Rebolusyonaryong pagpugay kay Atty. William "Billy" Claver

Ang Bayan
January 7, 2012

Download PDF here

Taos-pusong nagpaabot ng pakikiramay ang Cordillera People's Democratic Front (CPDF) sa mga kapamilya, kaibigan, kasamahan at kakailian (kababayan) ni Atty. William "Billy" Claver na pumanaw noong Disyembre 15.

Nagbigay-pugay si Simon "Ka Filiw" Naogsan, tagapagsalita ng CPDF, kay Claver bilang aktibistang tagapagtanggol ng pambansang minorya, progresibong mambabatas at mahusay na abugado.

Isa si Claver sa mga nagtatag ng Cordillera People's Alliance (CPA), ang pederasyon ng mga grupong katutubo sa Cordillera na binuo noong 1984. Nanindigan siya para sa karapatan sa pagpapasya-sa-sarili at pagtatanggol sa buhay, lupang ninuno at likas na yaman ng pambansang minorya sa Cordillera.

Noong panahon ng batas militar, nagsilbi siyang abugado ng maraming tinutugis ng diktadurang Marcos. Tampok ang papel niya noong dekada 1980 sa paglaban sa proyektong Chico River Dam at sa kaso ng pagpatay ng militar sa lider katutubong si Ama Macliing Dulag at ang tangkang pagpatay kay Pedro Dungog. Aktibo rin niyang ipinagtanggol ang mga biktima ng iligal na pag-aresto at pagkulong sa ilalim ng diktadurang Marcos.

Naging kongresista si Claver sa ilalim ng Partido ng Bayan noong eleksyong 1987. Ipinagpatuloy niya sa loob ng Kongreso ang pakikibaka ng mga pambansang minorya para sa mga demokratikong karapatang ipinagkakait sa kanila ng reaksyunaryong gubyerno. Isa siya sa mga progresibong lider na tunay na nanindigan laban sa lahat ng uri ng pang-aapi at pagsasamantala.