Dambuhalang tubo sa industriya ng langis noong 2011

ANG BAYAN
21 February 2012

Download PDF
Walang ibang nakikinabang sa tuluy-tuloy na pagtaas ng presyo ng krudo at repinadong langis kundi ang malalaking kapitalistang nagmomonopolyo sa pandaigdigang industriya ng langis at ang mga kasabwat nitong malalaking kapitalista sa pinansya.

Noong nagdaang taon, umabot sa kabuuang $136.8 bilyon ang pinagsamang tubo ng limang pinakamalalaking kumpanya sa langis. Katumbas ito ng halos 60% ng ekonomya ng Pilipinas. Ibig sabihin, kada oras ay tumatabo ng halos $16 milyong tubo ang mga monopolyo kapitalista. Bukod sa British Petroleum, ang tubo ng pinakamalalaking kumpanya sa langis ay umabot sa 32% kumpara noong nagdaang taon.

Kumpanya Tubo (bilyong dolyar)
Exxon Mobil 41.1
Royal Dutch Shell 28.6
Chevron-Texaco 26.9
British Petroleum 23.9
Total Petroleum 16.3
Kabuuan 136.8