Demolisyon, inireklamo sa UN


Ang Bayan
March 21, 2012

Download PDF here

Nagsampa ng kaso ang The Philippine Universal Periodic Review (UPR) Watch noong Marso 14 sa upisina ng UN Special Rapporteur on Adequate Housing na si Raquel Rolnik.

Tinukoy sa reklamo na may mahigit 50 insidente ng mararahas na demolisyon ng mga bahay sa Metro Manila sa ilalim ng rehimeng US-Aquino. Kabilang dito ang 19 na komunidad at mahigit 16,000 pamilya.Bunga nito, libu-libo ang nawalan ng kanilang mga bahay at trabaho, ilang milyong halaga ng kabuhayan ang nasira at maraming bata ang natigil sa kanilang pag-aaral.

Pinakahuling sa mga kasong ito ang demolisyon sa mga komunidad sa Barangay Corazon de Jesus, San Juan City at sa mga barung-barong sa kahabaan ng Philippine National Railways.

Download PDF here