Nagapadayong operasyon militar sa Jabonga-Kitcharao-Gigaquit malampusong gisuklan sa BHB!

Andres Habagat
NPA Northeast Mindanao (Pulang Diwata Command)
November 11, 2011

Maisugong gisuklan sa BHB ang bangis nga combat operations ubos sa Oplan Bayanihan nga gilunsad sa 4ID AFP gikan Nobyembre 1 hangtud sa kasamtangan didto sa Jabonga ug Kitcharao, Agusan del Norte ug Gigaquit, Surigao del Norte.

Sa 10 ka adlaw lamang nga pagpangatake sa pasistang militar, nahiagum sila sa 8 ka mga harassment diin 26 ang direktang napatay ug kapin 30 ang naangol. Apil sa mga naangol ang usa ka opisyal nga kapten sa Scout Rangers. Sa pikas bahin, walay bisan usa ka kaswalti sa mga Pulang Manggugubat.

Ang maong kombat operisyon sa pagsugod naghakot og lima (5) ka mga yunit sa pasistang AFP sa rehimeng US-Aquino aron pag-atake sa BHB ug mga mag-uuma ug Lumad nga Mamanwa sa maong mga munisipalidad. Ang maong mga mersenaryong tropa gilangkuban sa 5th ug 6th Scout Ranger companies nga gikan sa Compostela Valley ug Davao ubos sa 10th ID-Eastern Mindanao Command, sa 42nd DRC sa 402 Brigade, RMG ug CAFGU. Gibanabanang mikabat sila og kapin sa usa ka batalyon. Gisuportahan sila sa ilang pwersang pangkahanginan: duha ka huey helikopter ug 2 ka MG520 nga makadaghang nagpabalik-balik sa pagpamomba ug namusil, ug artilerye 105 howitzer nga makadaghan usab nanganyon.

Mapangahason ug mamugnaon ang mga Pulang Manggugubat sa ilang taktika sa pakigsangka. Pagtamak pa lamang sa mga Scout Rangers sa tugkaran sa natarang gerilya niadtong Nobyembre 2 sa Ticlan, usa ka bukirong dapit sa Baligyan, Jabonga, gisugat sila’g harassment sa usa ka tim sa Bagong Hukbong Bayan. 3 ang gilayong patay ug 9 ang naangol sa kaaway. Gikordon sa kaaway ang lugar ug walay bisan usang sibilyan ang gipasulod aron malimod ang ilang mga kaswalti. Sa mao gihapong adlawa, didto sa baryo Magtangale, Surigao City, giharass sa laing tim sa BHB ang usa ka kolum sa DRC. Usa ang kaswalti sa ilang tropa. Walay bisan usang kaswalti ang BHB sa maong mga insidente.

Human makatagamtam sa pasiunang kapildehan ang mga pasistang tropa, pagka-Nobyembre 4, gikan alas 10 hangtud alas 11 sa buntag, miatake ang tigpamombang MG520 sa Ticlan apil na ang mga kanait nga dapit. 6 ka rockets ang gibuhian ug banabanang 300 rounds ka bala sa kalibre 50 machinegun; laing usa ka huey helikopter ang nagpaarak og machinegun ug 8 ka bala sa kanyon ang gibuhian nga didto mitugpa sa umahan sa mga mag-uuma. Grabeng pagkahulga sa katawhan sa kabukiran lakip na ang mga nanimuyo dapit sa highway sa Jabonga ug Kitcharao. Tungod niini napugos nga mamakwit ang mga mag-uuma ug Lumad gikan sa kabukiran.

Sa pikas bahin, sa susamang adlawa didto sa Sityo Banban, Camam-onan, Gigaquit, duha ka kolum sa pasistang tropa ang nag-unay. 4 ang kumpirmadong patay kanila samtang daghan ang samaron. Nianang higayona, walay bisan usa ka pwersa sa BHB nga nakasuroy sa maong dapit.

Gikan Nobyembre 6 hangtud Nobyembre 8 gipadak-an pa sa pasistang manunulong ang ilang tropa. 6 ka kolum ang miabante pasaka sa Zapanta Valley sa tumong nga gukuron ang mga Pulang Manggugubat aron dugmukon. Apan bisan asang suok mosulod ang pasistang tropang militar naigo gihapon kini sa lain-laing harasment tim sa BHB.

