Mga opensiba sa Northeastern Mindanao at Cagayan Valley

Ang Bayan
January 7, 2012

Download PDF here

Nakapaglunsad ng limang taktikal na opensiba ang mga yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa Northeastern Mindanao Region (NEMR) at sa Cagayan Valley nitong Enero 3 at noong Disyembre. Nakasamsam ang BHB ng 15 armas, kabilang ang isang light machine gun. Nagtamo ang kaaway ng 11 kaswalti (anim na patay at limang sugatan).

*Enero 3.* Bandang alas-4 ng madaling araw nang salakayin ng mga Pulang mandirigma ng Front 21 sa ilalim ng Pulang Diwata Command (BHB-NEMR) ang patrol base ng 23rd IB ng Philippine Army at Civilian Active Auxiliary (CAA) sa Barangay San Antonio, bayan ng Remedios T. Romualdez, Agusan del Norte. Isang elementong paramilitar ang napatay at nasugatan ang isang tropa ng Echo Company ng 23rd IB. Nakasamsam ang mga Pulang mandirigma ng isang ripleng M14 at nasira ang detatsment. Isang Pulang mandirigma ang nagbuwis ng kanyang buhay.

Nagpaumanhin din ang NDF-NEMR sa mga sibilyang tinamaan ng bala sa nasabing reyd at nangakong sasagutin nito ang mga gastos sa kanilang pagpapagamot.

*Disyembre 16.* Inatake ng mga Pulang mandirigma ang pangkat ng Community Organizing for Peace and Development (COPD) ng 36th IB. Bunsod nito, limang sundalo ang napatay at dalawa pa ang nasugatan.

Nakahimpil sa barangay hall ng Mabuhay, Tandag City, Surigao del Sur ang siyam-kataong yunit ng COPD nang salakayin sila ng mga Pulang mandirigma bandang alas-5:30 ng umaga. Nasamsam ng BHB ang siyam na malalakas na armas -- limang ripleng M14, tatlumpu't pitong magasin at 500 bala; dalawang ripleng M16, dalawampung magasin at 400 bala; isang M203 grenade launcher at 12 granada nito; isang K3 light machine gun at 300 bala nito; at isang kalibre .45 pistola.

Nakuha rin ang anim na bakpak ng mga sundalo na pawang puno ng marijuana.

Mula pa noong Setyembre ay nagkakampo na ang tim ng COPD sa nasabing barangay. Minantine nila ang kanilang kampo at ipinagpatuloy ang mga operasyong militar sa kabila ng idineklara ng gubyernong Aquino na unilateral na tigil-putukan. Matagal nang inirereklamo ng mga residente ang mahabang listahan ng mga paglabag ng COPD sa mga karapatang-tao sa nasabing barangay.

*Disyembre 15.* Isang walang-putok na reyd ang inilunsad ng mga Pulang mandirigma sa provincial jail sa Lianga, Surigao del Sur. Nakasamsam ang mga Pulang mandirigma ng isang ripleng AK-47, isang shotgun, tatlong pistola at mga bala.

Noong araw ding iyon sa Cagayan Valley, inambus ng mga Pulang mandirigma sa ilalim ng Reynaldo PiƱon Command ng BHB ang 40-kataong tropa ng 51st Division Reconnaissance Company (DRC) ng 5th Infantry Division. Ang pananambang ay isinagawa ganap na alas-3:30 ng hapon sa Barangay San Jose, San Mariano, Isabela. Nasugatan ang dalawang sundalo.

Para pagtakpan ang kanilang kahihiyan, katawa-tawang ipinahayag ng militar na sugat lang sa braso at kamay ang tinamo ng mga sundalo.

Ang mga sundalo ay naglulunsad ng mga operasyong pangkombat nang tambangan ng mga Pulang mandirigma.

*Disyembre 11.* Pinaputukan ng mga Pulang mandirigma ng Danilo Ben Command ng BHB ang detatsment ng 77th IB at CAFGU sa Barangay Gagabutan, Rizal, Cagayan. Ang mga tropang nakatalaga roon ay matagal nang inirereklamo ng masa sa baryo dahil sa perwisyong dulot ng pagkakampo nila gaya ng walang patumanggang pamamaril sa mga kabahayan, paglalasing, pagsugal at pagnanakaw ng mga manok. Ang mga elemento ng CAFGU ay sumasama rin sa mga operasyong militar ng 17th IB.