CPP-NCMR declares local suspension of NPA tactical offensives

Ka Norsen Mangubat
CPP-North Central Mindanao
December 19, 2011

The Communist Party of the Philippines-North Central Mindanao (CPP-NCMR) expresses sympathy for the families and loved ones of the victims of tropical storm Sendong, which hit the region December 16, 2011.

In relation to this, CPP-NCMR orders the Regional Operations Command (ROC) of the New People’s Army (NPA) in North Central Mindanao and all Front Operations Commands (FOC) and other units under it to suspend all tactical offensives in the region, particularly in the cities of Cagayan de Oro and Iligan and the provinces of Misamis Oriental, Bukidnon and Lanao del Norte, effective December 21, 2011 to January 3, 2012.

In particular, the NPA is to suspend offensive actions against military detachments, camps and outposts, including police stations and outposts. The NPA shall however remain vigilant against enemy attacks despite P-noy’s 18-day truce declaration. All police actions launched by the NPA against criminals, including murderers, rapists, drug dealers, thieves and others shall not be included in the scope of the suspension.

--------------------------------------

PKP-NCMR nagdedeklara ng lokal na suspensyon ng mga taktikal na opensiba ng NPA

Ipinapaabot ng Partido Komunista ng Pilipinas – Hilagang Sentral Mindanao (PKP-NCMR) ang pakikiramay sa mga pamilya at mahal sa buhay ng mga biktima ng tropical storm Sendong, na humagupit sa rehiyon noong Disyembre 16, 2011.

Kasabay nito, inatasan ng PKP-NCMR ang Regional Operations Command (ROC) ng New People’s Army (NPA) sa Hilagang Sentral Mindanano at lahat ng Front Operations Command (FOC) at iba pang yunit sa ilalim nito ang pagsuspinde sa lahat ng taktikal na opensiba ng rehiyon, partikular sa mga lungsod ng Cagayan de Oro at Iligan at mga probinsya ng Misamis Oriental, Bukidnon at Lanao del Norte, mula Disyembre 21, 2011 hanggang Enero 3, 2012.

Sa partikular, isinususpinde ng NPA ang lahat ng opensibang aksyon laban sa mga detachment, kampo at outpost ng militar, kasali na yaong mga istasyon at mga outpost ng kapulisan. Mananatiling alerto ang NPA laban sa mga atake ng kaaway kahit pa may deklarasyon si P-noy na 18-araw na suspension of military operations (SOMO). Hindi saklaw ng suspensyon ang lahat ng police actions na inilulunsad ng NPA laban sa mga kriminal, kabilang yaong mga mamamatay-tao, rapist, nagpupuslit ng droga, kawatan at iba pa.

--------------------------


CPP-NCMR NAGDEKLARA OG LOKAL NGA SUSPESYON SA MGA TAKTIKAL NGA OPENSIBA SA NPA

Gipadangat sa Partido Komunista sa Pilipinas-Amihanang Sentral Mindanao (PKP-NCMR) ang pahasubo sa mga pamilya ug minahal sa kinabuhi sa mga biktima sa tropical storm Sendong, nga mihapak sa rehiyon kaniadtong Disyembre 16, 2011.

Lambigit niini, gimandoan sa PKP-NCMR ang Regional Operations Command (ROC) sa New People’s Army (NPA) sa Amihanang Sentral Mindanano ug tanang Front Operations Command (FOC) ug uban pang yunit ilalom niini pagsuspinde sa tanang taktikal nga opensiba sa rehiyon, partikular sa mga syudad sa Cagayan de Oro ug Iligan ug sa mga probinsya sa Misamis Oriental, Bukidnon ug Lanao del Norte, sugod Disyembre 21, 2011 hangtud Enero 3, 2012.

Sa partikular, isuspinde sa NPA ang tanang opensibang aksyon batok sa mga detachment, kampo ug outpost sa militar, lakip na ang mga istasyon ug mga outpost sa kapulisan. Magpabiling igmat ang NPA sa mga atake sa kaaway bisan pa sa deklarasyon ni P-noy sa 18-ka-adlaw nga suspension of military operations (SOMO). Dili lakip sa suspensyon ang tanang police actions nga ginalunsad sa NPA batok sa mga kriminal, lakip na ang mga mamumuno, rapist, tigpayuhot sa droga, kawatan ug uban pa.