Papanagutin ang berdugong 80th IB sa krimen nito sa mga Mindoreno!

HIGOM MARAGANG
Lucio De Guzman Command- NPA-Mindoro
January 15, 2012

Duguan ang kamay ng rehimeng Aquino at ng mga galamay nito sa 80th IB, Phil Army ng paslangin nila si Guillermo Castillo, 46, sa Sityo Tuguian, Brgy Tayamaan. Mamburao, Occidental Mindoro noong Disyembre 13, 2011. Lapastangang isinagawa ang krimen ng naka-bonnet na mga salarin sa loob mismo ng pamamahay ng biktima sa harapan ng kanyang asawa.

Ang pagpaslang ay isa na namang kaso ng ekstrahudisyal na pamamaslang [Extra Judicial Killing o EJK] sa ilalim ng rehimeng Aquino. Walang ibang itinuturong salarin kundi ang mga operatiba ng 80th IB, PA na ilang araw nang napapansin ang presensya ng paniniktik sa kanilang lugar bago naganap ang krimen.

Ito ay isang desperadong hakbang ng rehimen at ng kanyang mga berdugong galamay sa militar upang patahimikin ang mga mamamayang nagtatanggol at ipinaglalaban ang kanilang karapatan.

Si Guillermo ay aktibong kumikilos para sa kagalingan ng mga bilanggong pulitikal habang aktibo din sa isang samahan ng magsasakang ipinaglalaban ang kanilang karapatan sa lupa. Kapatid siya ni Eulogio ‘Eli’ Castillo, isa sa Morong 43 na nakakulong pa ngayon sa Mamburao Provincial Jail sa kabila ng paglaya ng ibang kasamahan niya. Ang Morong 43 ay mga manggagawang pangkalusugan na iligal na inaresto at dinetine noong Pebrero 2010. Mula ng nakulong si Eli Castillo ang mga kamag-anak niya sa Mamburao ay naging target na ng masinsing pagmamanman ng mga operatiba ng militar.

Naganap ang pamamaslang habang inilulunsad naman ang isang Peace Pilgrimage noong Disyembre 13-15, 2011 sa dalawang probinsya ng Mindoro na dinaluhan ng iba’t ibang sector sa buong isla bilang bahagi ng paggunita sa Pandaigdigang Linggo ng Karapatang Pantao.

Mariing kinokondena ng LDGC- NPA Mindoro ang pagpaslang na ito. Si Guillermo ay larawan ng isang simpleng mamamayan na ang tanging hangarin ay mabuhay ng marangal mula sa sariling pagsisikap sa hanapbuhay upang itaguyod ang kanyang pamilya habang isinasakatuparan ang kanyang tungkulin bilang isang magsasaka. Ang mga biktimang katulad ni Guillermo ay dapat ihanap ng katarungan, tulad din na inihahanap ng katarungan ang iba pang biktima ng karahasan ng estado laban sa kanyang mamamayan.

Buong tatag tayong magpupursige hangggat hindi napapanagot ang mga salarin sa krimen na ito at sa marami pang kaso ng paglabag sa karapatang pantao na hanggang ngayon hindi pa nalulutas bagkus ay nadaragdagan pa. Walang ibang paraan upang maigawad ang katarungan kundi ang pagkilos ng mga biktima at ng mga kaanak nila at makipagkaisa sa malawak na mamamayan na nagsusulong ng komprehensibong pagbabago sa ating lipunan.

Napatunayan ng mahabang karanasan ng mamamayan na tanging sa rebolusyonaryong sistemang hustisya lamang nakakamtan ng masang Pilipino ang tunay na katarungan. Ang hustisyang panlipunan ay makakamtan ng taumbayan sa ilalim ng bandila ng Demokratikong Gobyernong Bayan na patuloy na pinupundar sa pinagsamang pagsisikap ng malawak na mamamayan at ng National Democratic Front [NDF], sa pamumuno ng Partido Komunista ng Pilipinas-MLM at ang armadong pwersa nito na New People’s Army o NPA.

Mabuhay ang CPP-MLM sa ika-43 anibersaryo nito!

Mabuhay ang CPP-NPA-NDF!

Mabuhay ang rebolusyong Pilipino!