Detensyon nina Jazmines at iba pa, patuloy na paglabag sa JASIG

ANG BAYAN
21 February 2012

Download PDF
Ang pagdakip ng Gubyerno ng Pilipinas (GPH) kay Alan Jazmines noong Pebrero 14, 2011 ay malaking paglabag sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG). Ang patuloy na pagdetine sa kanya at 12 pang konsultant ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) ay lalong nagpapalala sa paglabag ng GPH sa JASIG at hindi nakatutulong sa paglikha ng kundisyon para muling ituloy ang pormal na usapang pangkapayapaan ng NDFP at GPH.

Malaking kabulastugan ang ipinangangalandakan ng GPH na matapat itong tumatalima sa JASIG. Pinalalaki nito ang usapin ng beripikasyon ng pagkakakilanlan ng mga konsultant ng NDFP at pinalalabas na ang problema ay nasa NDFP at sa kabiguan nitong magbigay ng mga patunay na ang mga nakadetineng konsultant ay yaong nasa listahan ng mga pangalang saklaw ng JASIG.

Pinagtatakpan lamang ng GPH ang tahasang pagyurak nito sa JASIG, laluna sa tampok na kaso ng pag-aresto at pagdetine kay Jazmines. Nang arestuhin si Jazmines, iniharap niya ang kanyang papeles bilang konsultant ng NDFP, partikular na ang kanyang Document of Identification na may reference number na ND978213 at nasa pangalang Dodi Lapida. Habang siya'y inaaresto, iginiit ni Jazmines ang kanyang mga karapatan bilang konsultant ng NDFP Peace Panel na may garantiya laban sa aresto at detensyon.

Binalewala ng mga tauhang militar at pulis ang JASIG at mga karapatan ni Jazmines sa ilalim nito. Dagli siyang ikinulong sa PNP Custodial Center at sinampahan ng gawa-gawang mga kasong kriminal. Ang malala na ngang paglabag na ito ay lalupang lumalala habang nagtatagal ang kanyang detensyon, na taliwas sa probisyon ng JASIG na nagsasaad na pagsuspendi sa lahat ng mga kaso laban sa mga tauhang saklaw ng kasunduan. Bukod dito, araw-araw ay kinakaharap ni Jazmines ang panggigipit ng mga abusadong upisyal ng pulisya.

Dapat papanagutin ang GPH sa pagtanggi nitong palayain ang mga konsultant na iligal nitong inaresto at patuloy na idinedetine. Dapat din itong singilin sa pagdukot at sapilitang pagkawala nina Leo Velasco, Prudencio Calubid, Rogelio Calubad at iba pang susing mga konsultant ng NDFP.