Utak sa pagpatay kay Fr. Tentorio, tinambangan


Ang Bayan
March 21, 2012

Download PDF here

Isang kilalang aset militar at tukoy na isa sa utak sa likod ng pagpatay kay Fr. Fausto "Pops" Tentorio ang napatay sa pananambang ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa pamilihang bayan ng Kidapawan, Norh Cotabato noong Marso 7.

Si Patrick Wineger ay isang aktibong kombatant at aset ng AFP. Armado siya ng kal .45 pistola nang siya ay tambangan. Inarmasan niya ang mga Lumad para maghasik ng karahasan sa North Cotabato. Inorganisa niya bilang mga panatikong kontra-BHB ang mga bandidong Bagani, Alamara at Mansandong. Nangongotong ang mga panatikong ito sa maliliit na negosyante at mga residente, nanghaharas at pumapatay ng mga inosenteng sibilyan.

Natukoy si Wineger na isa sa mga utak sa likod ng pagpatay kay Fr. Fausto Tentorio. Tauhan niya sa bandidong Bagani ang mga nagsagawa ng pamamaslang. Matapos isagawa ang pagpatay kay Fr. Tentorio, kay Wineger kaagad nag-ulat ang mga pinuno ng Bagani sa Barangay Dalag, Arakan.

Bago paslangin si Fr. Tentorio, malisyoso siyang binansagan ni Wineger na tagasuporta ng BHB sa isang "peace rally" sa North Cotabato Provincial Capitol na inorganisa ng 6th ID. Tinukoy niya si Fr. Tentorio at parokya nito sa Arakan bilang malaking balakid sa mga operasyon ng Oplan Bayanihan ng AFP sa North Cotabato at mga kanugnog na lugar.

Ayon kay Ka Simon Santiago, pampulitikang direktor ng BHB sa Southern Mindanao, ang pamilyang Wineger ay noon pang 1970 nagpapayaman at nag-aangkin ng mga lupain. Sila ang nagmamay-ari ng isang malaking rubber plantation sa hangganan ng Makilala, North Cotabato at Kidapawan City. Sa pakikipagsabwatan ni Wineger sa mga pasistang militar, napasok niya ang mga tribo at mga komunidad ng Lumad. Tinakot at sinulsulan niya ang mga ito na makipagdigma sa mga setler na di Lumad. Ginamit niya ang pakikidigmang ito para kamkamin at sakupin ang mga lupang ninuno para sa interes ng malalaking kapitalista sa pagmimina at iba pang mga negosyo.


Download PDF here