Magpunyagi sa Matagalang Digmang Bayan! Palawakin ang Pakikidigmang Gerilya sa buong Kapuluan! Sumulong sa Estratehikong Pagkapatas!

Kalihiman - Komiteng Rehiyon ng Timog Katagalugan
Partido Komunista ng Pilipinas
Marso 29, 2011

Sa ngalan ng Komiteng Rehiyon, nagpupugay ang Partido Komunista sa Timog Katagalugan sa lahat ng kumander at mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan sa okasyon ng Ika-42 Anibersaryo ng pagkakatatag nito. Ibinibigay din ng KRTK ang pinakamataas na pagkilala't pagpupugay sa kabayanihan at mga sakripisyo ng lahat ng naging martir ng rebolusyon, sa dakilang ambag ng rebolusyonaryong mamamayan, at ng internasyunal na suporta ng mga kapatid at mapagkaibigang Partido at mamamayan sa pagsulong ng bagong pambansa-demokratikong rebolusyon ng bayan sa Pilipinas.

The Christians for National Liberation is one with the people in celebrating the 42nd year of the establishment of the New People's Army

David Magtanggol
Christians for National Liberation-Southern Tagalog
March 29, 2011

The journey towards social justice and to the world envisioned by God for His people is full of trials, challenges and sacrifices. Indeed, the destination, the paradise where no man exploits his brother and no self interest served is the temple we intend to reach, if not during our lifetime, for our young brethren and children.

As Christians, it is our moral obligation to carry out all possible means to attain God's plan for his children. As what he did, he gave His only begotten son to live with the common tao, suffer with them, and lead them to reclaim the kingdom of God that was coveted by a few that enslaved and persecuted the people. He bled and died for others to live and pursue the quest for justice and peace.

RCTU-ST celebration for NPA's 42nd anniversary, successfully held

CPP Information Bureau
April 1, 2011

The Revolutionary Council of Trade Unions (RCTU) in Southern Tagalog launched an indoor activity today, April 1, in honor of the New People's Army's 42nd year anniversary. Sixty-four (64) representatives from revolutionary unions and other units from factories and workers' communities attended the celebration held somewhere in Laguna.

Reject amity and reconciliation with the Marcoses--CPP

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
April 1, 2011

The Communist Party of the Philippines (CPP) today called on the Filipino people to reject efforts by the Aquino government to achieve amity and reconciliation with the Marcos family, including the proposal to have the remains of the late dictator Ferdinand Marcos buried at the Libingan ng mga Bayani.

"In setting the stage for achieving amity and reconciliation with the Marcoses, Noynoy Aquino is only inviting greater contempt against his regime" said the CPP. "Reversing historical judgments against the US-Marcos dictatorship will be a grave injustice against the Filipino people."

Matutunog na TO ng BHB sa Batangas sa ilalim ng Eduardo Dagli Command bumigo sa ambisyosong hangarin ng OBL-2 sa lalawigan

Apolinario Matienza
Edgardo Dagli Command, NPA-Batangas
Marso 30, 2011

Sa huling taon ng OBL-2 noong 2010, nag-ambag ang rebolusyonaryong kilusan sa lalawigan ng Batangas sa pagbigo sa partikular at pangkalahatang layunin ng OBL-2 na wasakin ang bagong hukbong bayan at baseng masa nito sa lalawigan sa pamamagitan ng malawakan at matagalang pagkubkob at paglipol sa BHB sa pamamagitan ng taktikang keyhole approach sa mga pangunahing baseng barangay ng mga larangang gerilya sa lalawigan. Simula noong Pebrero 2010 hanggang Pebrero 2011 isinagawa ng [6] anim na batalyong pwersa ng AFP, PNP at para-militar ang matagalang pagkubkob at paglipol sa mga pwersa ng BHB sa silangan at kanlurang Batangas. Isinagawa sa dalawang lugar ang keyhole approach sa 18 magkakaratig na barangay na kinikilusan ng BHB upang gipitin at pagkaitan ng base ang BHB. Habang patuloy ang isinasagawang pagdukot, pamamaslang, pagpapasurender sa mga sibilyan at garapalang pagmamanman sa mga tukoy na lider ng hayag at legal na kilusang masa sa kalunsuran.

