Kabahin sa pagpatay ni Fr. Fausto "Pops" Tentorio

Simon Santiago
Political Director, NPA Southern Mindanao (Merardo Arce Command)
October 20, 2011

Transcript of Ka Simon Santiago audio message re Fr. Fausto “Pops” Tentorio:

Hugot nga gikondena ug gipanghimaraut sa New Peoples Army Southern Mindanao ang brutal ug wa’y kalooy nga pagpatay kay Fr. Fausto Tentorio, sa PIME sa Our Lady of Perpetual Help Parish, Arakan, North Cotabato. Buot usab ipadangat sa rebolusyonaryong kalihukan ang pahasubo ug pakighiusa ngadto sa relihiyosong kongregasyon sa PIME, sa mga kaubanang kaparian ni Fr. Fausto diha sa diocese sa Kidapawan, ngadto sa iyang banay ug mga paryente, ngadto sa iyang mga higala, ngadto sa iyang mga parokyano, ug mga komunidad sa mga Lumad diha sa Arakan, North Cotabato kinsa gialagaran. Ug gipakitaan ni Fr. Tentorio sa iyang pagkamatinud-anon sa tinguha sa hustisya ug kalinaw alang sa katawhang kabus labi pa sa mga kaigsoonang Lumad.

[Audio clip]

Ang linoog nga pagpatay kang Fr. Fausto Tentorio nagbutyag sa kamatuoran ug sa padayong palisiya sa extra-judicial killing ubos sa rehimeng US-Aquino. Hugot nga gibinarugan sa New People’s Army Southern Mindanao nga responsable sa kamatayon ni Fr. Fausto Tentorio ang 6th Infantry Division sa Eastern Mindanao Command Armed Forces of the Philippines.Ang 6th ID Eastern Mindanao Command Armed Forces of the Philippines mao ang utok, nagplano ug nagpatuman sa brutal nga pagpatay sa yanong pari diha sa Arakan, North Cotabato. Berdugo kining nagasunod ug nagapatuman sa kamanduan sa rehimeng US-Aquino sa kontra-rebolusyonaryong programa sa Oplan Bayanihan.

Bangis nga gipadayon sa pagpatuman ang Oplan Bayanihan kinsa target ang mga yanong sibilyan diha sa pagpandagit, tortyur, pagkahanaw ug pagpatay. Dali-daling naghunaw ang tigpamaba sa Eastern Mindanao Command aron limpyohan ang ilang kaugalingon ug ilikay ang ilang pagkaresponsable diha sa linoog nga pagpatay kang Fr. Fausto ug gipasangil kini ngadto sa iyang baruganan ug sa iyang adbokasiya nga nakatandog ug nakaepekto sa daghang mga indibidwal ug mga hingtungdan matud pa sa Eastern Mindanao Command.

Dili kayang tabunan sa pagpakaaron ingnon nga para sa kalinaw ug sa tawhanong katungod ang Eastern Mindanao Command. Traydor ug bitin kini nga gustong pahilumon ang daghang mga kritiko ug hadlokon ang daghang mga katawhan.
Dinhi sa Southern Mindanao ug sa bisan asa sa tibuok nasud, dili kayang pugngan sa Armed Forces of the Philippines ang iyang pasistang kinaiya ug ang pagbalewala sa tawhanong katungod.

Taas na ang record sa AFP sa pagtuman sa iyang kampanya sa pagpuo ngadto sa mga matinud-anong nagasinggit sa ilang mga adbokasiya alang sa kalinaw ug hustisya, sa kinaiyahan ug kalambuan, ug ngadto sa mga lig-ong kritiko nga nagasaway sa reaksyunaryong gobyerno nga inutil ug walay pulos diin si Fr. Fausto Tentorio ang pinakaulahing biktima. Bisan pa sa pagtakuban sa peace and development projects, nahukasan ang AFP sa iyang kaugalingon sa kamatuoran tungod sa grabeng mga abuso ug pagpanglapas niini sa tawhanong katungod sa mga sibilyan.

Pananglitan niini ang pagpamusil patay sa hubog nga sundalo diha sa Brgy. Napnapan, Pantukan, Compostela Valley, ang attempted rape sa 69th IB diha sa Brgy. Katipunan, Panabo City, ang pagtomo tomo sa 69th IB ngadto sa usa ka yanong mananggiti nga pag-umangkon sa sundalo diha sa Brgy. Lumiad nga si Dodong Zabala nga kuno myembro sa NPA ug karon nagtingkagol diha sa presuhan. Ug kining barbaric nga pagpatay kang Tatay Pops kinsa giila sa kadaghanang mga parokyano ug sa kadaghanang mga Lumad nga amahan, higala, ug manlalaban, diha sa lunsod sa Arakan, North Cotabato.

