Gisilotan na usab sa BHB-Front 19 ang DOLE Phils. nga nagpalagpot sa daghang mag-uuma gikan sa yutang gitikad

Maria Malaya
NDF - Northeastern Mindanao Region
Sept 27, 2011

Malampuson nga gisilotan sa rebolusyonaryong kalihukan ang Dole Philippines (Dole Phil.) niadtong gabii sa Septembre 25, 2011. Giguba sa BHB sa Front 19 ang duha ka backhoe, upat ka dump truck, bodega, nursery ug gitapas/giporil ang byente (20) ka ektarya nga saging sa Brgy. Anahaw Daan, Tago, Surigao del Sur. Ang pagtapas ug pagguba ang porma sa pagsilot sa rebolusyonaryong kalihokan sa maong plantasyon sa saging sa Dole Phil. dinhi sa Caraga. TUMONG SA PAGSILOT ANG PAGPAPAHAWA UG DILI ANG PAGKOLEKTA SA BUHIS.

Malipay ug magpasalamat ang katawhan, ang NDFP-NEMR ug BHB kung moundang ug mopahawa ang Dole Phil. Labing maayo nga dili na mosulod ang uban pang mga dagkung burgesyang kapitalista aron magtukod og mga plantasyon.

Angay ikalipay ang paghawa sa Dole Phil. tungod kay dili tinuod nga naghatag og kalamboan sa ekonomiya sa katawhan ilabina sa mga mag-uuma, ang bisan unsang plantasyon nga ipundar. Nagkahulogan lamang kini sa pag-ilog ug pagpalagpot gikan sa yutang gitikad ang mga mag-uumang saop ug gagmay’ng mag-uuma. Unsa na man ang panginabuhian sa mga mag-uumang napalagpot gikan sa mga produktibong basakan ug kalubihan? Ang gamay nga bahin kanila mahimong mamumuo sa plantasyon nga ubos kaayo ang suholan. Ang mga mag-uumang napalagpot sa yuta mamahimong reserbang mamumuo para sa mga plantasyon nga maglinya kanus-a naay mabakante aron makatrabaho.

Kalamboan ba nga halos usa nalang ka tawo sa usa ka pamilya ang nagtrabaho? Ug dili pa segurado nga makatrabaho sa plantasyon ang usa ka membro sa pamilyang mag-uuma nga napalagpot sa yutang gitikad. Sa nagbasak pa sila ang tanang membro sa pamilya nga dunay katakus motrabaho - mga produktibo. Ang asawa ug mga anak makatrabaho sa basakan nga miabot na sa P250.00 ngadto P300.00 pesos ang suholan.

Ang tinuod nga kalamboan mao ang pagpalambo sa 22,000 ka ektaryang basakan nga dunay patubig aron mamahimong estable nga tinubdan sa humay ug pagpaubos sa presyo sa abono ug pestisidyo aron dili kanunay alkansi ang mga mag-uuma sa basakan nga kanunay maigo sa mga usurero. Kinahanglan dunay suportang programa alang sa pagpalambo sa basakan sa mokabat 22,000 nga ektarya sa Tago ug San Miguel lamang sama sa bularanan sa humay panahon sa ting-ulan aron dili madaut/mabahay ang gi-ani nga humay.

Apan sukwahi sa kasegurohan sa pagkaon sa tibuok katawhan, saging nga pang-export ang gipalabaw sa LGU sa probinsya ug mga lungsod.

Ang giingong kalamboan sa mga plantasyon para lang sa mga burgesyang komprador nga kapitalista sa mga plantasyon ug ang mga agalong yutaan nga kakunsabo niini. Mabulahan apil ang mga LGU pinaagi sa buhis nga ihatag sa maong sa mga plantasyon. Apan labaw sa tanan nalipay sila tungod sa ihatag nga pabor/suborno nga gikan sa mga kapitalista sa maong plantasyon.

Sa hisgutanan sa buhis, dili segurado ang LGU nga matinud-anong mobayad sa buhis kining mga kapitalista. Sila pa gani ang nag-unang mopalusot aron dili mobayad sa hustong buhis. Ang tinuod nga nagbayad sa buhis mao ang mabagang katawhan kay dili kini makalikay sa nagkalainlaing porma sa buluhisan.

Angayan lang nga silotan, babagan ug palagpoton ang mga kapitalista sa plantasyon nga tukuron dinhi sa Caraga. Kasegurohan sa pagkaon sama sa humay ug mais ang angayan nga tagdon ug dili ang pang-export nga saging ug ubang produktong pang-export sa mga plantasyon.