Celebrate legal victory, brace for greater struggles for the free distribution of land (Message to the peasants and farm workers of Hacienda Luisita)

Communist Party of the Philippines
November 25, 2011

Message to the peasants and farm workers of Hacienda Luisita

The Communist Party of the Philippines (CPP) joins the broad masses of peasants and farm workers of Hacienda Luisita in their celebration of the Supreme Court's November 22 decision revoking the stock distribution option (SDO) scheme of Cojuangco-owned Hacienda Luisita Inc. and paving the way for the distribution of HLI's remaining 4,900-hectare plantation. At the same time, the CPP calls on the peasants and farm workers to further strengthen their unity and brace for bigger struggles.

Warning to all who are involved in hold-up activities in Southern Negros

Andrea Guerrero
Armando Sumayang, Jr. Command, NPA-Southwest Negros
November 23, 2011

We congratulate the Barangay Officials, Tanods and the local people of Brgy Bulata and Brgy Inayawan, Cauayan in their bold stand to defend the people against criminal elements responsible for the hold up-robbery in the highway of Cauayan. They are in duty everyday at the Community Police Action Center (COMPAC) at Sityo Tambo, Brgy Inayawan and it Sitio Angkad, Brgy Bulata to ensure the safety of the people against hold uppers.

Months ago a series of hold ups on delivery vans of different businessmen including the delivery vehicle owned by Mayor John Paul Alvarez of Ilog.

NDF-EV warns of 8th ID's escalation of war in wake of Army chief's visit

National Democratic Front of the Philippines
Eastern Visayas
Nob. 23, 2011

The National Democratic Front-Eastern Visayas today warned that the recent visit of new Philippine Army chief Gen. Emmanuel Bautista to the 8th Infantry Division is in preparation for the escalation of war. "The Aquino government appears hell-bent on pursuing all-out war in light of its refusal to resume peace talks with the National Democratic Front of the Philippines," said Fr. Santiago Salas, NDF-EV spokesperson. "Thus, the new Army chief's inspection of the 8th ID emphasizes that Eastern Visayas is one of the priority regions targeted by the Oplan Bayanihan of the Armed Forces of the Philippines. Moreover, in lieu of peace talks, the Aquino regime is amassing weapons to unleash total war on the people. In the midst of economic crisis, it will be spending P10 billion to upgrade the AFP, aside from continuing to receive US military aid and its announced intentions to acquire weapons from South Korea.

Advance agrarian revolution in Hacienda Luisita

Andres Agtalon
Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (NDFP)
November 23, 2011

The Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM), an allied revolutionary peasant organization of the National Democratic Front of the Philippines (NDFP), today called on all farm workers of Hacienda Luisita to further advance agrarian revolution in the vast estate owned by, President Aquino’s family, the Cojuangco-Aquino clan in the province of Tarlac.

Remarks on the arrest and detention of Gloria Macapagal-Arroyo

Communist Party of the Philippines
November 23, 2011

1. It took the Aquino regime exactly 505 days to file criminal charges and effect the arrest and detention of former Philippine president Gloria Macapagal-Arroyo. In comparison, it took the former Arroyo regime eighty-five days to charge and incarcerate former President Joseph Estrada. While pleased with the filing of charges, the Filipino people cannot ignore the great delay with which it took the Aquino regime to finally move forward in prosecuting Arroyo for her crimes against the people.

Parangal kay Ka Roger Rosal

Greg Bañares
NDF-Bicol
Oktuber 10, 2011

Ni Jonathan Magistrado at Miles MellaABSCBN Bicol, Maray na Aga Kapamilya

Maray na Aga po Jonathan asin kay Miles. Maray na aga po sa gabos na nagdadalan kan sa indong programa sa ABSCBN.

1. Ano po ang inyong mensahe?

Unang una po ay nagbibigay kami ng pinakamataas na Pulang pagpupugay kay Kasamang Gregorio "Ka Roger" Rosal, ang ating magiting na rebolusyonaryong tagapagsalita ng Partido Komunista ng Pilipinas, at mahusay din na lider ng rebolusyonaryong kilusan. Ang buong rebolusyonaryong kilusan po ay humahalaw ng magagandang inspirasyon at tatag ng loob sa naging mga kabayanihan at katapangan ni Ka Roger Rosal sa kanyang panunungkulan bilang lider ng Bagong Hukbong Bayan at Partido Komunista ng Pilipinas at tagapagsalita ng Partido Komunista ng Pilipinas sa loob po ng mahigit isang dekada.

Parangal kay Ka Roger mula sa rehiyon ng Bikol

Gregorio Bañares
NDF-Bicol
November 21, 2011

Ang mga sumusunod ay audio recording ng interbyu ng iba’t ibang istasyon ng radyo at telebisyon sa Bikol kay Greg Banares tungkol sa isinagawang parangal kay Gregorio “Ka Roger” Rosal. Dalawa dito ay may video recording din.

Maraming kaswalti ang 9th IB-PA at PNP sa sunud-sunod na labanan sa Masbate

NPA Masbate (Jose Rapsing Command)
November 21, 2011

Nobyembre 13_ Alas 3:00 ng hapon, hinaras ang detatsment ng Delta Coy sa Brgy Paguihaman sa bayan ng Uson.

Bago nito, alas 4:30 ng madaling araw nang tinangkang kubkubin ng isang platun ng 9th IB ang isang yunit ng BHB sa sityo one A, Brgy Matagbak sa bayan ng Milagros, ngunit mahusay na nakapanlaban ang mga pulang mandirigma. Sugatan ang dalawang elemento ng Philippine Army. Magiting na nakipagpalitan ng putok ang isang team ng BHB upang ligtas na makapagmaniobra ang kanilang mga kasamahan. Walang kaswalti sa hanay ng BHB, bagamat naiwan sa pinangyarihan ang ilang kagamitan.

Itakwil ang paghahari ng imperyalismong US sa Asia-Pacific

ANG BAYAN
21 November 2011
Download PDF

Sa harap ng nagpapatuloy na pagkalugmok ng ekonomya ng imperyalismong US, nakatuon ito ngayon sa pag-iibayo ng dominasyon nito sa rehiyon ng Asia-Pacific. Tahasang iwinawasiwas ngayon ng US ang kapangyarihan nito sa ngalan ng tinagurian nitong "America's Pacific Century," isang balangkas para palawakin at patatagin ang kaharian ng imperyalismong US sa rehiyon at gapiin ang lahat ng nakikitang hamon o banta sa paghaharing ito.