Nobyembre 6 naigo sa firepower ug command detonated explosive (cdx) sa BHB ang duha ka kolum sa kaaway didto sa Pulang Lupa ug sa Katorotombuan. Sa maong duha ka panghitabo, 8 ang patay sa bahiN sa Scout Rangers ug 8 usab ang naangol, usa niini ang usa ka opisyal nga kapten sa Scout Rangers. Nobyembre 7, sa Mariabuhok, sakop sa Zapanta Valley, nahiagum na usab sa harassment ang laing kolum sa 5th SRC. 2 ang patay ug 2 usab ang angol sa kaaway.

Pagka-Nobyembre 8, alas 6 pa lamang sa buntag nanganyon ang kaaway ayha pa gipasubida ang ilang mga tropa. Pagka-alas 9 sa buntag sa Pulang Lupa giharas sa mga Pulang Mangugugat ang usa ka kolum, 1 ang patay ug 2 ang naangol; pagka-alas 5:30 sa hapon laing kolum na usab sa kaaway ang giharas diin 1 ang patay ug daghan ang nangaangol ug nagkaligid-ligid sa bakilid. Wala magdugay niana nanganyon og todo ang mga pasistang kaaway hangtud sa gabii.

Hangtud sa Nobyembre 10 padayon pa ang pagpamomba sa MG520 ug pagpanganyon sa militar nga walay bisan usa ka Pulang Manggugubat nga naigo. Pagka-Nobyembre 10 laing mga yunit ubos sa 4ID ang gi-reinforce – ang 29th IB, 30th IB ug 36th IB. Apan, tungod kay naggamit ang BHB sa gerilyang taktika, walay dag-anan ug dili gayud makapuo ang bisan unsang modernong kahimanan sa AFP.

Tungod kay napakyas ang 4ID AFP sa ilang tumong nga puohon ang BHB, walay kukaluoy nilang gihasi ug gidislokar ang panginabuhian sa katawhang mag-uuma ug Lumad. Pataka nilang gipasanginlan ang mga sibilyan nga NPA ug namusil kanila sama sa gihimo nilang pagpangrakrak sa mga sibilyang nangopras dapit sa Gate 1 sa baryo Bangayan, Kitcharao, Agusan del Norte.

Sa pagkakarong kahimtang nga nagkagrabe ang pagpangabusong militar, kinahanglan nga pakusgon pa sa katawhang mag-uuma ug Lumad ang ilang pakigbisog aron ibutyag ug batukan ang walay puas nga pagpanghasi ug pagpangdaugdaug sa pasistang militar. Sa atong natala, sulod lamang sa 10 ka adlaw’ng pagpangatake, 30 ka rocketS, 1,200 rounds ka bala sa kalibre 50 machinegun ug 29 ka bala sa kanyon ang gibundak sa Zapanta Valley lamang ug sikbit nga ubang mga baryo sa Jabonga ug Kitcharao. Nakahasi kaayo kini sa mga lumulupyo ug grabeng nakadaut sa umahan, mga pananum, kakahuyan ug hayupan, suba ug kasapaan ug sa tibuok kinaiyahan.

Tataw nga pagarpar lang ang gipasiatab sa gobyernong Aquino bahin sa pagtamod sa iyang administrasyon sa tawhanong katungod. Kining pagpanglapas sulod lang sa 10 ka adlaw, sumpay na usab sa taas na nga listahan sa pagpangyatak nga nasagubang sa katawhan sukad pa sa mga rehimeng iyang nasundan. Sa pikas bahin, ang BHB padayon nga hugot nagsubay sa mga internasyonal nga balaod sa gubat ug Comprehensive Agreement on the Respect of Human Rights and the International Humanitarian Law (CARHRIHL).

Isip tinuod nga kasundaluhan sa katawhan, padayonG panalipdan sa Bagong Hukbong Bayan ang katungod ug interes sa katawhang dinaugdaug ug pinahimuslan. Ug, subay niini, mas determinado pa natong iasdang ang gerilyang pakiggubat ug kompletohon ang mga rekisitos sa pagkab-ot sa yugto sa panagpatas sa gubat sa katawhan.

Mabuhay ang demokratikong rebolusyon sa katawhan!

I-asdang ang gubat sa katawhan!