Gen. Mario Chan, sinungaling!

ANG BAYAN
21 Enero 2012


Download PDF
Pinabulaanan ng Efren Martires Command (BHB-Eastern Visayas) ang pahayag ni Gen. Mario Chan, hepe ng 8th Infantry Division na wala nang rebolusyonaryong kilusan sa Leyte. Katunayan, ayon kay Ka Karlos Manuel, tagapagsalita ng kumand, noong Disyembre lamang ay nadagdagan ng 500 aktibistang masang magsasaka, kababaihan at kabataan ang hanay ng mga tagasuporta ng BHB sa Leyte. Mas maraming baryo ang naabot ng pag-oorganisa ng hukbong bayan sa kabila ng pag-igting ng Oplan Bayanihan sa isla.

Hindi umubra sa mamamayan ng isla ang anumang pagpoposturang makatao o panunuhol ng militar. Hindi nila gaanong pinapansin ang mga pulong o mga palaro na inilulunsad ng militar, kahit pa hainan sila ng litson para dumalo sa mga ito.

Pinabulaanan din ng BHB ang akusasyon ni General Chan na naghahasik ng lagim ang mga Pulang gerilya sa bayan ng Matuguinao, Samar. Ang BHB diumano ang dahilan kung bakit nagsuspinde ng klase ang limang paaralang elementarya sa lugar. Ginigipit din diumano ng BHB ang mga lokal na upisyal ng Matuguinao. Ang totoo, nagsuspinde ng klase ang mga paaralan dahil sa terorismong dala ng matinding operasyong militar ng 14th IB sa lugar. Ipinakat ang buong 14th IB sa Matuguinao, isang maliit na bayan na mayroon lamang 5,000 residente.

Samantala, kinundena rin ng Efren Martires Command ang paglabag ng militar sa sarili nitong idineklarang tigil-putukan mula Disyembre 16, 2011 hanggang Enero 2, 2012. Noong Disyembre 20, patuloy pang nag-ooperasyon ang 34th IB kaya nagkaroon ng pagkakataon ang mga pwersa ng BHB na ambusin sila sa bayan ng Las Navas, Northern Samar. Ang pag-ambus sa kanila ay parusa sa marami nilang paglabag sa karapatang-tao at hindi nila pagsunod sa sarili nilang ceasefire.

Mula Disyembre 16, 2011 hanggang buwan ng Enero, paulit-ulit na nag-ooperasyon ang mga tropa ng 14th IB sa mga barangay ng Lincoro, Cabugao, Buenavista, Matalud at Gayondato, lahat sa bayan ng San Jorge, Samar. Nakihalo ang mga tropa sa mga barangay, nakitulog sa mga bahay at pinusisyunan ang mga barangay hall na nagdulot ng matinding takot sa mga sibilyan. Ginawa rin nilang pananggalang ang mga sibilyan laban sa kinatatakutan nilang mga pagbanat ng mga Pulang gerilya.