Dating lider-kababaihan, muling hinuli ng militar

Ang Bayan
January 7, 2012

Download PDF here

Isang malaking panloloko ang ginawa ng Philippine National Police nang palayain nila si Gloria Floresca para lamang muling arestuhin ito pagkatapos ng isang oras noong Disyembre 9.

Si Floresca ay dating lider ng kababaihan na unang hinuli ng PNP noong Hunyo 21 at kinasuhan ng rebelyon. Inaresto siya noon sa kanyang bahay sa Naguilian, La Union at ikinulong nang limang buwan.

Inaakusahan ng PNP si Floresca bilang namumunong upisyal ng Partido Komunista ng Pilipinas sa rehiyon. Pangatlo umano siya sa Order of Battle ng militar at pulisya sa rehiyon ng Ilocos.

Ayon kay Linda Caluza, tagapagsalita ng GABRIELA-Ilocos, gawa-gawa lamang ang mga kaso laban kay Floresca. Masyadong desperado ang AFP at PNP na gapiin ang rebolusyonaryong kilusan sa rehiyon kaya nagsasagawa sila ng paninira, iligal na pag-aresto at iba pang paglabag sa mga karapatan ng mga demokratikong organisasyon at personalidad.