Mensahe ng pagpupugay sa pagdiriwang ng ika-42 taong anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan (New People’s Army)

Revolutionary Council of Trade Union-Southern Tagalog
National Democratic Front of the Philippines
March 29, 2011

Nagpupugay ang rebolusyonaryong manggagawa sa ilalim ng Revolutionary Council of Trade Unions Southern Tagalog (RCTU-ST-NDFP) sa pagdiriwang ng ika-42 taong anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan (BHB), ang tunay na hukbo ng sambayanang Pilipino.

Sa gabay ng Partido Komunista ng Pilipinas at panday ng mahigit apat na dekadang karanasan at disiplina, umani ng prestihiyo ang Bagong Hukbong Bayan sa pagtatanggol at determinasyong ipagwagi ang interes ng sambayanan sa pamamagitan ng demokratikong rebolusyong bayan.

Labanan at gapiin ang rehimeng US-Aquino at tupdin ang mga rekisito para sumulong tungo sa estratehikong pagkapatas

Ang Bayan
Marso 29, 2011

Mensahe ng Komite Sentral ng PKP sa mga Pulang kumander at mandirigma ng BHB

Sa pagdiriwang ng ika-42 anibersaryo ng pagtatatag ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa Marso 29, 2011, kami sa Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas ay nagpupugay sa lahat ng Pulang kumander at mandirigma. Ito ay panahon para parangalan ang ating mga rebolusyonaryong martir at bayani, magtaya ng ating lakas at mga tagumpay at muling pagtibayin ang ating pasyang isulong ang digmang bayan tungo sa bago at mas mataas na antas.

CPP sympathizes with families of Filipino workers to be executed in China

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
March 30, 2011

The Communist Party of the Philippines (CPP) today expressed sympathy with the families and friends of three Filipino migrant workers who are set to be executed today in China for drug trafficking.

"The planned execution today of Ramon Credo, Elizabeth Batain and Sally Ordinario-Villanueva underscores the plight of millions of Filipino migrant workers who daily suffer grave hardships in different parts of the globe," said the CPP.

Cpl Joebert Glindro, butcher operative of the Military Intelligence Battalion of the 3rd Infantry Division, Philippine Army

Jury Guerrero
Jose Percival Estocada Jr. Command - NPA-Panay
March 18, 2011

By order of the People’s Revolutionary Court, a unit of the New People’s Army under the Jose Percival Estocada Jr. Command arrested Cpl. Joebert Glindro, a.k.a. Mino, in the afternoon of March 13 at Barangay Artuz, Tapaz, and Capiz in order for him to face his crimes before the People’s court. He was killed while trying to escape from his captors. Mino is an active and rabid butcher operative of the 3rd Infantry Division, Philippine Army who has a long list of crimes of murder and human rights violations against the people and the revolutionary movement.

Defeat the US-Aquino’s anti-people Oplan Bayanihan; intensify the people's war!

Rigoberto F. Sanchez
Merardo Arce Command, NPA-Southern Mindanao
29 March 2011

On the occasion of the 42nd founding anniversary of the New People's Army, the Merardo Arce Command of the New People's Army (MAC-NPA) salutes our Red commanders and fighters along with the toiling masses in the front lines in our long and arduous struggle for national democracy. We commend them for their selfless service in building a free nation as they painstakingly build democratic organs of political power, launch health, educational and cultural campaigns, and implement genuine land reform. This is also an occasion to honor our Red martyrs who have made the ultimate sacrifice; we commemorate their selfless service to the people.

