODO-HUSTISYA” NG REHIMENG AQUINO, KINOKONDENA NG MRLO

Assalamu Alaikum Warahmatullahi taala wa Barakatuhu.

Ang Moro Resistance and Liberation Organization, bilang alyadong organisasyong nakapaloob sa Pambansang Demokratikong Prente at nakikibaka para sa karapatan sa sariling pagpapasya ng Bangsamoro, ay lubos na kinokondena ang reaksyunaryong Sandatahang Lakas ng Republika ng Pilipinas at ang rehimeng US-Aquino sa pagpapahirap at paglabag sa karapatang pantao sa mamamayan ng Basilan at Zamboanga Sibugay.

Ang umano’y matagumpay na pag-agaw sa isang kampo ng MILF sa Payao, Lalawigan ng Zamboanga Sibugay ay simula lamang sa isang serye ng panunupil na ginagawa ng rehimeng Aquino upang tuluyang mapasuko ang MILF. Ang di-makatarungang “todo-hustisya” na kampanya ay may layuning tanggalan ng kabuluhan ang MILF at sugpuin ang lehitimong pakikibaka ng Bangsamoro.

Ngunit ang malinaw, ay nagpakita ng sinseridad ang MILF sa pakikipag-usap nito sa rehimeng Aquino pero bigo ito sa pagtiwala sa gobyerno dahil lantad naman ang kawalan ng respeto ng rehimen sa karapatan ng mamamayang Moro sa sariling pagpapasya. Isang linggo ang nakaraan, gamit ang gawa-gawang skrip ay gumawa ang gubyerno ng senaryong nagpipinta sa rebolusyonaryong Moro bilang demonyo at barbaro habang pinapakita naman ang umano’y makataong larawan ng pasistang sundalo ng reaksyunaryong gubyerno. Ang misimpormasyon na ito ay nagdulot ng pagkalito at pagkagalit sa mamamayan dahil ginatungan ng militar at iresponsableng midya ang pighating naramdaman bunsod ng pagkamatay ng 19 na sundalo sa Basilan. Ito rin ang ginawang katwiran ng pasistang military upang maglunsad ng opensiba sa mga komunidad ng Ipil, Naga, Kabasalan, Alicia, Payao, at Mabuhay sa Zamboanga Sibugay at limang baranggay sa Al-Barka, Basilan. Dahil sa sunod-sunod na airstrike ay halos 20,000 (dalawampung libo) katao na ang nagsilikas at nawalan ng mga bahay.

Ang opensiba na isinagawa sa Basilan noong Oktubre 18 ay sumasalamin sa pagka-arogante ng AFP partikular ang 4th Scout Rangers na nagsagawa ng reyd sa teritoryo ng MILF. Ang MILF ay may karapatang depensahan ang kanyang sarili kung pumasok ang kaaway sa kanyang teritoryo o Area of Temporary Stay (ATS). Ang pagkasawi ng 19 sundalo ay bunga ng kapalpakan mismo ng mga kumander ng AFP. Kung may kailangang panagutin sa pangyayaring ito – ang daliri ay hindi dapat nakaturo sa MILF kundi sa AFP.

Mahilig ang rehimeng Aquino na manlinlang sa usaping pangkapayapaan. Gamit ang gimik at photo-ops, pilit ipinapakita ni Aquino ang kanyang todo-suporta sa usaping pangkapayapaan nang ito ay nakipagpulong kay Al-Haj Murad sa Japan. Pero sa kabilang banda naman, ay pilit nitong kinokontrol at tinatanggalan ng otonomiya ang Bangsamoro sa pamamagitan ng panawagang postponement at pagtalaga ng kanyang mga tao bilang OIC sa ARMM.

Nagtatago ang rehimeng Aquino sa maskarang kunwa’y maka-kapayapaan at maka-Bangsamoro ngunit ang sunod-sunod na direktiba nito sa militar ay nagpapatunay na hindi ito totoo. Gumagawa mismo ang rehimeng Aquino ng mga kundisyon upang itulak ang todo-digma sa Bangsamoro at nang sa gayon ay matuloy ang pakay nitong pandarambong sa likas na yaman ng mga lupang ninuno ng Moro at lusawin ang pakikibaka ng Bangsamoro. Sa halip na tugunan ng rehimeng Aquino ang mga lehitimong pinaglalaban ng MILF at ng mamamayang Moro, ay gera at panlilinlang ng mga namumuno ang una sa kanyang adyenda. Kung kaya’t kami sa MRLO ay naniniwalang ang armadong pakikibaka ng Bangsamoro sa balangkas ng pambansang demokratikong rebolusyon ang tanging solusyon upang wakasan ang pang-aapi sa Bangsamoro at makamit ang tunay na kapayapaan at katarungan.

Mabuhay ang Bangsamoro!
Mabuhay ang sambayanang Pilipino!
Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar!


(Sgd) JIHAD AL-QURSI
Spokesperson
Moro Resistance and Liberation Organization – NDFP