Parangal kay Ka Roger mula sa rehiyon ng Bikol

Gregorio Bañares
NDF-Bicol
November 21, 2011

Ang mga sumusunod ay audio recording ng interbyu ng iba’t ibang istasyon ng radyo at telebisyon sa Bikol kay Greg Banares tungkol sa isinagawang parangal kay Gregorio “Ka Roger” Rosal. Dalawa dito ay may video recording din.