Pangkalahatang welga, nagpapatuloy sa Nigeria

Ang Bayan
Enero 21, 2011


Download PDF
Magdadalawang linggo nang paralisado ang mga aktibidad pampulitika at pang-ekonomya sa Nigeria bunsod ng mariing pagtutol ng mga Nigerian sa pagtaas ng presyo ng langis. Pumutok ang pangkalahatang welga ng mamamayan nang itigil ng gubyerno ni Pres. Goodluck Jonathan ang subsidyo ng gubyerno sa langis noong Enero 1. Umaabot sa $8 bilyon ang subsidyong inilalaan ng gubyerno rito para mapanatiling istable ang presyo ng mga produktong petrolyo.

Bunga nito, dalawang ulit na tumaas ang presyo ng langis sa bansa. Sinundan ito ng pagtaas ng pamasahe at presyo ng pagkain.

Inilunsad ng dalawang pinakamalalaking unyon ng mga manggagawa sa langis ang welga. Ilampung libong mamamayan ang sumuporta at naglunsad ng pangkalahatang protesta. Ipinanawagan nila ang kagyat na pagpapababa ng presyo ng langis at kasabay nito, ang pagbaba ng kanilang presidenteng si Jonathan sa pwesto.

Idinadahilan ng gubyerno ng Nigeria na kailangan nila ang pondong pansubsidyo para sa ibang gamit ng gubyerno tulad ng pag-aayos ng imprastruktura. Pero ang totoo, bahagi ito ng planong lubusang ideregularisa ang industriya ng langis sa bansa. Malaon na itong itinutulak ng mga imperyalistang institusyon, neoliberalista at dambuhalang mga kumpanya ng langis.

Ang Nigeria ay isang bansa sa kanlurang Africa. Palatandaan ng krisis ang 130% pagsirit ng presyo ng langis sa bansang napapabilang sa mga pangunahing nagpoprodyus ng mga produktong petrolyo. Ang Nigeria ang nangunguna sa Africa at ika-12 pinakamalaking prodyuser ng langis sa buong mundo.