Sabwatan ng militar at bandidong grupo, binatikos

ANG BAYAN
21 February 2012

Download PDF
Mariing binatikos ng Herminio Alfonso Command-Guerrilla Front 53 Operations Command (BHB-Southern Mindanao) ang talamak na paglabag ng Federation of Manobo-Matigsalog Tribal Council (Femmatric) sa karapatang-tao ng mga Lumad sa distrito ng Marilog, sa Bukidnon at sa Arakan Valley.

Ang Femmatric na pinamumunuan ni Lito Gawilan ay sangkot sa pangangamkam ng lupa, pagnanakaw, pagbebenta ng pekeng gold bar at pangingilkil sa maliliit na negosyante sa haywey ng Bukidnon.

Pinalalabas ni Gawilan na kinakatawan niya ang tribong Matigsalog at Manobo sa pagsasabing dinedepensahan umano niya ang lupang ninuno nito. Ang totoo, pinapabilis niya ang mapandambong na mga operasyon ng mga plantasyon ng goma at mga konsesyon ng pagmimina dahil hawak niya ang Certificate of Ancestral Domain na sumasaklaw ng mga lugar na mayaman sa rekurso gaya ng bayan ng Kitaotao sa prubinsya ng Bukidnon, bayan ng Arakan sa North Cotabato at distrito ng Marilog sa Davao City.

Kasabwat ng grupong Femmatric-Gawilan ang grupong Bunsuran na nasa likod ng pagtatayo ng armadong grupong Alsa Lumad at Bandido. Muli ring binubuhay ang grupong Blackfighter sa Salaysay, Marilog at Tambobong, Baguio, Davao City.

Protektado ng 403rd Brigade at 8th IB ang grupong Gawilan at iba pang bandidong sindikato. Ginagamit nito ang Special Operations Team para umano sa kapayapaan at kaunlaran upang gipitin ang mga setler na Lumad at hindi Lumad at magsagawa ng mga maramihang pagsurender. Kaya hinahayaan ng militar na maghasik ng lagim ang grupong Gawilan sa haywey ng Bukidnon.

Bunsod ng malawakang paglabag ng grupong Gawilan sa karapatang-tao ng mga Lumad, nakaranas ng matinding kaswalti ang 403rd Brigade sa sunud-sunod na mga taktikal na opensiba ng BHB sa Bukidnon. Kaya pinagbuntunan nito ng galit ang mga Lumad sa pamamagitan ng pagpaparatang sa mga lider ng tribo ng Bukidnon ng pagbibigay umano ng suporta sa BHB.

Ngunit mabubunyag din sa mga Lumad ang mga krimen nito gaya ng pangangamkan ng lupang ninuno, oportunismo at pagkakanulo ng mga lupang ninuno sa Bukidnon sa malalaking multinasyunal na kumpanya sa pagmimina, komersyal na plantasyon, pagtotroso at iba pa.