Panghihimasok-militar ng US, umani ng pagbatikos

ANG BAYAN
21 February 2012

Download PDF
Naglunsad ng mga kilos-protesta noong nakaraang linggo ang mga progresibong grupo para batikusin ang pananatili ng mga sundalo ng US sa bansa. Ayon sa kanila, ang paglalabas-masok ng mga sundalong Amerikano sa Pilipinas ay senyales na may namumuong panghihimasok-militar hindi lamang sa bansa kundi maging sa buong Asia-Pacific.

Sinabi ng Bagong Alyansang Makabayan (BAYAN) na muling nagpapalawak ng presensya ang US sa pamamagitan ng mga batas na ginawa para rito. Isang matingkad na inihalimbawa ng BAYAN ang kasunduang Mutual Logistics Support Agreement (MLSA) na nagpapahintulot sa mga tropang Amerikano na gumamit ng mga pasilidad at serbisyo sa dati nitong mga base. Inoobliga ng MLSA ang Pilipinas na magbigay ng serbisyo sa "bumibisitang" mga tropa ng US.

Ayon naman sa GABRIELA at International Women's Alliance (IWA), ang pagdagdag ng mga tropang Amerikano sa ilalim ng RP-US Mutual Defense Treaty ay pumapaypay sa matinding hidwaan ng US at China. Pinalalakas ng US ang deployment para kontrolin ang Asia-Pacific at ipihit ang patakarang panlabas matapos makipaggera sa Iraq at Afghanistan nitong nakaraang mga dekada. Nangangamba rin ang GABRIELA at IWA na magbubunga ng karahasan at pagdambong sa likas na yaman ang gera ng US katulad ng ginawa nito sa dalawang bansa.

Binatikos naman ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP) ang plano ng US na umikot sa buong Asia-Pacific ang 4,500 US Marines para sa "geopolitical" na impluwensya. Halatang nais ipadama ng US ang dominasyon nito sa pamamagitan ng pagpakat ng mga pwersa nito sa rehiyon, dagdag pa ng KMP. Binatikos din nila ang rehimeng Aquino na mistulang isinuko na ang soberanya ng bansa dahil sa pagiging papet nito ng US.

Ayon naman sa Kilusang Mayo Uno, ginagamit ng US ang mga papet na gubyerno para palakasin pa ang kanilang pampulitika at pang-ekonomyang interes sa rehiyon.

Naghain ng resolusyon sa Kongreso si Bayan Muna Rep. Teddy CasiƱo para imbestigahan ang planong pagpapalakas ng tropang Amerikano sa bansa.

Nanawagan ang mga progresibong grupo sa mamamayang Pilipino na tutulan ang panghihimasok-militar ng US sa bansa at pukawin ang makabayang tradisyon laban sa anumang banta ng agresyon.