Pahalipay gikan sa NDFP-NEMR sa lampos nga pagsaulog sa ika-43 nga anibersaryo sa PKP ug pagsimpatiya niini sa mga biktima sa kalamidad

Pamahayag atol sa ika-43 nga anibersaryo sa Partido Komunista sa Pilipinas
Pahalipay gikan sa NDFP-NEMR sa lampos nga pagsaulog sa ika-43 nga anibersaryo sa PKP ug pagsimpatiya niini sa mga biktima sa kalamidad

Ka Maria Malaya
NDF-NEMR
Disyembre 26, 2011

Mga pahalipay sa tanan mga yunit sa BHB, komite sa teritoryo, mga organisasyong masa sa malamposon nga paglunsad og mga kulturanhong programa isip pagsaulog sa Ika-43 nga anibersaryo sa pagkatukod-balik sa Partido Komunista sa Pilipinas-MLM. Namatikdan nga walay dayag, daku nga kulturanhong programa sa NEMR karong tuiga. Ang tanan yunit sa BHB ug mga komite sa teritoryo nagsaulog pinaagi sa sekreto ug simpleng programa uban sa pipila ka piniling bisita.

Nahiusahan nga himoong simple ug sekreto ang pagsaulog sa ika-43 nga anibersaryo sa PKP tungod sa duha ka kahimtang ug konsiderasyon. Una, gi-analisa nga andam maghimo og lakang ang AFP/PNP sa pagpugong ug pagbalda sa himoong dayag nga anibersaryo.

Ikaduha, tungod sa pagsimpatiya ug pagtabang sa NDFP-NEMR sa mga katawhan nga biktima sa kalamidad nga gibilin sa bagyong Sendong didto sa North Central Mindanao Region (NCMR), partikular sa Cagayan de Oro City, sa Iligan City ug sa uban pang mga lugar sa maong rehiyon. Ang gastohon para sa dayag nga anibersaryo, gamiton sa hinabang ug rehabilitasyon sa mga biktima sa kalamidad. Ang NEMR migasto og 2 milyones sa miaging anibersaryo sa Disyembre 2010, busa maningkamot kini nga makagahin niini nga kantidad. Mangita kini sa matinud-anon ug masaligan nga nagpakabana nga organisasyon sa katawhan nga nag-atiman sa relief ug rehabilitation sa kalamidad aron maoy moapod-apod niini.

Ang nahitabong kalamidad usa ka mensahe alang kanato nga hinanali na ang panginahanlan alang sa pagdepensa sa kinaiyahan. Ang BHB naningkamot kutob sa iyang kakayahan sa pagdepensa niini. Pinaagi lamang sa hingpit nga kadaugan sa Demokratikong Rebolusyon sa Katawhan tinuod nga madepensahan ang nahibilin sa giguba na nga kinaiyahan sa atong nasud.

Giawhag ang tanan mga rebolusyonaryong masa, mga yunit sa Bagong Hukbong Bayan, mga komite sa Partido, sa pagtampo og tabang cash ug materyal alang sa mga biktima sa kalamidad. Kung dunay 100,000 ka rebolusyonaryong pwersa sa NEMR makatigum na kini og usa ka milyon ka pesos sa tag-10 pesos kada usa, daku na kini nga matampo alang sa mga biktima. Tabangan og suportahan natu sila.

Gihagit sa NDFP-NEMR ug Pulang Diwata Commnad-BHB ang AFP/PNP ug gobernong US-Aquino nga imbis mogasto og dinagku alang sa mga operasyon militar og pagpamomba sa kabukiran, igahin nalang nila kini sa relief ug rehabilitation sa mga biktima sa kalamidad. Gawas pa, ang mga operasyon militar dugang kalamidad sa mga lumad ug mag-uuma sa kabukiran, busa dili na unta nila dugangan pa ang pagpapas-an sa kalamidad.

Hinaut nga barugan ni Col. Osias ang iyang gisulti sa kahanginan nga motabang sila sa katawhan nga biktima sa kalamidad. Giawhag usab naku siya nga mohangyo ngadto sa iyang mga opisyal nga dili na maghimo og dugang kalamidad ngadto sa katawhan pinaagi sa ilang paturagas nga pamomba sa kanyon ug pamomba gikan sa kahanginan.

Gitawag NDFP-NEMR ang pagtagad ni Col. Osias nga subayon ang mga tropa sa SF batalyon nga bag-ong gideploy sa Agusan del Norte sa ilang mga pagpanghasi bisan dunay ilang kaugalingon nga ceasefire. Niadtong Disyembre 16 pa lamang, sa pagsugod sa ceasefire sa rehimeng US-Aquino, nagpakaylap na og panghadlok nga mamomba na sila sa petsa 2 pa sa Enero, dungan sa operasyon militar sa kabukiran. Palayason kuno nila ang tanan naa sa kabukiran aron nga makapamomba.

Niadtong Disyembre 23 sa hapon, giharang sa CAA detatsment sa Puting Bato ang mga pagkaon sa mga lumad alang sa pamasko kay kuno ipakaon sa BHB. Sa Disyembre 24, 2011 sa hapon, dakpon unta nila ang 5 ka driver sa single-motor pangpasahero kay gidudahan nga tigkarga sa pagkaon sa BHB. Duha ka sakyanan sa SF Battalion ang miadto sa barangay Puting Bato aron dakpon ang maong mga drayber, apan wala sa baryo ang ilang dakponon. Atol sa kapaskohan ika-25 sa Disyembre, napugos ang lima ka driver sa pagreport ngadto sa battalion headquarters sa Pirada, Del Pilar, Tubay, Agusan del Norte. Giapas dayon kini sa ilang mga asawa, mga paryente ug pipila ka opisyal sa baryo aron masuportahan kini. Gibuhian ang lima ka drayber human sa pipila ka oras nga pag-imbistigar.

Angay mahibaloan sa commanding officer sa SF battalion nga gikan pa sa ComVal province nga nia na karon sa Agusan del Norte, nga ang mga yunit sa BHB sa iyang palibot nagtamod sa kalinaw alang sa pagsaulog sa pasko ug bag-ong tuig. Wala kini maghimo og lakang batok sa nanghasi nga mga tropa sa SF battalion.

Sa upat ka probinsya sa NEMR, Disyembre 23, 2011 pa nagsugod ang AFP ug kapulisan sa tsekpoint ug kombat operasyon alang sa pagpugong sa paglunsad sa ika-43 nga anibersaryo sa PKP.

Sa Disyembre 26, 2011 Sa Brgy. Pong-on, San Agustin, Surigao del Sur ug sa palibot niini nagkatag ang mga tropa sa 75th IBPA sa highway ug sa mga crossing pasulod sa bukid, sa pagduda nga maglunsad gihapon sa pagsaulog sa anibersaryo sa Brgy. Mahaba o sa Pong-on, nga unta duna may ilang mga CAA detatsment sa maong mga barangay.

Sa kabaryohan sa San Miguel ug Tandag anaa sa kabaryohan ang mga tropa sa 36th IB PA aron sa pagpugong sa katawhan nga makatambong sa anibersaryo sa Partido Komunista sa Pilipinas.

Balikon ko, mga pahalipay sa tanan diha sa ilang sekretong pagsaulog sa ika-43 nga anibersaryo sa PKP karon nga adlaw, Disyembre 26, 2011.

Mabuhay ang PKP!
Mabuhay ang BHB!
Mabuhay ang NDFP!
Depensahan ang Kinaiyahan!
Silotan ang paturagas nga nagguba sa kinaiyahan!
Tabangan ug suportahan ang biktima sa kalamidad!