Kini ba ang peace and development? Gani, gidugang karun diha sa Arakan, North Cotabato, gawas sa 57th Infantry Battallion, anaa ang 5th Special Forces Company, inutil nagdala og kamatayon. Pinaagi sa gahum sa Oplan Bayanihan ni Noynoy Aquino gihimong hostage sa pasistang sundalo ang gatusan ka libo nga mga sibilyan diha sa kabukiran tungod sa grabeng militarisasyon. Gihimong taming ug mga sulugoon ang mga yanong lumulopya sa kabarangayan tungod sa pagpundo sa pasistang tropa sa AFP diha sa mga barangay hall ug mga sentrong baryo sa mga komunidad.

Sa kasamtangang rehimen ni Noynoy Aquino, wala kitay dahumon ug mapaabot nga hustisya sa kamatayon ni Fr. Fausto Tentorio. Hinoon, nagbanhaw kini sa dayag nga pasismo sa estado. Bisan pa naghatag kini sa kamanduan nga kuno dakpon ang mga responsable sa kamatayon ni Fr. Pops, apan walay unod, walay kahulugan, puno kini sa pagpanglingla, atubangan sa Oplan Bayanihan.

Gani, pakyas ug walay katakus nga mutul-id sa mga nangaging kasaypanan ug krimen nga hinimoan sa pasista ug gipanghimaraut nga GLoria Macapagal Arroyo. Pakyas, ug gibalewala nga masilotan ang mga personahe ug opisyal sa Armed Forces of the Philippines, ahente sa intelligence group kinsa responsable sa liboan ka aktibista nga biktima sa extra judicial killings. Tin-aw nga dili lang nagatugot apan nagasagop sa palisiya ang rehimen ni Noynoy Aquino sa pagkutlo sa mga kinabuhi sa mga sibilyan pinaagi sa mga elemento sa militar. Ug ang brutal nga pagpatay kang Fr. Fausto nagbutyag kang Noynoy Aquino nga maoy ang epektibong hulip sa pasista ug gikasilagang Gloria Macapagal Arroyo kinsa hepeng implementor sa nasud sa doktrina sa Estados Unidos kalambigit sa mga kontra-insurhensiyang mga giya. Gitugot usab ang reaksyunaryong gobyerno ni Aquino sa padayong kabangis sa mga warlords, sa mga private armed groups, sa mga paramilitary groups nga mabutang sa payroll diha sa mga dagkong kumpanya ug sa mga despotikong agalong yutaan.

Walay hunong usab ang rehimen ni Aquino nga nagtugyan sa halapad nga kayutaan sa kabukiran alang sa mga large-scale mining corporation ug sa langyawng mamuhunan sa agri-business bisan pa sa lig-on nga pagsupak sa mga mag-uuma ug mga Lumad.Kaluhang ginaduso usab ang halapad nga military operations aron pagpakgang ug pagpahilum sa kusog nga pagsupak sa katawhan. Apan pakyas ang pasistang estado ug berdugong militar sa ilang mga tinguha tungod ang brutal nga kamatayon ni Tatay Pops magsilbing okasyon sa panaghiusa.

Ang brutal nga kamatayon nga naangkon sa yanong paring misyonaryo sa arakan north cotabato dili halayo nga susama sa nahitabo sa brutal nga pagpatay usab kang Rebelyn Pitao. Ang panghitabo sa iyang kamatayon pareho anaa kini sa kahimtang o yugto diin ang Bagong Hukbong Bayan ug ang rebolusyonaryong kalihukan nakaangkon sa taas nga mga kalampusan. Gikan pa sa mga kalampusan sa aksyong militar sa pagsilot batok sa dagkong kumpanya sa minahan diha sa Surigao, sa mga kalampusan sa mga taktikal nga opensiba diha sa nagkadaiyang nataran, ug diha sa mga malampusong pag-aresto, pagtratar ug sa hapsay ug luwas nga pagbuhi sa mga bihag sa gubat.

Sa kainutil ug kawalay katakus sa Eastern Mindanao Command- ARmed Forces of the Philippines, kini nagmaniobra sa iyang naandang gimbuhaton, sa pagpangurog sa pagatubang sa mga kadaugan sa rebolusyonaryong kalihukan, kalit nga nikambya sa maniobra, gamit ang iyang hugaw nga taktika, giigo ang mga yanong sibilyan ug biktima usab niini si Fr. Fausto Tentorio. Apan muabot ang saktong panahon nga atubangon sa mga responsable ug mamumuno sa brutal nga pagpatay ang kasuko sa sundalo sa katawhan aron ipahamtang kanila ang rebolusyonaryong hustisya. Dinhi lamang sa demokratikong gobyerno sa katawhan mapatuman ang tinuod nga hustisya ug kaangayan sa mga biktima sa mga pagpandaugdaug.