Pasalubong na Opensiba ng BHB Batangas sa Taong 2012, Ipinagbunyi ng Mamamayan

Apolinario Matienza
NPA Batangas (Eduardo Dagli Command)
Enero 22, 2012

Isang matagumpay na taktikal na opensiba ang pasalubong ng Eduardo Dagli Command NPA Batangas sa taong 2012 ang nailunsad nitong ika-19 at 22 ng buwan ng Enero sa lalawigan ng Batangas. Ito ang panimulang atake sa mga pasistang Phil Air Foce sa yunit ng 730th Combat Group na nakadestino sa bayan ng Nasugbu sa Sitio Palico, Barangay Bilaran. Binigo nito ang Oplan Bayanihan ni Aquino na kaniyang ipinagmamalaki.

Noong ika-19 ng Enero, bandang alas-onse ng gabi ay isang maliit na tim ang naglunsad ng haras sa mismong kampo ng isang kumpanya ng Phil Air Force ng 730th na nakadestino sa Barangay Kalayo ng Bayan ng Nasugbu. May natamong sugatan ang kumakampong PAF dito. Isinagawa ito bilang tugon sa mga reklamo ng masa dito. Talamak ang ginagawang pananakot sa mga nakikibakang magsasaka na hindi pa rin pumapayag na magbenta ng lupa. Tumatayo silang goons ni Henry Sy (may ari ng SM Development Corporation) bukod sa mga bayaran nitong mga Security guard. Mariin ang pagtutol ng mamamayan dito laban sa patuloy na pagdedevelop para sa proyektong pangturismo. Sinusunog ang mga kubo at mga inuuling ng masa at pinagbabawalan ng magtanim kahit pa hindi pa nagbenta ng kanilang karapatan sa lupa.

Samantala, ngayong ika-22 ng Enero mga bandang alas tres ng hapon ay isinunod ng Eduardo Dagli Command ng NPA Batangas ang isang Bomba Haras sa dalawang siksbay na puno ng mga pasistang Phil Air Force habang pauwi sa kampo ng kaaway sa ilalim ng 733rd Iskwadron. Sorpresang napasabugan ang nasa unahang siksbay na nagtamo ng 2 patay at may 4 na sugatan. Matapos ang isang minutong pagpapaputok ng mga kasama ay saka nakaganti ang kasunod na siksbay. Dahil ang pwesto ay paborable sa mga kasama, walang napinsala at nakaatras sila ng ligtas.

Ang mga pasistang Phil Air Force sa ilalim ng 730th Combat Group na napinsala sa bomba haras ay ang mga naglunsad ng operasyon sa mga barangay ng Nasugbu at Latag. May pinuwersa silang mag-amang mag-uuling na pilit pinapaaming mga NPA dahil sa nagkupkop daw sa bundok ng mga “yapak”. Mabuti na lamang at sinalo ng kanilang butihing kapitan ng barangay na nagpapatunay na ang mga pinagbintangan ay residente ng nasabing barangay at hindi NPA. Ang masakit sa mga masang magsasaka dito sa barangay ng Mataas na Pulo at Latag ay ang pagbawalan silang mag-uling at matulog sa mga kubo. Dati naman silang maluwag na nakakapag-uling bilang kabuhayan. Ito ay may pahintulot ng kanilang kapitan dahil ang tanim nilang puno ang kanilang inuuling na hindi naman nakakaepekto sa kalikasan. Malinaw lamang na ang tanging layunin ng mga pasistang Phil Air Force ay gipitin ang kabuhayan at huwag ng pumunta ng bundok para hindi maorganisa ng Bagong Hukbong Bayan. Pero sa damdamin ng mga masang kanilang dinadahas at pinagbabawalang maghanapbuhay ay lalo lamang nilang pinagsisiklab ang galit at umuusbong ang kanilang rebolusyonaryong paglaban.

Nagbunyi ang ating mga masa at alyado sa lalawigan ng Batangas dahil sa nabigwasan muli ang mga pasistang Phil Air Force sa kabila ng operasyong batalyon na isinasagawa nila bago naganap ito. Sila ay maraming utang na dugo sa mamamayan at sa Hukbo ng Batangas, katulad ng ginawa nilang pagpatay kay kasamang Edwin Villarin na hindi na binigyan ng makatwirang proseso at ginawaran nila ng ekstrahudisyal na pagpatay noong ika-7 ng Nobyembre 2011 sa isang checkpoint sa bayan ng Sto Tomas sa lalawigan ng Batangas.

Aming pinasusubalian ang ipinanganagalandakan ng mga Militar na sa Timog Katagalugan ay humihina ang mga NPA dahil sa may tamang tyempo para ilunsad ang mga taktikal na opensiba at inaasahan sa mga susunod pang mga buwan ay mag-aambag ang aming lalawigan para sa rekisitos ng panawagan ng komite sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas sa pagtungtong sa estratehikong pagkakapatas mula estratehikong depensiba.