Pananalakay sa West Papua, kinundena

Ang Bayan
January 7, 2012

Download PDF here

Mariing kinundena ng International League of Peoples' Struggle (ILPS) ang brutal na pang-aatake ng mga sundalo at pulis ng Indonesia sa mamamayan ng West Papua na nagsimula noong Disyembre 13.

Ilampung libong mga residente ng West Papua ang napatay at nasugatan nang sunugin ng mga sundalo at pulis na Indonesian ang 17 komunidad. Mahigit 20,000 mamamayan na napilitang magbakwit mula sa 130 komunidad ang nagtitiis ngayon ng gutom at sakit.

Apat na batalyong pangkombat ng Indonesian Army (TNI) Konstrand Commandos ang naglunsad ng mga atake, gamit ang mga helicopter gunship. Ang mga ito ay inarmasan, sinanay at pinondohan ng mga gubyerno ng Australia at US. Isa rito, ang Detachment 88, ay sangkot din sa pagdukot, pagtortyur at pagpatay ng mga sibilyang West Papuan.

Pangunahing ipinagtatanggol ng gubyerno ng Australia ang pag-aari nitong Paniai Gold na nakatakdang magmina sa likas na yaman ng West Papua. Sa ginawang operasyong militar, direktang ginagamit ng militar at pulisya ng Indonesia ang mga helikopter na pagmamay-ari ng Derewo River Gold (DRG). Ang DRG ay subsidyaryo ng Paniai Gold na pagmamay-ari ng West Wits Mining, isang kumpanya na nagmimina ng ginto na nakabase sa Melbourne, Australia.

Mula pa noong Abril 2011 ay idineploy na ng reaksyunaryong gubyernong Indonesian ang nasabing mga tropa para kubkubin ang pinaniniwalaan nilang himpilan ng Paniai Free Papua National Liberation Army (TPN-OPM) sa ilalim ng kumand ni General Jhon Yogi.