GPH Mayor Dano’s two military intelligence escorts issue apology

Rubi Del Mundo
NDF-Southern Mindanao
October 05, 2011

The National Democratic Front Southern Mindanao released the audio messages of Cpl. Alrey Desamparado and Pfc. Alan Saban, military intelligence operatives and escorts of GPH Mayor Henry Dano. The two, detained along with Mayor Dano by the New People’s Army-Southern Mindanao, issued an apology directed to the masses, revolutionary movement, and the NPA in relation to their counter-revolutionary intelligence operations. The two also pledged to quit from AFP military service and return to civilian life should they be released from NPA custody.

[Audio clips: Alan P. Saban | Cpl. Alrey V. Desamparado]

__________________________


Following is a transcript:

Ako po si Alan P. Saban, 8464 Infantry Philippine Army, 6th ID-Philippine Army. Naassign po ako sa unit ng 75th IB, 6th ID, Infantry Philippine Army. Inaamin ko na myembro ako ng Battallion S2 ng 75th IB at aktibo sa gawaing paniktik laban sa rebolusyonaryong kilusan at anti-insurgency na kampanya ng AFP. Isa akong SIGENT ng 75th Infantry Battalion, S2 naka-assign dati sa Maramag, hanggang sa dumating kami ng Surigao del Sur. Nang dumating kami ng Surigao del Sur, doon kami na-assign kay Mayor Henry Dano na bilang isang mayor ng Lingig, Surigao del Sur. Nag-establish kami ng mga asset para magmonitor sa area ng Lingig at kung ano pa yung mga activities ng mga intel work.

Ngayon, taos puso akong humihingi ng tawad sa demokratikong gobyerno sa katawhan, Bagong Hukbong Bayan at sa masa. Nangako ako na hindi na ako sasali sa anumang gawain ng paniktik laban sa rebolusyonaryong kilusan sa ilalim ng AFP, PNP at sa lahat ng ahensya ng armadong pwersa ng Government of the Philippines at pinapangako ko rin na matigil ako bilang isang sundalo. Kung ano man yung mga activities ng AFP, hindi na ako sasali. Humihingi ako ng kapatawaran sa inyo na sana makalaya kami sa lalong madaling panahon dahil gusto na namin makita ang aming pamilya lalo na ang aking mga anak, asawa, mama, aking mga kapatid, buong pamilya ko. ‘Yun lang po salamat.*

Ako si Cpl. Alrey V. Desamparado, 832272, Infantry Philippine Army ng 75th Infantry Marauder Battallion, 6th ID- Philippine Army. Natalaga bilang isang Battallion S2. Nadakip noong August 6, 2011 sa Municipality of Lingig, Surigao del Sur.

Ang pagkadakip sa amin ay ok naman at saka ‘yong pagtrato bilang prisoners of war, ok na man at saka sa mga imbestigasyon sa amin, ok na man, binigyan naman kami ng pre-trial. Sinabi naman naming lahat kung ano yung nalalaman namin bilang isang sundalo. At saka sa mga imbestigasyon, yung proseso, yung mga nalalaman namin sinasabi naman namin at patas naman yung laban.

Inaamin ko ang lahat ng aking kasalanan bilang isang intel operative. Itinilaga, nilagay kami kay Mayor para dagdag sa aming kaalaman o pag-eespiya sa rebolusyonaryong kalihukan, pagrerekrut ng mga sibilyan assets. Binigyan kami ng listahan ng mga myembro ng GF 20, para maneutralize ang any insurgency na kampanya ng Armed Forces of the Philippines. Inaamin ko na ang mga nagawa kong kasalanan gaya ng pag-iespiya laban sa New People’s Army at humingi ako ng tawad sa mga masa at mga kasalanan ng pagrekrut ng mga sibilyan assets, sa pagtalaga sa amin bilang VIP security kay mayor. Aside sa vip, binigyan pa kami ng ibang task bilang intel operative at ang pakikipagsabwatan kay Umali laban sa GF 20, at yung bigay sa amin na limang listahan ng mga tao na myembro ng GF 20.

Humihingi po ako ng tawad sa mga masa, sa Bagong Hukbong Bayan, at sa
rebolusyonaryong gobyerno, sa aking mga nagawang kasalanan. Pinapangako ko po, na hindi na po ako sasali, sa ano mang kampanya ng AFP, katulad ng counter-insurgency laban sa New People’s Army. At pinapangako ko rin po na hinding-hindi na po ako magseserbisyo kung makakalabas na po ako dito. Yun lang po at maraming salamat.

[English translations of the transcripts:]

I am Alan P. Saban, 8464 Infantry Philippine Army, 6th Id, Philippine Army. I was assigned to the 75th IB unit of the 6th ID, Infantry Philippine Army. I admit to being a member of the Battallion S2 of the 75th IB and I was active in intelligence work targeting the revolutionary movement and in the anti-insurgency campaign of the AFP. I am SIGENT (signal intelligence) member of the 75th Infantry Battallion, S2, assigned formerly in Maramag town, until I was transferred to Surigao del Sur, where I was tasked to be an escort to Mayor Henry Dano, mayor of Lingig, Surigao del Sur. We tapped assets to monitor the area of Lingig and to do other intelligence activities.

Now, I humbly ask for forgiveness to the People’s Democratic Government, New People’s Army and to the masses. I promise not to join in any intelligence activities against the revolutionary movement under the AFP, PNP and other agencies of the armed forces of the Government of the Philippines. I also vow to quit being a soldier. I will not join in whatever activities of the AFP. I ask for your forgiveness so that we will soon be released. We wish to see our family, especially my children, my wife, my mother, my siblings. Thank you.*

I am Cpl. Alrey V. Desamparado, 832272, Infantry Philippine Army ng 75th Infantry Marauder Battallion, 6th ID, Philippine Army. I was assigned as a Battallion S2. I was arrested last August 6, 2011 in Lingig, Surigao del Sur. The arrest was ok, and as prisoners of war, we were treated well. The investigation that we underwent was alright. We were subjected to a pre-trial. We gave whatever information we had, being active soldiers. The investigation, the process, it was a fair trial.

I admit to the offenses that I committed being an intelligence operative. I was assigned to the mayor to extract additional information or to spy on the revolutionary movement, to recruit civilian assets. We were given lists of members of GF (Guerilla Front) 20, to neutralize the insurgency, the campaign of the Armed Forces of the Philippines. I admit to the misdeeds like spying against the New People’s Army, and I ask for the forgiveness of the masses, in my offenses involving the recruitment of civilian assets, as I pursued my task being a VIP security to the Mayor. Aside from being assigned to the mayor, I was also assigned as intel operative to connive with Umali against GF 20, including the five lists containing members of the GF 20 that were given to us.

I apologize to the masses, to the New People’s Army, to the revolutionary government, for my offenses. I promise that I will never join in any campaign of the AFP, like the counter-insurgency campaign against the New People’s Army. I also promise to resign from service should I be given the chance to be released from custody. Thank you.#