Aquino, Danding, binalaan ng PKMAng Bayan
March 21, 2012

Download PDF here

Binalaan ng Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM) si Benigno Aquino at tiyuhin nitong si Eduardo "Danding" Cojuangco Jr. na haharapin nila ang malawakang galit ng maliliit na magniniyog oras na gamitin ang mahigit P50 bilyong pondong coco-levy para sa "conditional cash transfer" program.

"Bibiguin ng mga magsasakang Pilipino ang mga maniobra ni Aquino at Cojuangco na ipagkait sa maliliit na magniniyog ang kanilang karapatan sa multibilyong pisong pondong coco levy," wika ni Andres Agtalon, tagapagsalita ng PKM. Ang PKM ay kasaping organisasyon ng National Democratic Front.

Habang naglulunsad ang maliliit na magniniyog ng mga pakikibaka upang igiit na ilipat sa kanilang kontrol ang lahat ng pag-aaring binili gamit ang coco levy, maaari silang makipagtulungan sa Bagong Hukbong Bayan sa mga baseng gerilya para angkinin at patakbuhin ang mga oil mill na hawak at kontrolado ni Cojuangco at ng gubyernong Aquino.

Download PDF here