Arangkahon ang NPA sa Pagpasingki sang Inaway Gerilya sa Bilog nga Isla sa Partisipasyon sang Pumuluyo kag Paslawon ang Oplan Bayanihan

Concha Araneta
Western Visayas (Panay) Regional Committee (CPP)
March 29, 2011

Pahayag sang Partido Komunista sang Pilipinas sa Panay sa ika-42 nga Anibersaryo sang New People’s Army (NPA)

Ang Partido Komunista sang Pilipinas sa Panay nagapanginbulahan sa NPA sa iya ika-42 nga anibersaryo kag sa mga kadalag-an nga naagum sini sa isla. Kahigayunan man ini sa pagsaludar sa isganan nga mga rebolusyunaryo nga martir kag baganihan nga mga hangaway sang pumuluyo nga naghatag sang ila ultimo nga sakripisyo para sa kadalag-an sang rebolusyon.

Mensahe ng pagpupugay sa ika-42 anibersaryo ng pagtatatag ng Bagong Hukbong Bayan

Liga ng Agham Para sa Bayan (LAB)
UPLB Chapter
Marso 29, 2011

Ipinapaabot ng Liga ng Agham para sa Bayan - UPLB Chapter, ang pinakamainit na pagpupugay sa lahat ng kumander at pulang mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan sa ika-42 anibersaryo ng pagkakatatag nito.

Maningning ang kinabukasang sasalubong sa sambayanang Pilipino dahil sa nagpapatuloy na determinasyon at tatag ng BHB na isulong ang armadong pakikibaka upang makamit ang tagumpay ng pambansa demokratikong rebolusyon. Ang mga siyentista, enhinyero, at iba pang nabibilang sa sektor ng agham at teknolohiya sa ilalim ng bandila ng LAB ay mahigpit na kaisa sa pagsusuong ng rebolusyon na ito.

Fight and defeat the US-Aquino regime and fulfill the requirements for advance toward the strategic stalemate
Message of the CPP Central Committee

Central Committee
Communist Party of the Philippines
29 March 2011

Introduction

In celebration of the 42nd founding anniversary of the New People's Army (NPA) on March 29, 2011, we the Central Committee of the Communist Party of the Philippines salute all the Red commanders and fighters. This is a time to honor our revolutionary martyrs and heroes, take stock of our strength and achievements and renew our resolve to advance the people's war to a new and higher stage.

Together with the entire Party and the entire Filipino people, we celebrate the accumulated victories of the NPA in the revolutionary struggle for national liberation and democracy against US imperialism and the local exploiting classes. We congratulate and commend the NPA for defeating Oplan Bantay Laya and for scoring significant victories in the process.

Tangkang pagdurog sa yunit ng hukbo sa Batangas, bigo!

Apolinario Matienza
Edgardo Dagli Command, NPA-Batangas
Marso 28, 2011

Magiting na nilabanan ng isang yunit sa gawaing masa na laking iskwad sa ilalim ng pamumuno ng Edgardo Dagli Command ang tangkang pagdurog ng regular na platoon ng 730th Combat Group ng Philippine Air Force na nakadestino sa Sityo Palico, Brgy. Bilaran, Nasugbu, Batangas.

Rely on the masses, Launch anti-feudal struggle, daringly launch tactical offensives and fulfill our fighting tasks!

Jorge "Ka Oris" Madlos
NDF-Mindanao
March 29, 2011

We join the whole Filipino people in congratulating the New People’s Army and in celebrating its 42nd founding anniversary. We salute all the revolutionary martyrs and heroes in Mindanao and the whole country who unselfishly offered their lives in the pursuit of our people’s national freedom and democracy!


( View Video )


NPA Guerilla Fronts in Mindanao have increased from 39 in 2009 to 44 at present, less than half of which are company-sized fronts. Additional NPA platoons and companies have also been formed. As a Red army under the guidance of the Party enjoying widespread mass support, the NPA in Mindanao continues to reap victories.

