Mga residente ng 11 Baranggay ng Guinobatan, patuloy na ginagawang 'Human Shield' at inaabuso ng nagpapatuloy na Operasyong CPDT ng 2nd IB-PA

Florante Orobia
Santos Binamera Command, BHB-Albay
Oktubre 3, 2011

Matagumpay na sinunog ng isang tim ng BHB-SBC ang dalawang kubo na dapat ay gamit na ‘baraks’ ng isang iskwad ng 2nd IB-PA sa Baranggay Batbat, Guinobatan, Albay, nitong Oktubre 1, alas-6 ng gabi.

Patunay lamang ito na hindi sila namamalagi sa mga ipinatayong ‘baraks’ at nananatiling okupado nila ang mga Baranggay Hall, Farmer's Training Center at Day Care Centers at ilang pribadong bahay, na lahat nasa gitnang kabahayan sa mga sentrong baryo ng 11 baranggay. Patuloy na isinasa-peligro ang buhay ng mga residente at ginagawa silang 'human shield' ng mabangis na operasyong CPDT sa Guinobatan, Albay.

Ang mga istrukturang ito ay katabi din lamang ng mga elementary schools at chapel.

Kunwari'y nagpatayo ng mga kubo o 'payag' ang tropang pasista upang magkunwaring hindi na sila nagbabase sa mga pampublikong pasilidad, isa sa inamin nilang paglabag sa karapatang-tao sa isang dayalogo noong Agosto 25.

Isang buwan nang yari ang mga ‘baraks’ sa tatlong baranggay ng Bololo, Batbat, at Cabaluaon ngunit hindi naman inookupa ang mga ito. Sa Brgy. Balite, ginaganap ang sesyon ng Brgy Council, sa chapel o 'ermita' dahil okupado nila ang Brgy. Hall.

Liban dito, nagpapatuloy ang pagpapatawag, pag-iimbestiga, pananakot at pagbabantang CPDT sa mga residente. Tampok sa mga ito ang sumusunod:

• Setyembre 20 - Ipinatawag at pinagbantaang pupugutan ng ulosina Elis Ocharan, Alvino Oprecio, Franco Napud, Ocring Gregorio, Diosdado Pajalla, Romulo Ole, Jerry Pancipane, JoselitoPaquio, Darwin Ogayon, Roger Pantoja, Michael Maritana, Alvin Olivera, mga residente ng Brgy. Balite at Pood.

• Setyembre 29 - Pinilit sanang pasukin at halughugin ang bahay ni Virgilio Olavides ng Baranggay Onggona ng walang search warrant dahil lamang sa paratang na nagtago doon ang isang tim ng BHB.

• Sapilitang pagpapadalo sa mga ‘pulong-pulong’ sa mga residente ng Brgy. Pood (Sept 20), mga kababaihan sa Brgy. Onggo (Sept 21) at Balite (Oct 1) at sa Sityo Basag, Brgy. Cabaluaon (Sept 25). Kapag hindi dumalo, awtomatikong pinaparatangan nilang taga-suporta umano ng BHB.

Liban sa mga nabanggit, pinangangambahan din ng mga residente na gamitin ang kanilang pirma sa ‘attendance sheet’ sa mga pulong-pulong na ginaganap upang ideklara silang mga pekeng ‘rebel surrenderees’ ng 2nd IB, PA tulad ng naging karanasan nila sa RSOT noong 2007-2008.

Hinihikayat namin ang mamamayan na magpursigi sa pagsasampa ng kaso laban sa mga abusadong militar. Sa gitna ng mga panlalansi at panggigipit, nararapat na ipagpatuloy ng mamamayan ang sama-samang pagkilos upang mapalayas ang CPDT.

Mabuhay ang Sambayanang Pilipino at Albayano!