Oplan Bayanihan, Nananalasa sa Mamamayan!

Theresa Magtanggol
Nerissa San Juan Command, NPA-Catanduanes
Nobyembre 11, 2011

Matinding pananalasa sa mamamayang Catandunganon ang isinasagawa ng 83rd Infantry Batallion sa pagpapatupad ng Oplan Bayanihan. Sa Payo at Bagamanoc ay marami ang naging biktima ng paglabag sa karapatang pantao dahil sa matagal na pagbase sa kanilang lugar. Nandyan na ang ilang kaso ng pananakot, interogasyon, pambibintang, panghahalughog at pambubugbog. Ginawa din nilang mga base ang barangay hall, eskwelahan, chapel at ilang mga pribadong bahay ng mga masa para na din gawing human shield ang mga tao. Ito ay malinaw na paglabag sa Protocol II ng Geneva Conventions at International Humanitarian Law. Sa Milaviga, Caramoran ay walang kaabog-abog na binaril patay si Nacer Otordo ng isang kasapi ng militar habang ito ay nagpapahinga sa labas ng kanilang bahay. Sa Mayngaway ay binugbog ng kasapi ng intelligence ng 83rd IB ng AFP na nakabase sa Lictin, San Andres ang isang binatilyo. Patuloy din ang panggigipit, pagtutugaygay at pagbabanta sa buhay ng mga lider at kasapi ng mga progresibong grupo na nagsusulong ng demokratikong interes ng mga mamamayan.

Imbes na bigyan ng kasagutan ang mga isyung kinakaharap ng mga mamamayan tulad ng malawakang disempleyo, kawalan ng lupa dahil sa pangangamkam at pagmimina, mababang presyo ng produktong agrikultural, patuloy na pagsirit ng presyo ng petrolyo, mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin, kahirapan, korapsyon at malawakang pag-abuso sa karapatang pantao ay nagpatupad ang Rehimeng US-Aquino ng hungkag na programa na kunyari ay magbibigay kasagutan sa problema ng malawak na mamamayan. Nandyan na ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) at Cash for Work na nasa ilalim ng Conditional Cash Transfer, KALAHI-CIDDS, PAMANA at Social Pension. Layunin ng mga programang ito na likhain ang ilusyon na naghahatid ang gobyerno ng serbisyong panlipunan sa naghihikahos na mamamayan. Ito ay engrandeng pasipikasyon at panloloko sa bayan upang palabasin na mayroon itong programa sa mga mahihirap samantalang ang tunay nitong pinaglilingkuran ay ang malalaking dayuhang kapitalista. Ugat din ito ng korapsyon ng Rehimeng US-Aquino at ng kanyang mga alipores na mga opisyal ng lokal na pamahalaan.

Patuloy din ang paggawa nila ng mga kwento upang kabigin ang suporta ng mamamayan at ihiwalay ang armadong pwersa sa pamamagitan ng paglubid ng mga gawa-gawang kwento para sirain ang prestihiyo ng Bagong Hukbong Bayan. Pilit na ikinakabit sa BHB-Catanduanes si Ricardo Momongan. Si Ricardo Momongan ay nabaril ni Ernesto Tabor sa isang inuman malapit sa pier ng Virac dahil lang sa babae. Si Momongan ay walang kaugnayan sa Bagong Hukbong Bayan. Siya ay ahente ng ISAFP na pilit na nagpapanggap na kasapi kundi man ay may ugnay sa mga hukbo at nagpupumilit na makapasok sa mga sonang gerilya gamit ang iba’t ibang prente tulad ng handicrafts at proyektong pangkababaihan. Layunin niya na mapatay ang matataas na pinuno ng hukbo at makuha ang reward money na nakapatong sa mga ulo nito. Siya ay naging kabilang sa mga goons ng isang pulitiko sa Pandan at nagpagamit upang gipitin ang mga kandidato at botante na hindi sumusuporta sa amo niya. Imbwelto din siya sa mga holp-apan sa ilang lugar sa isla kabilang na ang Pandan, Caramoran, Virac at Bato. Sa katunayan ay may kasong kriminal siya sa Pandan dahil sa kaugnay na aktibidad. May ilang kaso din siyang pananabotahe ng aktibidad at pakikibakang masa ng mga masang parahag-ot.

Ang lahat ng ito ay alinsunod lamang sa Oplan Bayanihan na binalangkas na kampanyang militar ng kasalukuyang Rehimeng US-Aquino na nakabatay sa Counterinsurgensy Guide ng US. Pangunahing layunin nito na kabigin ang malawak na mamamayan sa landas ng rebolusyon. Bilang sagot sa kahungkagan, kainutilan at pasismo ng rehimeng US-Aquino ay patuloy ang pagpapataas ng pakikidigmang gerilya ng Bagong Hukbong Bayan. Patuloy ang paglulunsad ng mga taktiakl na opensiba, edukasyon at paglalantad ng mga mapanlinlang na program at psy-ops ng pasistang militar. Determinado tayong isulong ang digmang bayan hanggang marating ang pagkapatas. Nitong nakaraang Agosto, hinatulan ng kamatayan si Arnel Postrado. Responsable sya sa pagpapakubkob sa isang yunit ng hukbo sa Brgy. Barihay, San Andres na ikinamatay ni Ka Ryan. Setyembre 3 ng madaling araw ay inambus ng isang yunit ng BHB ang dumaraang mobile ng Caramoran Police Station sa Brgy. Mabini, Caramoran. Sugatan sa nasabing taktikal na opensiba ay sina PI Rene Bea, PO1 Jumel Morales, PO1 Romel Cardel, PO1 Edcel Brutas, PO1 William Bagasbas at PO1 Rene Payonga. Oktubre 14, alas 6:00 ng hapon, 3 ang patay at ilan ang sugatan nang hinaras ng isang tim ng magigiting na mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan ang 83rd Infantry Batallion, Alpha Company ng AFP na nakabase sa Oga, Pandan. Ang lahat ng ito ay naging matagumpay sa maagap at tuloy-tuloy na pakikipagtulungan ng masa at mula sa hanay mismo ng militar.

Ubos kayang bibiguin ng kilusan ang Rehimeng US-Aquino sa mga kontra rebolusyonaryong pakana nito katulong ang malawak na inaapi at pinagsasamantalahang sambayang Pilipino.

Mamamayang Catandungan, magkaisa!
Kampanyang militar na Oplan Bayanihan, biguin!
Pakikidigmang gerilya, paigtingin!