Malalaking kumpanya sa pagmimina, pinapaboran ng rehimeng US-Aquino

ANG BAYAN
21 Enero 2012


Download PDF
Mariing kinundena ng Partido Komunista ng Pilipinas ang rehimeng US-Aquino sa paggamit ng nangyaring trahedya sa Pantukan, Compostela Valley noong Enero 5 para pwersahang palayasin ang mahihirap at maliliit na minero at manggagawa sa minahan sa kanilang komunidad. Sinisisi ng rehimeng US-Aquino ang maliliit na minero sa sunud-sunod na pagguho ng lupa sa kanilang lugar. Pero ang totoo, ang pagguho ay dulot ng eksplorasyon ng malalaking kumpanya sa pagmimina at pagtotroso noong nakaraan.

Mula pa noong dekada 1950 ay pinagpipistahan na ng malalaking kumpanya sa pagtotroso at pagmimina ang kabundukan ng Compostela Valley. Isa sa pinakamalalaki ang operasyon ang Aguinaldo Development Corporation (ADECOR) na nag-eeksport ng troso at plywood sa Japan. Mula naman noong 1969, nagsimula na ang eksplorasyon sa pagmimina ng Nationwide Development Corp. (NADECOR) at Mitsubishi Metals Mining Corporation ng Japan sa munisipalidad ng Pantukan. Noong dekada 1990, pumasok dito ang Benguet Corporation at ang kasosyo nitong kumpanyang Amerikano. Nagdagsaan pa ang mga dayuhan sa pagmimina nang maipasa ang Mining Act of 1995. Noong 1985-97, pumasok ang Kingking Mines Inc., isang sosyo ng Echo Bay Mines Inc at Toronto Ventures Inc, mga kumpanya Canadian.

Ang malawakang pagkalbo sa kagubatan at paghuhukay ng mga dayuhang kumpanya sa lugar ay nagresulta na sa maraming trahedya noong nakaraan. Pinakamatingkad rito ang naganap na pagguho ng lupa sa pinagminahan ng Apex Mining Corporation sa Barangay Masara, bayan ng Maco noong 2008 na ikinamatay ng 27 residente.

Bago pa mangyari ang trahedya noong Enero 5, gusto nang palayasin ng rehimeng US-Aquino at ng mga kumpanya sa pagmimina ang mga manggagawa at maliliit na minero sa lugar. Naglagay ang Russell Mining ng armadong pwersang panseguridad para matiyak ang kontrol sa lugar. Ipinakat din ng Armed Forces of the Philippines (AFP) ang 71st IB sa Barangay Tibagon, Pantukan. Ang mga armadong pwersang ito ay naghasik ng terorismo sa mga komunidad ng mga minero at gumawa ng maraming paglabag sa karapatang-tao.

Noong Abril 12, 2011, pinaslang ng mga elemento ng 71st IB sa kanyang tirahan sa Napnapan, Pantukan si Santos “Ricky” Manrique, 49 anyos, presidente ng Federation of Miners’ Association in Pantukan (FEDMAP). Aktibo si Manrique sa pakikibaka laban sa pagpasok ng dayuhang malalaking minahan sa lugar. Nakapailalim ngayon sa Oplan Bayanihan ang buong lugar.

Kingking Gold-Copper Project

Pangunahing tinututulan ng maliliit na minero, kanilang mga pamilya, mga taong-simbahan at mga aktibistang kontra-mina ang Kingking Gold-Copper Project na naglalayong hukayin ang mga depositong ginto at tanso sa mga barangay Kingking at Napnapan, Pantukan. Ang KG-CP ay kunektado rin sa pinakamalalaking deposito ng ginto at tanso sa Mt. Diwalwal, na nasa bayan ng Monkayo, Compostela Valley.

Mayaman sa ginto at tanso ang kabundukan ng Pantukan. Batay sa pinakahuling pag-aaral, tinatayang sa loob ng 15 barangay na sakop nito ay 13 ang may deposito ng naturang mga mineral. Pero ang pinakakonsentradong deposito nito ay nasa bulubunduking bahagi ng Kingking at Napnapan na sumasaklaw ng 1,650 ektarya.

Tinatayang aabot sa 791.5 milyong tonelada ng tanso at ginto ang makukuha ng KG-CP na magkakahalaga ng $70 bilyon o mahigit P3 trilyon. Kaya kinikilala itong isa sa pinakamalalaking deposito ng hindi pa namiminang tanso at ginto sa buong mundo. Tinatayang aabot sa 23 taon bago masaid ang naturang yaman. Kaya naman takam na takam ang maraming dayuhang malalaking kumpanya sa pagmimina sa yamang ito.

Dahil sa yamang makukuha rito, itinakda ang KG-CP bilang isa sa mga nangungunang proyekto ng rehimeng US-Aquino. Nakasaad rin ito sa Mindanao 2020 Program.

Sa 13 kumpanyang nag-aplay at nag-aagawan sa KG-CP noong 2009, ang Russell Mining and Minerals Inc (RMMI), isang Amerikanong kumpanya na kasosyo ng lokal na kumpanyang NADECOR ang nakakopo sa 1,650 ektarya sa lugar. Nagsimula itong mag-opereyt simula ng 2011. Kasabay nito, ang RMMI ay patuloy na nagpapalawak ng konsesyon na umaabot na sa 4,000 ektarya. Noong Hunyo 2010, binigyan din ng rehimeng Aquino ang Napnapan Mineral Resources Inc. (NMRI) ng 4,900 ektaryang konsesyon sa pamamagitan ng Mineral Production Sharing Agreement (MPSA).

Open pit mining ang paraan ng pagmimina ng KG-CP sa lugar kaya tiyak na wawasakin nito ang kabuhayan ng mamamayan at ang kalikasan. Aabot sa mahigit 8,000 pamilya o 40,000 residente ang nakatakdang mapalayas sa kanilang mga sakahan oras na magsimula na ang mga operasyon ng RMMI. Kasama sa sasaklawin ng dayuhang operasyon ang mahigit 8,000 ektaryang lupang ninuno ng tribong Mansaka. Noong 2011, nagsimula na ang paglaban ng mamamayan sa Pantukan.