Be resolute, daring and creative in achieving the requisites for strategic stalemate

Ka Ariel Montero
Pulang Diwata Command - NPA-Northeastern Mindanao
March 29, 2011

Red salute to the Red Commanders and Red Fighters as we celebrate the 42nd founding anniversary of the New People’s Army! Let us bestow the highest honors to the revolutionary martyrs who sacrificed their lives for the people. They are heroes that inspire the revolutionary forces in carrying the people’s democratic revolution towards victory.

Under the absolute leadership of the Communist Party of the Philippines, the New People’s Army stand as exemplary soldiers of the people, genuinely protecting the masses and sincerely serving them. Every Red Fighter has iron discipline, wholeheartedly adhering to the Three Main Rules of Discipline and Eight Points for Attention. Because of this no black propaganda of the past and present regimes succeeded and the masses’ respect for the NPA remain.

The revolutionary movement advances in Leyte

Mt. Amandewin Command
NPA-Leyte
March 28, 2011

In celebration of the 42nd anniversary of the New People's Army on March 29, the Mt. Amandewin Command of the NPA in Leyte today said the revolution is gaining ground on the island and furthermore called for resistance to the Aquino regime's new Oplan Bayanihan. "The Mt. Amandewin Command has successfully carried out several tactical offensives in Leyte since 2010," said MAC spokesperson Ka Dodong Malaya. "Despite imposing a news blackout on the NPA offensives, the 8th Infantry Division was recently forced to acknowledge the growing strength of the NPA by redeploying the 802nd Infantry Brigade headquarters to Leyte from Bohol. This also meant reinforcing the 19th IB with the equivalent of two battalions, with the 78th IB and the 4th Special Forces Company-2nd SF Battalion."

On the 42nd anniversary of the NPA

Kabataang Makabayan - Negros
Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid - Negros
March 28, 2011

“NPA will grow stronger and the Armed Struggle will intensify because of the ever worsening crisis in the country!”

This is the statement of two revolutionary underground organizations Kabataang Makabayan (KM) and the Pambansang Katipunan ng Magsasaka (PKM)- Negros before the 42nd anniversary of the NPA on March 29, 2011.

The rotten system in the AFP/PNP is not worth fighting and dying for

Ka Frank Fernandez
NDF-Negros
March 28, 2011

An Open Letter to all officers, men and women of the AFP/PNP/CAFGU


Greetings!

Recent expose of the billions of pesos and even dollars pocketed by high officials of the AFP is not new. It is just getting worst and General Reyes death can’t cover up this mess. As new military campaigns against the revolutionary forces like the CPP-NPA-NDF ang the MILF are being crafted by the AFP/PNP and approved by Malacanang , corruption from top to bottom comes along. There is money in an anti-people war, everybody knows that . War is good business for corrupt officials (military & civilian). The war industry is also a profitable investment for US imperialism- the major supplier, trainor and the authority behind the series of dirty and bloody wars against the Filipino people.

Ex-NPA turned counter-revolutiuonary agent, killed by Philippine Army-AFP!

Macario “Ka. Karyo” Liwanag
Narciso Antazo Aramil Command - NPA-Rizal
Marso 27, 2011

Last January 29, 2011, officers of the 2nd Infantry Division (2nd ID-PA) issued a statement to the media that a certain Ryan Perez, an epileptic was killed through drowning in a 2 feet high water in the fishpond owned by 2nd ID-PA. Limited information was given to the press and to the family of the victim. The body was never sent to be autopsied by competent authorities.

When the revolutionary movement in Rizal got the news on Ryan Perez, an NPA team was immediately dispatch to check on the veracity of the report. As per our investigation, we have learned that the one killed claimed by the 2nd ID-PA as epileptic is none other than Mr. Ryan “Bogting” Perez, a former NPA member who was arrested by the Philippine Army operatives and was forced to become a counter-revolutionary agent and promised to become government soldier.